De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

INHOUD. 1915. Kolom Korte mededeelingen 29, 60, 124, 158, 285, 345, 381. Vragen en antwoorden 30, 61, 91, 126, 159, 188, 253, 286, 313, 349, 382. In Memoriam Jhr. W. J. P. van den Bosch, door Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn 1. Gansneb gen. Tengnagel, door J. D. Wagner 3. Protestantsche Doodregisters van 'Venlo, door Ph. F. W. van Romondt 8, 49, 81, 141, 180. Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen, verzameld door Mr. W. van der Lely, door Mr. L. Gr. N. Bouricius 13, 56, 71, 108, 148, 185, 220, 280, 308, 340. Afstammelingen van Bartholomeus van Eek (van .Panthaleon) en van Bertram van Eek (van Panthaleon) in manne­ lijke en vrouwelijke lijn, door D. W. van Dam '19. Van Limburg Stirum, door W. Wijnaendts van Resandt 28. Bijdragen tot de kennis van Johan van Oldenbarnevelt en zijn geslacht, door J. D. 'Wagner 33, 210. Het geslacht de Seilhac, door Mr. Th. R. Valck Lucassen � 37. Genealogie van het adellijk geslacht van Bloemendael, door W. Wijnaendts van Resandt 65. Oorlogstuig in de Heraldiek, door J. C. P. W. A. Steenkamp 78. De zoogenaamde kroes van Marnix van St. Aldegonde, door J. D. Wagner 86. Vrijheerlijkheid Oudheusden, Elshout en Huiten, door Jhr. A. A. G. C. de Rotte 87. Aanvragen om naamsverandering, -aanneming en -toevoeging, voorkomende in de Javasche courant 1914, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins 88, 381. Wat zijn ridderheeren ? 89. Eenige genealogische en heraldische aanteekeningen betreffende de familie van BereDdrecht, door J. P. de Man 98, 133. Sprokkels uit de Leidsche poorterboeken door W. J. J. C. Bijleveld 117. Nogmaals het geslacht Goris, door Mr. B. F. baron van Verschuer 120. Museum Meermanno Westreenianum, door J. D. Wagner 122. De afstamming van het geslacht van Hogendorp, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 129. Oud wapenboek, door H. W. J. Gelinck 155. Titelusurpaties' 157. De eerste vier generatiën van het geslacht van Pallandt, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland .... 167. De afstamming der jongere Gockinga's uit het oude geslacht van dien naam, door Mr. J. H. de Vries .... 174. Van Hogendorp, door J. D. Wagner 177. Het muntmeestersgeslacht Wyntgens, door Ph. F. W. van Romondt 193, 265, 299, 373. Van Hogendorp, Losse aanteekeningen van Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 206. Een kindertestament van voor driehonderd jaar, door W. J. J. C. Bijleveld 218. De Sausin, door Mr. Th. R. Valck Lucassen 242. Van Steeland-Boymers, door H. J. Scharp 244. De graftombe te Midwolde, door O. J. Polvliet 246. Actief dienende vreemde officieren van Nederlandsche herkomst, door C. A. van Woelderen 248. Aanteekeningen uit de trouwregisters der gemeente Stavenisse (Z.). door Carl Köffler 250. Aanteekeningen uit de oude Gereformeerde huwelijksregisters van Ambt-Delden, door W. J. J. C. Bijleveld . . 251. Geslacht Tonckens, door Mr. W. Lunsingh Tonckens / 252. Bijdrage voor eene genealogie van der Schuer- van Verschuer, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland . . 257. De Vicarie van Abbenbrouck en het geslacht van Hogendorp, door G. B. Ch. van der Peen 272. Van eene Brnnswijksche bastaarddochter, door W. J. J. C. Bijleveld 278.