De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

83 84 Ouderm. Adriaan Laureisse (Goeree?), Cornelis Janse Boone. Weesmrs.: David Jacobse, Steven Adriaan Huissen. Comm. Landr.: Jan Claesse Backer, Jacob Jacobse Bijcke. 1597‚?? 1598. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Corn. Gillisse Brouwer, Corn. Adriaanse Soet- water. Schep.: Cornelis Antheunisse (Ossewaarde?), Jan Janse van Stapelen , Pieter Willemse, Corn. Cornelisse Mathijsse (gen. van Campen), Steven Adriaan Huyssen , Hubrecht Adriaanse (Wissekerke?), Pieter Borselaer, Adriaan An driesse (Wissekerke?), Jan Claesse (Bakker?), Nicolaas Michielse Oosdijck. Secr.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brune. Rentmrs. : Gillis Janse, Michiel Cornelisse Blaubeen. Ouderm.: Pieter Schuilhoec, Pieter Geerse Jonck. Weesmrs.: Hieronimus van der Straten. Comm. Landr.: Pieter Jansse van Oosten, Jan Cor¬≠ nelisse Croone. 1598‚?? 1599. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Hieronimus Mathijsse Verstraten. Schep.: Steven Adriaan Huissen, Hubrecht Adriaanse (Wissekerke?), Pieter Borselaer, Adriaan Andriesse (Wissekerke?), Jan Claesse (Bakker?), Pieter Janse van Oosten, Maarten Cornelesse Mazure, Pieter Claesse Ovesant, Jan Cornelisse Croone. Secr.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corns. Brune. Rentmrs.: Charles de Prato, Jacob Rijcke. Ouderm.: Marinus Janse Mesouck, Adriaan Cornelisse Mann√©e. Weesmrs.: Corn3. Gillisse Brouwer, Jan van Stapelen. Comm. Landr.: Jacob Janse Braingendijck, Pr Wil¬≠ lemse, Corn. Cornelisse Mathijsse (van Campen). 1599‚?? 1600. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Hieronimus Mathijsse van der Straten, Cornelis Gillisse Brouwer (gezegd Watervliet). Schep.: Pieter Janse van Oosten, Maerten Cornelisse Mazure, Pieter Claesse Ovesant, Jan Cornelisse Croone, Pieter Cornelisse van Schuilen, Jacob Janse Braengen dijck, Jan van Stapele, Pieter Willemse. Secr.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune. Rentmrs. Dignus Keetlaer, Willem Maertense Driewege. Ouderm.: Charles de Prato, Adriaan Stevense. Weesmrs.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Pieter Borsselaer. Comm. Landr.: Steven Adriaan Huissen, Jan Claesse (Bakker?). Van 24 Juni 1600‚??1601. Balj. Jacob de Witte. Burg.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Cornelis Gillise Brouwer. _ Schep.: Steven Adriaanse Huissen, Pieter Jacquesse Borsselaer, Jacob Janse Braenge (later Braengendijk), Pieter Willemse, Jan van Stapelen, Nicolaas Michielse Oosdijk, Adriaan Andriesse (Wissekerke?), Jan Claesse Bakker, Pieter Cornelisse van Schuilen. Secr.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brune. 1601‚??1602. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Hyronimus Mathijssen Verstraten, Cornelis Adriaanse Soetwater. Schep.: Steven Adriaanse Huissen, Hubrecht Adriaanse Wiskerke, Dignus Jacobse Keetlaer, Willem Driewege, Pieter Jacquesse Borsselaer, Maerten Masuer, Adriaan Andriesse (Wissekerke?) Jan Claesse Bakker. Secr.: Mr. Boudewijn de Witte, Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune. (Wordt vervolgd.) Aanteekeningen uit eenige Hoornsche Notaris¬≠ protocollen , door D. W. VAN DAM. (Vervolg XXXII, 57) Kemper. 1736, 13 Juli. (Nots. Van Beek) Barent Broersz Kemp er. De Clercq. 1703, 14 Juni. (Nots. Van Elslandt). Jacobus de Clercq, Mr. Chirurgijn tot Bolswaert in Vries landt, ge√Įnst. erfgen. voor de helft in nalaten¬≠ schap van sal. Antje de Clerq, f alhier, ontvangt uyt handen van Srs. Egbert Cl. en Jacobus de Bruyn, exec . v. h. test. voor Nots. Cornelis Nopper 10 Jan. 1703 van Antje Pieters rek., bewijs en reliqua. Klinkhamer. 1684, 26 Dec. (Nots. Van Elslandt). Comp. Hendr. Klinckhamer, chirurgijn geads. met Fre derick Clinckhamer, oom en voogt, transp. aan Barent KI., syn broeder en medevoogt, den chirurgijnswinckel. ‚?? 1685, 10 Dec. (Nots. Van Elslandt). Procuratie Mighael Klinckhamer, bedienaer des Godd. woords v. d. Remonstr. gem. alhier, op zijn broeder Fred. Clinckhamer tot Amsterdam. ‚?? 1704. 28 Aug. Zie Maatsuyker. ‚?? 1712, 10 Mei. (Nots. Agricola f¬į 29). Test. Maria Klinkhamer Ko(c)k. 1712, 3 Nov. (Nots. Agricola f¬į 55), Attestatie Outger Kok, Req*. ‚?? 1713, Aug. 30 (idem, f¬į 45). Procuratie Jan Koek const*. ‚?? 1738, 22 Dec. (Nots. Van Beek). Test. Gerrit Cock en Neeltje Miens, eghteluyden. Colijn. 1687 , 27 Dec. (Nots. Van Elslandt). Proc. van ‚??, naar Indi√ę vertrekkende. Couwenburgh. 1698 , 5 Aug. Zie Van Franken. Cralingen. 1726, 1 Oct. Zie Vincens. ‚?? 1728. 25 Febr. Zie Delpierres. Crighton. 1700, 18 (28?) Febr. (Nots. Van Exter). Comp. de E. Maria Crighton woonende tot Gasper in Engelandt. Proc. op Jan Munt. De Leefdael. 1696, 25 Apr. (Nots. Benningbroek). Proc. van Anna de Leefdael, geb. De Beaufort op Fran chois van Bredehoff. Lely. 1712, 22 Dec. (Nots. Agricola). Proc. Pieter L√©ly, const*. Van Ijoosen. 1690, 21 Apr. Zie Van Byckel. ' Los. 1738, 12 Apr. (Nots. Van Beek). Gerrit Dircksz. Los. Van Lughtenburgh. 1705, 10 Dec. Zie Van Bredehoff. Maars. 1735, 20-Mrt. Zie Merens Schagen.