De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

229 230 Johan van Wijk, school- en kerkmeester te E., f 1728, tr. Aletta Luij'sten. Hieruit: 1. Johannes v. W., ged. 17 Dec. 1706, f26 Juni 1730. Hij vertrok naar Holland 22 Oct. 1726, werd na het overlijden van zijn vader schoolmeester te E. 2. Helena v. W., ged. 2 Febr. 1709. Zij vertrekt 25 April 1729 met at. naar den Haag, komt Mei 1733 met at. van Utrecht naar E. en vertrekt wederom 30 Maart l736 met at. naar Vessem. B.Arnout v. I?., ged. 26 Dec. 1711. 4. Maria v. W., ged. 23 Juni 1720, aangenomen 20 Maart 1739, f 11 April 1740. Hendrik Fabri, schoolmeester te Bladel, tr. Susanna van de Graaf. Hieruit: Laurentia F., ged. Duijsel 13 Juni 1734'. Getuigen: Hendrik Box, schoolmeester te Leende en Johanna Fabri. Abraham van de Water, schoolmeester te Steensel, tr. Jenneken Boumans. (Op 28 Maart 1746 komt Hen drien Maarland wed. G. Sterkman, vrouw van Abraham van de Water, schoolmeester te Steensel, met attestatie van Lage Mierd). Uit dit huwelijk: 1. Hermanus v. d. W., ged. te Oirle 18 Aug. 1712. Hij vertrekt 10 April 1737 met at. naar Deursen. 2. Helena v. d. W., ged. 10 Dec. 1713. 3. Dirk v. d. W.., ged. 18 April 1715. 4. Johanna v. d. W., ged. 28 Feb. 1717. Zij komt 2 Nov. 1736 met at. van Deursen en vertrekt 28 Febr. 1742 met at. naar Hoogeloon. 5. Aletta v. d. W, ged. 19 April 1719. 6. Benjamin v. d. M, ged. 10 Nov. 1720.'Attestatie gegeven 15 April 1755. 'Nicolaes Zijnen, schoolmeester te Eersel, komt aldaar met attestatie 30 Aug. 1732, tr. Johanna Bijnen, zij kwam 30 Aug. 1732 met at. uit Helvoirt. Uit dit huwelijk: 1. Petrus Z., ged. 7 Maart 1734. 2. Catharina Z., ged. 15 Jan. 1736. 3. Jacoba Z., ged. 23 Febr. 1738. â?¢ 4. Laurens Z., ged. 24 Jan. 1740. 5. Cornelia Z., ged. 1 April 1742. 6. Johannes Z., ged. 14 Juni 1744. 7. Dina Catharina Z., ged. 16 Oct. 1746. 8. Johanna Z., geb. 4 Fèbr. 1749, ged. 9 d. a. v. (Gedoopt door Henr. de Jongh, predikant te Oirle en Zeelst.) 9. Johanna Z., geb. en ged. 13 Febr. 1752. 10. Abraham Nicolaes Z., ged. 17 Febr. 1754. Peter Frundt, vorster .van Eersel, komt aldaar Paschen 1733 met at. van Vegchel, tr. Johanna Melsers, komt 17 Dec. 1736 met at. van Bladel en Hapert te E. Hieruit: 1. Wilhelmus F., ged. 28 April 1737. 2. Josina F., ged. 24 Mei 1740. 3. Jan Rendrik F., ged. 7 Juli 1743. at. van Harderwijk, zij 11 Sept. 1744 van Mierlo, beiden vertrekken 12 Aug. 1747 met at. naar Tiel). Wilhelmus van Is oort, med. doctor, tr. Johanna Maria van der Horst. (Hij kwam 2 April 1744 met Hadden tot kinderen: 1. Albertus Adrianus van 2V., ged. 4 Oct. 1744. (Gedoopt door Ds Adrianus van Vierssen, predikant te Bladel, getuigen waren hij en zijne vrouw Adriana van Nooten.) 2. Johan Willem v. N., ged. 17 Oct. 1745. ' (Gedoopt door id., peter en meter waren: de Heer Willem Clerq en mej. Anna Margaretha Schülts, egte â?¢ lieden wonende te Amsterdam.) 1745â??22 Juli is gedoopt een soon van een soldaat Lijnard Elve ende Maria Apelonie egteluijden, genaamt Valentijn (peter wass Valentijn Coenraets). N.B. sijnde dese ouderen onder het derde Regiment Waldeck ende den oversten Muchelen hier door passerende. Jacobus van Hogerwouden, schoolmeester te Duysel, tr. Geertruij Buijters, komt met at. van Valkenswaard . 20 Aug. 1744. Uit dit huwelijk: 1. Abraham v. H., ged. 29 Aug. 1745, f omtrent een maand daarna. -2. Johannes Rendrikus. v. H., ged. 20 Juli 1749. Simeon Corne, luitenant in de vrijcompagnie van den Heer Capt. Buhlman, tr. Johanna Margaretlta van Mengerighausen. Uit dit huwelijk: 1. Louise Marianne C, ged. 27 Nov. 1750. 2. Daniël Simeon C, ged. 21 April 1754, 3. Willem Jacob C, ged. 21 Dec. 1755. 4. Magdalena C., ged. 29 Juli 1759. Jacob Ross, predikant te Eersel, tr. Johanna van der Burg'h. Hieruit: 1. Aiiiia Catharina R, ged. 9 Juli 1752. 2. Anthonius Rendrikus R., geb. 10 Oct. 1753, ged. 14 d. a. v. ' 3. Jacob Arnold R., geb. 30 Nov. 1754, ged. 1 Dec. d. a. v. 4. Nicolaas Johannes R., geb. 11 Maart 1756, ged. 14d.a.v. 5. Johanna Christina R., geb. 29 Sept. 1757, ged. 2 Oct. d. a. v. 6. Jacoba .Antonia R., geb. 6 Nov. 1758, ged. 11 Nov.d.a.v., obiit. Meester van Reijnsbergen tr. Geert Zijthof. Waaruit: Mathijs Hermanus v. H., ged. 25 Sept. 1754. Willem de Gelder, substitut commies collecteur, tr. Elisabet Maarland, f 3 Oct. 1799. â?¢ Uit welk huwelijk: 1. Wouter Aelbert de G., geb. 28 Jan. 1760, ged. 3 Feb. d. a. v. 2. Petronella Jacomina de G., ged. 9 Aug. 1761. â?¢ 3. Willem Paulus de G., ged. 24 April 1763, 4. Johanna Maria de G., ged. 4 Juni 1765. 5. Adrianus de G., ged. 22 Maart 1767. 6. Hendrik de G., ged. 27 Maart 1769. 7. Jan de G., ged. 9 Juni 1771. 8. Elisabeth de G.,' ged. 1 Aug. 1773. 9. Amolda Gerarda Cornelia de G., ged. 1 Nov. 1778. Joost van Breda, tr. Josijn Fabri.