De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1916. 34STE JAARGANG. 1