De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

MAANDBLA D VAN HET GENEALOGISCH=HERALDISCH GENOOTSCHAP 1915. 33ste Jaargang.