De Nederlandsche Leeuw, jaargang 34 (1916)

IN HOUD. 1916. Kolom. Bestuursberichten 1, 33, 65, 129, 161, 193, 257, 289. Benoeming tot lid 33, 65, 129, 161, 193, 257. Korte mededeelingen 26, 57, 118, 153, 189, 215, 253, 279, 315. Vragen en antwoorden 28, 61, 123. 155, 190, 218, 255, 282, 317. De afstamming van het geslacht de Vos van Steenwijk, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland . . 1. Een .gevaarlijk boek (oorkondenboek van Groningen en Drenthe, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, antwoord van Prof. Dr. P. J. Blok, idem Mr. S. Gratama 5, 39, 100. De vier eerste generaties van de familie Bowier hier te lande, door W. Wijnaendts van Resandt. ... 10. Het muntmeestersgeslacht Wyntgens, door Ph. F. W. van Romondt 18, 135, 179. Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen, verzameld door Mr. W. van der Lely, door Mr. L. G. N. Bouricius 23, 46, 94. Bijdragen tot de kennis van Johan van Oldenbarnevelt en zijn geslacht, door J. D. Wagner .... 34, 83. De adel van het geslacht Pompe, door W. J. J. C. Bijleveld 56. Aanteekeningen uit de oude registers van ondertrouw van Amersfoort, door W. Wijnaendts van Resandt 66, 148, 186, 209. Bijdragen tot de geschiedenis van eenige geslachten in de 16e en 17e eeuw gevestigd in 's Gravenzande en Sandambacht, door G. B. Ch. van der Peen 73, 194 Aanteekeningen uit de oude registers ter secretarie der gemeente Bloemendaal, door W. J. J. C. Bijleveld. 88. Aanteekeningen uit verschillende registers in Ned.-Indió betreffende buitenlandsche adellijke geslachten, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins 92. Maria van Utrecht en hare familie, door J. P. de Man 111. Iets over de merkwaardige acte van Oldenbarnevelt gend Tullingh, door P. L. Thierens 116. Genealogie de Vernatti, door Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn 129. De Havezate Landfort bij Gendringen. door C. A. van Woelderen 140. Verslag 36e Algemeene Vergadering van het Genootschap 162. De afstamming van het geslacht Sloet, door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland 166. Sprokkels uit de oude registers van Oegstgeest en Poelgeest, door W. J. J. C. Bijleveld 170. Bredaâ??Schooten, door Jhr. C. Ph. L. van Kinschot 174. De oudste Protestantsche lidmatenregisters van Oosterhout (N.-B.), door Carl Kóffler . . . 203, 233, 271, 307. Aanteekeningen uit de nbtarieele archieven van Leiden, door W. J. J. C. Bijleveld 213. Aanteekeningen uit de twee oudste trouwregisters der Hervormde gemeente te Coevorden, door W. Wijnaendts van Resandt 225. Kerkboek van Eersel, door Ph. F. W. van Romondt 227. Von Heiden, door W. J. J. C. Bijleveld 249. De Raet. door C. J. Polvliet . â?¢ 250. Een adellijk Britsch huwelijk op zee gesloten 1743, door W. J. J. C. Bijleveld 251. Bijdrage tot de geschiedenis van het Rotterdamsehe regeeringsgeslacht Clinckebelâ??Vigilantiusâ??Van Tey lingen, aan de hand van een drietal vicarieén, door G. B. Ch. van der Feen 257, 289. Geslacht van Beuningen, door R. van Beuningen van Helsdingen â?¢ 268. Enkele aanteekeningen uit de twee oudste kerkelijke inteekenregisters te Utrecht, voornamelijk betreffende officieren, door W. Wijnaendts van Resandt 305. Twee vraagstukken omtrent het geslacht Sloet, door W. J. J. 0. Bijleveld 313.