De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

231 232 Uit dit huwelijk: 1. Joost v. B., ged. 5 Oct. 1760. 2. Pieter v. B., ged. 11 Juli 1762. S.Barent v. B., ged. 9 Sept. 1764, obiit. I. Barent v. B., ged. 2 Feb. 1766. 5. Hendrien v. B., ged. 20 Maart 1768. 6. Maria Catharina v. B., ged. 25 Feb. 1770. 7. Maria v. B., ged. 8 Nov. 1772. 8. Joseph v. B., ged. 1 Maart 1775. Andries' Ramaer (op 31 Maart 1763 komt hij met at. te E.), tr. Elisabeth labri. (Op 5 Juni 1764 komt zij met at. te E.) Uit welk huwelijk: 1. Abraham B, geb. 21 Maart 1765, ged. 24 d. a. v., obiit. 2. Johannes Buijbertus B., ged. 23 Maart 1766, obiit. 3. Peternella B., ged. 29 Maart 1767, obiit. 4. Anthonius Jacobus B., ged. 22 Mei 1768, obiit. 5. Maria R., ged. 17 Sept. 1769, obiit. 6. Wïlhelmina Huberta B, ged. 23 Sept. 1770, obiit. l.Adrianus R., ged. 6 Oct. 1771, obiit. 8. Elisabeth B., ged. 14 Feb. 1773. 9. Wilhelmus Andreas B., ged. 20 Feb. 1774. 10. Abraham B., ged. 15 Sept. 1776. II. Arnoldus B., ged. 7 Dec. 1777, obiit. 12. Isaak B., ged. 14 Maart 1779, obiit. 13. Anna Catharina B., ged. 28 Mei 1780. 14. Maria Cornelia B., ged. 2 Sept. 1781. 15. Wilhelmus Andreas B., ged. 29 Juni 1783. 16. Pieter Arnoldus B., ged. 19 Sept. 1784. (Op 18 Mei 1765 wordt Adriana Ramaer lidmaat en vertrekt naar Oirschot) Jan Smits tr. Catharina van der Burght. Hieruit: 1. Johanna Diderica S., ged. 30 Juli 1775. 2. Maria Wïlhelmina 8., ged. 6 April 1777. Gerard Moll, koster en schoolmeester te E.-, tr. Alegonda vvn Aamem. Uit dit huwelijk: 1. Gerarda Barendina M., ged. 15 Dec. 1776. 2. Arnoldus Adrianus M., ged. 27 Jan. 1782, obiit 28 Jan. 1782. George Christoph: Moich tr. Maria Christina Frederica Zaagers. Hieruit: Ï.Anna Maria Elisabeth M., ged. 29 Juni 1777. (Getuige ,bij doop: Anna Maria Berge.) 2. Johannes Coenradus M., ged. 6 Febr. 1780. 3. Petrus Daniël M., ged. 22 Dec. 1782. Hendrik Mulder, schoolmeester te Duijsel, f 9 Juni 1793, tr. Jacoba Fabri. Uit dit huwelijk: 1. Ari M., ged. Ï8 Feb. 1781. 2. Johanna M., ged. 17 Maart 1782. 3. Dirk M., ged. 4 Jan. 1784. 4. Pieter Wilm M., ged. 27 Febr. 1785. 5. Maria Catharina M., ged. 8 Oct. 1786. Q.Maria M., ged. 13 Jan. 1788. Bodewijk Gerard van Benesse, erfsecretaris van Tongelre, kwam 13 Nov. 1783 te E., met at. van Woensel en vertrok met zijne vrouw en dochters Maria en Clara in 1810 weer naar Woensel, tr. Johanna Boss. Uit welk huwelijk: 1. Catharina Johanna v. B., ged. 11 Jan. 1784. 2. Johanna Hendrica Arnolda v. B, ged. 5 Juli 1793, obiit 13 Oct. 1794. 3. Louise Constantine van B., geb. 8 Juni 1796. ged. 12 d. a. v. 4. Johanna Hendrica Arnolda v. B., ged. 27 Juli 1800. 5. Jacoba Wïlhelmina Caroline v. B., ged. 18 Sept. 1803. (Uit dit huw. worden nog opgegeven als overleden: Jacoba op 5 Oct. 1794 en Wieske op' 12 Oct. 1794.) Adrianus de Bie, geb. te Heusden, substitut secre­ taris van Eersel, Duijsel en Steensel, tr. Asten 25 Juni 1787 Anna Catharina Feijth, geb. 's-Gravenhage. Hieruit: 1. Hendrik Jacobus d. B., ged. 18 Mei 1788. 2. Johannes Josinus d. B., ged. 22 Aug. 1790. 3. Willem d. B., geb. 12 April 1794, ged. 13 d. a. v. 4:. Adrianus Cornelis d. B., geb. en ged. 15 April 1797. 5. Gijsbert d. B., ged. 8 Juni 1800. 6. Adrianus d. B, ged. 27 Mei 1804. Bendrik van Breda, tr. Margaretha Poots. Waaruit: Jodokus v. B., ged. 12 April 1789. Adam Dankaarts, geb. te Dommelen, schoolmeester te Steensel, tr. Eersel 14 Mei 1797 Johanna Geertruida Wilmiuch, geb. te Valkenswaard. Uit dit huwelijk: l.Susanna Barendina D., geb. 17 Maart 1798, ged. 18,d. a..v. ,?? 2. Op 14 Oct. 1800 werd eene dochter geboren, die onmiddellijk overleed. , 3. Arnoldus D., ged. 30 Aug. 1801. 4. Jacobus D , ged. 4 April 1804. 5. Johanna Gerharda D., geb. 9'Oct. 1806, ged. 12 d. a. v. Bastiaan Vergeer tr. Maria Elisabeth Block. Hieruit: 1. Adriaan V., ged. 17 Juli 1803. 2. Johanna Petronella V., ged. 28 Oct. 1804. 3. Abraham V., geb. 16 Oct. 1809, ged. 22 d. a. v. (Peter was: Abraham Wüminck, commies collecteur te Marienzijl in Oost Friesland.) Johan Christiaan Baucamp, predikant te E., tr. Urselina Philippina Slingsbie. Hieruit: 1. Johanna Christiana B., geb. 23 Feb. 1804, ged. 26 d. a. v. 2. Johan Jacob B., geb. 13 Mei 1807, ged. 17 d. a. v. Abraham Wüminck tr. Jacoba Block. Waaruit: 1. Johanna Arnolda W., geb. 14 Oct. 1807, ged. 18 d.a.v. 2. Maria Elisabeth W., geb. 15 Maart 1809, ged. 19 d. a. v. Achter in het Kerkboek van Eersel komt op blz. 273 nog voor: Narigtingh nopens den sal'pred* Iheodorus Neomagus sijn kinderen. Den soon van Ds Theodorus Neomagus (te dier tijt