De Nederlandsche Leeuw, jaargang 32 (1914)

151 152 Seer. Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn8 Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1604‚?? 1605. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg. Hieronimus Mathijse Verstraten, Cornelis Adri¬≠ aanse Soetwater. Schep.: Steven Adriaanse Huissen, Pieter Jacquesse Borsselaar, Maerten Mazuur, Pieter Jansen van Oosten, Adriaan Andriesse (Wissekerke?), Jan Claese Bakker, Willem Mertse Driewege, Pieter Cornelisse Matthijsse (van Campen), Mr. David Vernissius. Seer.: ‚?Ę Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1605‚?? 1606. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Hieronimus Matthijsse Verstraeten, Cornelis Gillesen Brouwer. Schep.: Maerten Mazuur, Jan van Stapelen, Pieter Jansse van Oosten, Nicolaes Michielse Oosdijk, Dignus Jacobse Keetlaar, Willem Mertze Driewege, Jan Jacobse Bom, Mr. Michiel Baerlant. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brune, Mr. Boudewijn. de Witte. 1606‚?? 1607: . Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Cornelis Gillisse Brouwer, Cornelis Adriaanse Soetwater. Schep.: Steven Adriaanse Huissen, Jan van Stapelen, Nicolaas Michielse Oosdijk, Jan Claesse Bakker, Dignus Jacobse Keetlaar, Jan Jacobse Bom, Mr. Michiel Baerlant, Cornelis Gillisse Baerlant, Cornelis Gillisse of Geertse Bijsterman, Mathijs Verstraten. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Cornelis Brune, Boudewijn de Witte. 1607‚?? 1608. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Mr. David Vernissius of v. der Nisse., Schep.: Steven Adriaanse Huissen, Maerten Mazuer, Cornelis Anthonisse (Oss√®waarde?), Pieter Janse van Oosten, Adriaan Andriesse (Wissekerke), Jan Claesse Bakker, Cornelis Gillisse of Geertse Bijsterman, Mathijs Verstraten, Sebastiaan de Witte. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. , 1608‚?? 1609. Balj : Mr. Jacob de Witte. Burg.: Hieronimus Mathijssen Verstraeten, Mr. David Vernissius of van der Nisse. ' Schep.: Maerten Mazuur, Cornelis Anthonisse (Oss√®¬≠ waarde?), Pieter Janse van Oosten, Adriaan Andriesse (Wissekerke), Dignus Jacobse Keetlaer, Willem M√©rtze Driewege, Jan Jacobse Bom, Sebastiaan de Witte, David Jansse Schoudee. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Cornelis Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1609‚?? 1610. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Hieronimus Mathijssen Verstraeten, Cornelis Gillisse Watervliet. Schep.: Steven Adriaanse Huissen, Jan van Stapelen, Nicolaes Michielse Oosdijk, Jan Claesse Bakker, Dignus Jacobse Keetlaer, Willem Aertse Driewege, Jan Jacobse Bom, Mr. Michiel Baerlant, David Janse Schoud√©e. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1610‚?? 1611. Balj.: Mr. Jacob de Witte. Burg.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Cornelis Mi¬≠ chielse (?) Watervliet. Schep.: Maerten Mazuur, Jan van Stapelen, Nicolaes Michielse Oosdijk, Adriaan Andriesse (Wissekerke?), Jan Claesse Bakker, Mr. Michiel Baerlant, Mathijs Verstraten, Anthony de Witte, Adriaan Stevense Huissen. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1611‚?? 1612. Balj.: Michiel van Baerland. Burg.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Willem Mertse Driewege. Schep.: Maarten Mazuur, Pieter Janse van Oosten, Adriaan Andriesse (Wissekerke), Dignus Jacobse Keet¬≠ laer, Jan Jacobse Bom, Mathijs Verstraten, Anthony de Witte, Anthony Huissen, Mr. Johan.Smallegange. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1612‚?? 1613. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Willem Mertse Driewegen. Schep.: Marinus Janse Mesoek, Pieter Jansse van Oosten, Jan Claesse Bakker, Dignus Jacobse Keetlaer, Jan Jacobse Bom, Anthony Huissen, Mr. Johan Smal¬≠ legange, Jacob Marinusse Boone, Cornelis Adriaanse Manee. Seer. Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn d√© Witte. 1614‚?? 1615. Balj.: Michiel van Baerland. Burg.: Cornelis Adriaanse Soetwater, Willem Mertze Driewege. Schep.: Maerten Mazuur, Jan van Stapelen, Pieter Janse van Oosten, Nicolaas Michielse Oosdijck, Mathijs Verstraten, Anthony de Witte, Adriaan Stevense Huis¬≠ sen, Pieter Corn. Mathijsse (van Campen),. Dr. Hiero¬≠ nimus Smallegange. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1615‚?? 1616. Balj.: Michiel Baarland. Burg.: Mr. David Vernissius of van der Nisse, Willem Mertze Driewege. Schep.: Pieter Janse van Oosten, Nicolaas Michielse Oosdijck, Anthony de Witte, Anthony Huissen, Mr. Johan Smallegange, Jacob Marinusse Boone, Pieter Cornelisse Mathijsse (van Campen), Corn. Anthonisse van Ossenwaarde, Mr. Gerafd Cromman. Seer.: Mr. Albert Joachimi, Mr. Corn. Brune, Mr. Boudewijn de Witte. 1616‚?? 1617. Balj.: Michiel van Baarland. Burg.: Cornelis Adriaense Soetwater, Mr, David Ver¬≠ nissius van der Nisse. Schep.: Jan Claesse Bakker, Mathijs Verstraten, Anthony Huissen, Mr. Johan Smallegange, Jacob Ma¬≠ rinusse Boone, Cornelis Antonisse van Oss√®waarde,