De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1918. 36ST E JAARGANG.