De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

249 250 Coenegracht, Hauptmann z. D. bij het Landwehr-Bezirk Solingen. de Graaff, oud-Generaal der Cavalerie, bij het uitbreken van den oorlog weer in actieven dienst hersteld. Jhr. Jacob August Cornelis Harlsen, geb. te Baarn.13 Juni 1891, genaturaliseerd als Duitscher, z. van Jacob en Alma Augusta ten Bergh (N. A. 1914, blz. 130) Leut nant bij het (le Saksische) Huzaren Regiment n° 18. de Bruyn Ouboter, Zeug-Hauptmann 3de Artie Dep. Diz. Jhr. Pieter Joachim Boger Bendorp, geb. te Valkenberg 8 Sept. 1877, z. van Christiaan Bodewijk en Auguste Francoise Cornelie Loisel (N. A. 1906, blz. 356) Ritmeester bij het (2de Hannovraansche) Uhlanen Regiment n° 14. Jhr. Johann Heinrich August von Schmidt auf Altenstadt geb. te Semarang 14 Febr. 1875, z. v. Mr. Johann Wolff Anton en Josephine Kollman (N. A. 1910, blz. 366) oud Leutnant bij het (2de Westfalische) Feld-Artillerie Re­ giment n° 22. Frangois Theodoor Graaf van Limburg Stirum, geb. 's-Gravenhage 28 Juli 1879, z. van Frederik Willem en Jonkvr. Anna Elisabeth Susanna van Herzeele, (N. A. 1915, blz. 139) Ritmeester bij het (2de Grossh. Hessische) Leibdragoner Regiment n° 24 Jhr. Albertus Wilhelm Storm van 's-Gravesande, geb. h. Spellerhof bij Schale 19 Oct. 1873, z. van Carel Jan Anne Marie en Minna Charlotta Georgina Stein (N. A. 1909, blz. 531) Hauptmann bij het (l8 Westfalische) Infanterie Regiment n° 13. Van de voor het uitbreken van den oorlog in het Duitsche leger als Fahnenjunker dienende Nederlanders Jhr. Teiozera de Mattos en Cremer is laatstgenoemde gedurende den oorlog tot officier benoemd. Bij het doorbladeren van het Duitsche officiersboekje trokken bij de actieve officieren van het Duitsche leger verder de volgende Nederlandsch klinkende familienamen mijne aandacht: Alberdingk, Alewijn, Bangert, van Beers, van Bommel, van der Briele, Bosch, Boshart, Bothof, v..der Burg, Coenen, Deboi, Deeleman, Devos, v. Doetichem de Bande, Dijkerhoff, Dijckhoff, van der Eist, van Erkelens, v. der Esch, v. Galen, van Ginkel, van Haag, v. Haeften, van der Haegen, de Harde, v. der Hardt, v. Heemskerck, v. der Heijde, van Hout, van Kempen, Koldeweij, v. Laer, van der Leeden, Maas, v. Nerée, v. Bappard, v. Benesse, de Bidder, Snethlage, Spengler, van Vaemewijck, van Velsen, v. Verschuer, v. Vethacke, de Voss. v. IJsselstein. Ik beschik niet over gegevens, waaruit zou kunnen worden nagegaan, welke Nederlanders dienen als actief Fransch of Engelsch officier, doch noteerde de navol­ gende namen, die wellicht aan medeleden aanleiding kunnen geven, nadere bijzonderheden te publiceeren. Het â??Annuaire Officiel de 1'Armée Francaise pour 1'Année 1914' noemde o. a. als Fransch officier: Blaes, Bos, Caen, Deman, Devos, Dewitte, Engelhard(t), Graeff, Haack, d'Halewijn, Hecking, Kappelhoff, Lucasse, Maas, Boeckel, Schenck, Six, lurcik), de Girard de Miellet van Coëhorn, Vandenabeele, Vandeputte, Vander Eist, Vander Heijm , Vandermarcg, Vandermeersch, Vanderpol, Vandersluijs, Van Eeckhout, Vanheeckhoet, Van Hees, Van Merlen, Van Meurs, Vanneufville, Van Oldebarneveld Witte Tullingh, Van Bossern, Van- schoor, Vansteenberghe, Verhaegen, Verheijde, Ver meu len, Winckler. â??The Monthly Army List March 1915' noemde o.a. als Engelsch officier: Bentinck, Bevers, Brinckman, de Boer, de Caen, Decker, Defries, de Groot, de Gruyther, de JongiJi), de Kappelle, de Koek, Dell, de Tuyll, de Wael, de Witt, de Wolf(f), Koopman, Maas, Boosâ??Keppel, Boosmale Cocq, Sandberg, Stoop, Stork, Tenbosch, Tydeman, van Baerle , Vandeleur, van den BergQi), van der Bijl, van der Noot, van der Vijver, van Gelder, van Neck, van Notten Pole, van Beenen, van Bijck de Groot, van Someren. Aanteekeningen uit de trouwregisters der gemeente Stavenisse (Z.)» door CAEL KÃ?FFLER. 1703. Jan 12. Johannes vanVessem, voorlezer ende schoolmr alhier,j.man, geboortig van de Leur ende Willemyna Abrahams JJyl j. dochter van Stavenisse beyde alhier woonachtig ende gecopuleert den 4 February. 1703. Jan. 7. Pieter Nieuman De Jonge ende Johanna Ter Horst j. m. ende j. dogter beyde geboortig tot Zutphen ende alhier voor't tegenwoordig woonagtig ende gecopuleert den 29 dito. 1704. Sept. 26. Johannes de Groot, j.m. geboortig van Oud Vosmaer ende Tannetje Donckers j. dochter alhier geboortig ende oock beyde woonagtig ende gecopuleert den 15 October. 1706. Mrt. 6. Sr. Adriaan van Hemert, j. m. van Nieuw Beijerland en Tannetje Donckers wed. van Johan de Groot ende gecopuleert den 11 April. 1707. Mrt. 31. Johannes Elenbaas, j. m. van Stavenisse en wonende onder Annaland met Aeltie Nolihenius j. d. van Maartensdijk en wonende tot Stavenisse. 1707. Apr. 15. Cornelis Marinisse van Sorgen j. m.- met Maria Antonisse van der Lek j. d. beijde geboortig van Stavenisse en woonende alhier. 1709. Apr. 26. Jacob Verkouteren Balj. en Rentmr etc. wedr van Alida Lach en Jacoba Bosevelt sijn ia ondertrouw aangenomen te Tholen den 25 April en te Steenbergen gecopuleert. 1713. Meij 4. Adrianus van Hemert wedr van Janneken Donckerts woonende alhier en Maria in het Velt, j. d. van Klaaswaal, att. gég. n. Klaaswaal. 1714. Mrt. 16. Johannes de Kier-ck j.m. en Comelia Elen­ baas j. d. beijde alhier gebooren en woonende. 1714. Apr. 15. de Hr. Nicolaus van Diest j. m. Secretaris en woonende alhier en juffr. Margaretha Nolihenius j. d. geboortig van Rotterdam en woonende te Dordrecht met attes. van ondertrouw gedaen te Dordrecht 1714 den 30 Maart. 1715. Meij 8 met att. van Annaland. Maarten van Bossum wedr van Komelia Kollen en Janna Cornelissen van Kampen, wed0 van Kom. Jans beijde woonende alhier. 1717. Méij 31â??Junij 20 tot Twello. Ds. Adrianus Broek­ man, predikant tot Stavenisse en Henrica Elberiina Elberti j.d. van de W. E. Ds. Lubbertus Elberti van Twello. 1718. Meij 8. Abraham van der Leek j. m. van Stavenisse en Jacoba van Neuve j. d. van Bruinisse. 1719. Meij 4â?? 29. Monsieur Anton de Clerq j. m. van Oudenbosch met juffrou Christina Capelle j. d. van