De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

83 84 Den 9 September Is in de kerk begraaven het jongste zoontje van den Capitein Geweldiger Hendrik Siellemans. Den 14 October Is in de kelder bijgezet het dogtertje van de Heer Capitein Bellange. Den 28 October Is in de kerk begraven 1 obias Beijer lander. Het beste doodkleed gebruykt. Den 10 November Is in de kerk begraven het kind van de heer van Aelst Lt. en Adjudant van het Eerste Batt. Lt. Generaal Baron van Eaders. 1770. Den 2 January Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen Mejuffrouw Johanna in de Betouw, weduwe Schmidtman. Het beste doodkleed gebruykt en drie poosen geluijd. Den 23 January Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen de Wel Edele Gestrenge Heer de Heer Johan Philip Hake, Capitein bij de Armee van deesen Staat. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 23 February In de kerk begraven een kind van de heer J. P. Straube, Lt. in 't eerste Batt. Lt. Gen. Baron van Raders. Den 26 Maart Is in de kerk begraven een kind van de heer J. W. van Aelst, Lt. in 't eerste Batt. Lt. Gen. Baron van Raders. Den 14 April is in de kerk begraven een kind van de heer J. W. van Aelst, Lt. in 't eerste Batt. Lt. Gen. Baron van Raaders. Den A May Is in de kerk begraven Abraham Dom, het beste doodkleed gebruijkt. Den 7 May Is het jongste kind van de heer Commis (F.) van der Hoop in de kelder bijgezet. Den 21 July Is in de kerk begraven het jongste kind van den Heer Majoor Zonnemans. Den 9 November Is in de kelder van de kerk bijgezet de Wel Edele Gestrenge Heer H. P. Muijsson, Colonel en Majoor Commandant der Stad Venlo etc. Den 8 December Is in de kerk begraven Juffrouw Johanna Louisa Wachter gebooren Adams. Het beste doodkleed gebruijkt. 1771. Den 18 January Is in de kerk begraven de Wel Edele Gestrenge Heer C. Gharon de Salis, Colonel en Com­ mandant van het fort Sfc. Michiel etc. Den 29 April Is in de kerk begraven wijlen de Wel Edele Geboore Jonkvrouw Zuzanna Barbara Lange. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 14 Juni Is in de kerk begraven Olof Blom. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 31 Augustus Is in de kelder van de kerk bijgezet wijlen den Hoog Edele Geboore Jonkheer Alexander van Watteville, Luytenant in het Regiment Zwitsers van den Heer Generaal Majoor Sturler. Den 13 December Is in de kerk begraven de Heer Dionysius Vermaasen. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluijt. Den 24 December Is in de kerk begraven Juffrouw Elisabeth Catharina Boot. Het beste doodkleed gebruijkt. 1772. Den 2 January Is in de kerk begraven het zoontje van de Heer Controleur Landsbergen. Den 6 Februaiy Is in de kerk begraven Monsieur Gerhardus Rouffaer, sloeproeijer, organist en lijken bidder. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 14 Maart Is in de kerk begraven het kind van den Heer Gier, schrijver in de Comp. van de heer Capt. van Diesbach, in het Regiment Zwitsers van den Heer Generaal Major Sturler. Den 27 April Is in de kerk begraven Grada Walther, Dogtertje van den heer Walther Lt. in het Regiment Zwitsers van den heer Generaal Major Sturlor. Den 29 April Is in de kerk begraven Carel Walther, zoontje van den Heer Walther, Lieutenant in het Regi­ ment Zwitsers van den Heer Generaal Major Sturler. Den 24 May Is in de kerk begraven wijlen den Hoog Wel Gebooren Heer Georg Wilhelm Jacob baron von Ingenhoven heer van Ridderzitts Barlo. Het beste dood­ kleed gebruijkt. Den 15 July Is in de kelder van de kerk bijgezet een dogtertje van de Heer Frangois van der Hoop, commis van s Lands magazijnen. Den 13 November Is in de kerk begraven het jongste dogtertje van de Heer Contraroleur van Landsbergen. 1773. Den 29 January Is in de kerk begraven de Heer Jan Pieter Vermasen. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 29 May Is in de ? kelder van de kerk bijgezet het zoontje van Mevrouw de Weduwe van Hake, ge naamt Hendrik Frederik van Hake. Den 28 Augustus Is in de kerk begraven het kind van de Wel Edele Gestr. Heer Halket, Capitein in het Regiment Schotten van de heer Generaal Major Gordon. 1774. 6 January Is in de kerk begraven de Heer Willem Hendrik van Wante, Luitenant van de Artillery. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 19 July Is in de kerk begraven Hendrik Heymans, krankenbezoeker en vader van het Armhuis. Het beste doodkleed gebruijkt. 1775. Den 3 January Is in de kerk begraven de Hoog Wel Geboore Freule Elizaheth Alexandrina de Gumöens. Drie poosen geluid en het beste doodkleed gebruijkt. Den 20 February Is in de kerk begraven wijlen Me­ vrouw de Baronnesse Anna Regina van Monroy ge­ booren Halberstadt. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 2 Juni Is in de kerk begraaven wijlen de Wel Edele Gestrenge Heer Maximiliaen Guichenon de Chastillon, Capitein van 't eerste Battaillon Grenier Wallon. Het beste doodkleed gebruijkt. Den 30 Augustus Is in de kerk begraven het kind van de Heer Wiedt, Chirurgijn in het vacante Regiment Zwitsers in de Comp. van de heer Lt. Coll. Sturler. Den 5 October Is in de kerk begraven Juffrouw Willemina Gidon gebooren van Hof (fioff). Den 28 October Is in de kelder bijgezet het lijk van wijlen de Heer Dionisius SmitsJmijsen, Rentmeester van H. H. M. Gereserveerde Domeynen in den Ampte van Montfort en ontfanger van den tol groot Lith. Het beste doodkleed gebruijkt en drie poosen geluid. Den 28 October Is in de kerk begraven het kind van Geraard Ver-haagen, genaamt Jan Verhaagen. 1776. Den 28 February Is in de kerk begraven en het beste