De Nederlandsche Leeuw, jaargang 35 (1917)

N°. 1. N°. 2. �1' Ft» ...... r- Behoort bij het Maandblad van het Genealogisch-heraldiach Genootschap .De Nederlandsohe Leeuw', 1917, N'. 8. I .1x1 J U-1' N°. 3.