De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

51 52 Den 22 dito Is begraven een kind van de Majoor Berenstein, in de kerk. Den 9 8ber Is begraven een kind van de heer Capit. Wolff, in de kerk. 1749. Den 23 Jan. Is begraven de heer Sander (Sanders) Vaand. in 't Regimt. van Saxen Gota, in de kerk. Den 6 Feb. Is begraven in de kerk een Schotse officiers vrouw genaamt Pitlcenton. Den 10 dito Is begraven een kind van een Schotse officier, in de kerk. (Tusschen deze en de volgende opgave staat de naam Jean Steenson.) Den 25 dito Is begraven in de kerk juffr Oray van de Schotten, huysvrouw de Lt. John Oray in 't Regimt. van de Genl Majoor Stensart. Den 23 Juny Is een kint van de heer Wichmann in de kelder geset. Den 20 7ber Is begraven de heor Luijt. Wallees (Wal lace?) in 't Schotse Regimt. van den heer Grave van Druml Hanrig (Drumlanrig?), in de kerk. Den 20 8ber Is begraven een kind van een Schotse officier, in de kerk. Den 10 9b. Is in de kerk begraven de heer Luijt. Shau, in 't Regimt. Drum Canrig (een Schotse officier). Den 28 dito. Is in de kelder bijgeset een kind van Dominus Grambosch. 1750. Den 6 Feb. Is begraven in de kerk Meest. Peter Dom. Den 26 Aug. Is begraven een kind van de h. Senapius in de kerk. Den 10 9ber Is begraven een kind van de Luit. Kemp in de kerk. Den 26 9ber Is begraven een kind van Capit. Croasa van het Regimt. Cornabé in de kerk. Den 29 xber Is begraven een kind van de heer Senapius in de kerk. 1751. Den 2 Jan. Is begraven in de kerk Juff. Grambosch de Oude, 3 poosen geluijt. Den 3 Feb. Is begraven een kind van de heer Capit. Luijt. La Kampn (Camp) in de kerk. Den 14 April Is begraven een kint in de kerk van de heer Senapius. Den 22 Maij Is in de kelder geset Mevrouw van der Hoop. Den 10 Juni Is begraven de heer Luijt. La Vinje (De Vinjes) in 't Regimt van de Genei. Majoor Cornabe in de kerk. Den 6 Aug. Is begraven een kind van den Doctor N., van 't Regimt van Bronswijk Wolfenbuttel in de kerk. 1752. Den 24 Feb. Is begraven een kind van de heer Wagter in de kerk. Den 26 Maij Is begraven Jonker La Cam in de kerk. Den 11 Julij Is begraven een kind van wijlen Peter Dom in de kerk. Den 19 dito Is begraven een kind van de heer Roe- landus in de kerk. Den 1 Aug. Is in de kerk begraven een kind van de heer Luijt. Mets (Mess), van het Regimt van Bronswijk. 1753. Den 22 Juli Is begraven een kind van do Heer Luij- tenant Mes in de kerk. Pen 12 Sep. Is begraven de weedeuwe Juf. Boot in de kerk. Den 29 Nov. Is begraven de weeduwe Jufr. (deze woor­ den zijn doorgeslagen) Wilmse (Wilmsee) in de kerck. 1754. Den 28 Maart Is begraaven Jufr. Voogelsangs in de kerck. Den 29 Maart Is begraaven den ouden Heer Grambos in de kerck. 1755. Den 18 Januari Is een kint van de heer Wichmann in de kelder geset. Den 29 dito Is begraven een kint van Mons. Boller in de kerk. Den 21 Feb. Is begraven de Heer Luijtenant Alsee in de compagnie artillerie van de Heer Collonel Baron de Verschuer in de kerk. Den 1 Julius Is begraaven de Heer Morees in de kelder. Den -22 Aug. Is begraven Juffrouw Christina Hermans in de kerk, gebore van Dukele. Den 15 Oct. Is begraven Juffrouw Liters in de kerk. 1750. Den 8 Jan. Is begraven de Heer Tromp in de kelder. Den 21 Maart Is begraven een jonge Juffrouw van de Heer Overste Spanbroek in de' kelder. Den 1 Julius Is begraven een kint van de Heer Ka- piteijn Ligtevoort in de kerk. 1757. Den 21 Feb. Is begraven een kint van monsr Wiers in de kerk. Den 1 Meert Is begraven in de kerk Jufferouw Berg eijk, de huysvrou van monsT Wiers, dri poosen geluijt. Den 1 April Is begraven een kint van monsv Wiers in de kerk. ' Den 3 Meij Is begraven oen kint van de Heer Laak kewits (Lakewits) in de kerk. Den 28 Meij Is begraven Juffrouw Leijendekker in de kerk en dri poosen geluijt. Den 6 Juli Is begraven Anna Margrieta Meijsters in de kerk. Den 1 Oct. Is begraven van de Capn0 Grematy een kind in de kerk. Den 16 Oct. Is begraven een kind, in de kerk, van de Heer L. (Luit.) v. Kempe (Kemp, zonder ??van''). Den 30 Oct. Is begraven een kind van de Heer Luit. de Mann in de kerk. Den 25 9ber Is begraven M1' de Capiteijn La Congé in de kerk. Den 3 Dec. Is begraven een kint van den onderasse dant Overrigheid van de konstapels in de kerk. Den 6 dito Is begraven een kint in de kerk van de heer Luijtenant Hugening van de konstapels. 1758. Den 1 April Is begraven een kint van mijnheer de Haas in de kerk. Den 15 April Is begraven de Heer Overste Makaey, in de kelder, in de kerk.