De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

INHOUD. Kolom Bijdragen tot de geschiedenis van eenige geslachten in de 16° en 17B eeuw gevestigd in 's-Gravenzande en Sand- ambaeht, door G. B. Ch. van der Feen 289, 331. Nog meer Heeckeren's ? (De afstamming van het geslacht van Dorth), door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 302. Familie-aanteekeningen Renesse van der Aa, door J. D. Wagner 306. De afstamming van het geslacht van Cattenburch, door W. Wijnaendts van Resant 322. Iets over den stamvader van het geslacht Huyssen van Kattendyke, door W. J. J. C. Bijleveld 337. Bastaarden uit Zuylen van Nyevelt, door J. D. Wagner 338. Gijsbert van Bronchorst, door J. D. Wagner 355. De Riddermatigheid der Oldeneel's, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 362. Aanteekeningen betreffende aanzienlijke geslachten uit de oude registers van Dwingelo, door W. J. J. C. Bijleveld 367. Een familie van Keppel te Groenlo en te Borculo, door W. Wijnaendts van Pesant 371. De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N. B.), door Carl Köffler 375. Een merkwaardige acte Van Oldenbarnevelt gena. Tullingh, door D. S. van Zuiden. . . . 379. Korte mededeelingen: Actief dienende vreemde officieren van Nederlandsche herkomst 285, 347, Bloemen dael (van) 124, Boekaankondiging 345, Bruijn van Melis- en Mariekerke (de) 159, Calcar (van) 159, Cra'en- van Hogendorp 347, I)e Graftombe te Midwolde 346, De Schutterij te 's-Gravenbage in 1696, 60, Dorth (van) 347, 381, Eek van Panthaleon (van) 159, Een oud wapenbord 286, («eslackt Schoemaker 346,Goris 347, Heraldische tentoon­ stelling 349, Laer (van) 381, Loenresloet (van) 382, Marnix van St. Aldegonde 125, Mosselmans- Exalto d' Almaraz 125: Muelen (van der) 30, Nahuys 30, Oldenbarnevelt (van) 348, Over geslachtsnamen in Nederland 286, Sasbout 30, Tra Kranen 29, Wellenbergh 348, Wyntgens 348, Zeppelin's in Nederland 60, Zwitsersche regimenten in Nederlandschen dienst 158. Vragen en antwoorden: Arentz 61, Beeckman- Baudart 91: Benoit 253, Beverly- van Kesteren 61, 126, Biesman- Colom 188, Bloys van Treslong 92, 126, Boesses - Vastrick 313, Boe(u)v(f)et 30, Bögel 188, Bolten 382, Bou wens 64, Bouwensch 64, Brooshooft 313, Buissonet 126, Celliée Muller (du)- Backer 254, Cock 254, 286, Cöster, Hermsen 127, 189, Costius- van Brecht 349, 382, Dell 61, Desormeaux 127, Dolleman 62, Kek (van) 382, Ewssum (van) 313, .349,. Gansneb gen. Tengnagel 62, Gerlagh-Boxel 190, 287, Geslachten Lopez. de Haro en Elsevier 349,' Gobelius 313, 350, Golle of Gols 64, Gols (de) 64, Golts 64, Gorinchem 383, Groot (de)- Hofstede de Groot 254, 313, Haenen de Wambrechies 93, 127, Heereman-Pichot 350, 383, Heerlijkheden op Goeree en Flakkee 383, Hemert (van) 317, 350, Hoorn (van den) 317, Huis Emerick of Yemerick 383, Janson 287, Kjierulff 159, 191, Knuyt (de)- Cousins gen. Neuyen 317, Kwartieren-� de � Jong van Beek en Donk 383, Lamsvelt (van)- Schimmelpenninck 127, Lannoy (de) 317, Marnix (de) 317, Mey (de) 318, Nederland's Adelsboek 1916, 255, Nelis 191, Neys 32, Noorthey-Schepers 255, Palm 160, Pietermaat-Moorrees 31, 93, 287, Pit 255, Quaelbergen (van) 318, Raadt (de)- van Driel 255, 287, Registers van Cranen burg 160, Roussillon de Lescours (de) 318, Roy (de)- de Keyser 318, Ruysch 256, 287, Rijn (van)- Canters 255, 318, Sart (du) 62, Sausin (de) 288, Schadd 319, 350, Schilling (von) 62, 94, Schutter 319, Slotemaker 128, Statius Muller 62, Stinstra 191, 256, Stolwijk (van) 384, Sygers (Sigers) 319, Tengnagel 63, 94, Tobias 64, Tonckens 288, Tristram 95, 192, Tronchin du Breuil-Bastonnet 320, Turk 31, 63, Veen (van der) 63, Ve(h)len (van) 350, 384, Verhoeven 63, 352, Versteegh 288, Vridagh (von) 63, Walbeeck 63: Wapens 32, 96, 128, 160, 256, 352, Water (van de) 31, 64, Wolthers ten Winckel 320, 352, Wrede tot Froemsbergh (de)- van Spuelde 95, 128, 192, Wylick (van) 32, 95, Zegelafdrukken gevraagd 64, Zeppelin's in Nederland 96, Zoelen (van)- van Gherwen 256. 288.