De Nederlandsche Leeuw, jaargang 35 (1917)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1917. 35ST E JAARGANG.