De Nederlandsche Leeuw, jaargang 33 (1915)

141 142 Na 1436 zegelen alle Berendrechts met 3 vogels met of zonder brisure. Willem van Berendrecht. Een zeer fraai bewaard zegel van 1437 (Mariënpoel Reg. 122 Inv. N° 89) geeft: Schild met 3 vogels en een hoorn in het schildhart. Gekroonde helm met dekkleeden, helmteeken: een vogel met geopende vlucht. Randschrift: S. Wille va beredrecht. St. Pancras Beg. 1063 Inv. JS/° 284 laat in het jaar 1438 hetzelfde zegel zien, dit zegel is echter geschonden, waardoor van het helmteeken niets te zien is. Pieter van Berendrecht. Archief Gasthuizen Inv. N° 780 dd. 19 Augustus 1474 geeft van hem een goed bewaard zegel te zien 28 mM. in doorsnede. Schild met 3 vogels. Gekroonde helm. Helmteeken : een vogel met geopende vlucht. Randschrift: Pieter Jansz. van Berendrecht. Geryt Lam van Berendrecht. Archieven Gasthuizen Inv. N° 105 dd. 4 April 1478 geeft een zegel te zien, iets gehavend aan de onder­ zijde : Schild met 3 vogels. Gekroonde helm en dekkleeden. Helmteeken: de vogel met geopende vlucht. Randschrift: Gherit Lam van Berendrecht. Jan Gherit Lamsz. van Berendrecht. Zegelt volgens Byckhuysen Dl. III fol. 65 den 27 Nov. 1475 met 3 vogels en een roos in het schildhart. Van hem zijn op het Gemeente-Archief te Leiden nog zegels bewaard. ... .... Jan van Berendrecht Jansz. Archieven Gasthuizen 24 Febr. 15O8f09 Inv. 801 geeft een goed bewaard zegel, evenzoo Mariënpoel Beg. 318 Inv. JV° 262 (1510), beide: 5 vogels--hartschild met3 wassenaars, helmteeken: een vogel met geopende vlucht. (De helm niet gekroond, maar met wrong). Op het lintvormig randschrift: Jan van Berendrecht. Volgens Byckhuysen Dl. I fol. 18. zegelt hij in 1514 met: 3 vogels (zonder brisure). [In 1510 was de oudste tak uitgestorven in mannelijke lijn, misschien zegelt hij daarom later als hoofd der familie verder zonder brisure.] (Vergelijk met vorenstaande de wapens op de Wapen kaart van Ryckhuysen.) EINDE. Protestantsche Doodregisters van Venlo, medegedeeld door PH. F. W. VAN ROMONDT. (Vervolg van XXXIII, 86). Ontfanck zedert de Laatste afgedane rekeninge van de heer Swarts. (Eerste post) 1729. G1- holl. Den 14 Juni Ontfangen voor !t begraven van Juffr Vereijs . '. . . . . . .14.â?? Den 17 7bris Ontfangen voor 't begraven van Joh. Kop ,. 12.â?? Den 30 dito Ontfangen voor 't begraven van Johanna Draff . -, , . . . 14.â?? Den 8 8bris Ontfangen voor 't begraven van Juffr Marga 22.â?? 1731. Den 27 April Ontfangen voor 't begraven van Margrieta van de Graaff 16.â?? 1740. Den 7 Junij Ontfangen voor het begraven van vrouw Ceerres 22.â?? (cijfer doorgeslagen en erbij gevoegd: dit is niet betaalt). 1745. Den 22 Jan: Ontfangen voor het setten in de kelder van Mevrouw Fournier . 34.â?? 1747. Den 30 July Is een Officiers Vrouw in de cerk begraven, sonder kennis van kerkmeester en coster. Dit is tegen de resolutie van haar EDele Moogende. Den 4 Nov: Ontfangen voor 't begraven, van Juffrouw van Oort 12.â?? 1753. (Hier begint een andere hand). Den 29 Maart Ontfangen voor het begraven van Mijn Heer De Man kappiteijn van de attelerie 16.â?? Den 29 dito Ontfangen voor het begraven van' 'een kind van deHeer Beebkman (BeeckmanT') 3.â?? Den 11 Apr: Ontfangen voor het begraven van een kind van de Heer Luytenant Kemt. . 3.â?? Den 2 Maij Ontfangen voor het begraven van een kint van Mons. Wiers ........ 3.â?? Den 14 Maij Ontfangen voor het setten in de kelder van de Heer baron van Kaldenbroeck de somma . 34.â?? Den 4 Octob: Ontfangen voor het begraaven van een kind van de Heer kapiteijn Marseles van Bronseivijk 3.â?? 1754. Den 23 Julius Ontfangen voor het begraven van oen kint van den Heer Luijtenant Afsee in de kerk â?¢ 3.â?? Den 19 Augusti Ontfangen voor het begraven van een kint van den Heer Overste Luijtenant Willekes in de kerk 3.â?? 1758. Den 30 Jannuari is begraven een kint van den Heer Adjudant Sippeleer van het regement Danrie in de kerk. Den 4 Feberwari Ontfangen voor het begraven van dat kint in de kerk 3.â?? Den 24 Jan. Ontfangen voor het begraven van een kind van mons. Nibbeling 3.â?? 1779. Deel n° 33. Den 25en September Is in de kerk begraaven de heer Jan Pieter Nucella, Commis, en Beziender van 't Hooft Comptoir te Venlo. Het beste doodkleed gebrüykt, drie poosen geluyd. Den 1 April Ontfangen voor 't begraven van de hr vaendrich Stennelces 14.â?? Den 19 May Ontfangen voor 't begraven van de Cadet Omphal 16.â??