De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

Kind Josyna Joanna Aleyda Ludovicus Hubertus 31B 316 Datum 24 Sept. 1759 28 Feb. 1760 Joannes Antonius Adrianus, 20 Jan. 1761 f 16 Apr. 1761 Balthasar Maria Antonius 6 Juni 1761 Augustus Allegonda TJieresia Joanna 21 Dec. 1761 Maria Josephus Joannes Thadeus 4 Mei 1762 Antonius Joanna Maria Antonia Ouders Doopheffers J. E. van Voorst, M. Th. van B. van Erp en Jkvr. Anna van Voorst in Goldtsteyn plaats van Heer Gerard-Floris van Rees en de jonge vrouwe van Goldtstein geb. Aleydis van Ripperda Eucharius v. Motz, C. J. van B. van Erp van Baerl, Eva van Aerdt Munster Joannes van Beyn, Catharina Hoff- Maria Lemmers in plaats van Joannes van man Nispen en Maria Monnier B. van Erp, J. A. van Oldeneel J. E. van Voorst en echtgen. in plaats van Ger. Flor. v. Rees en Jkvr. Maria ran Hugenpoth J. E. van Voorst, Th. M. van Balth van Erp van Baerl, Jkvr. Anna van Goldtsteyn Voorst in plaats van Vre Gisberta Norberta van Middagten geb. van Dort vrouwe v. Vrieswijk en Oldhagensdorp Euch. van Motz, C. J. van Mun- J. E. van Voorst en echtgen8 ster 8 Aug. 1762 Joannes van Beyn, Catharina Hoff- Joannes Casparus van Nispen en Maria Mon- Wilhelmina Raymunda Maria 4 Nov. 1762 Gysberta Anna Magdalena Grescentia 4 Oct. 1763 Isabella Cornelia Maria Antonetta Maria TJrsula Sophia mans niers voor wie Vre Maria Lemmers gez. Hoffmans B. van Erp, J. A. van Oldeneel J. E. van Voorst en echtgen6 in plaats van den ZeerEerw. Willem Raymond Lamoraal Jo­ seph Baron van Bierens, deken van kathedraal en le capittel in Aeken en Jkvr Maria Adriana Sophia van Erp, non in Heinsbergh Euch. v. Motz, C. J. v. Munster de Hr J. H. van Schuren, Vr8 Aloysia van Dunnewaldt gez. van Schuren 6 Aug. 1764 J. E. van Voorst, W. Th. van Joannes van Erp, Carolina van Clant Goldtsteyn 24 Juni 1765 Balthasar van Erp, Antonetta Ma- Antonius van Hugenpoth ter Aerdt, Jkvr. Cor ria Jodoca van Oldeneel nelia Simona van Doetinchem tot Rande Josephus Joannes Franciscus 24 Febr. 1767 J. E. van Voorst van Manhorst, Josephus Golstein van Volkerda, Antonetta Antonius Mathias Maria Engelbertha Lodowijka 25 Sept. 1769 Clara Helena Gètrudis Maria Jo- 14 Aug. 1771 sepha Maria Anna' Joanna Josepha 20 Mrt 1778 ' 1790â??1799 Th. M. Golstein Maria Judoca van Oldeneel J. E. van Voorst, Th. M. van Engelbertus Tiberius van Haringsma tot Heeg, Golstein Maria Gertrudis Lowysa van Grotenbuys vrouwe van Onstein J. E. van Voorst, Th. M. van Adolph Gerard Vrijheer van Heerma en Wil Golstein mina Constantia van Heerma, abdis in Vor- stenberg Joannes Everhardus Verschuur, Joseph Baron van Eschede, Anna Wilhelmina (van der Schueren) Maria The- van Rees resia Kutschreuter II Deze aanteekeningen zijn geplaatst op schutbladen en ingelegde bladen van de Zutphensche Almanach, doch bevatten geene belangrijke gegevens. 1799â??1811 Franciscus Xaverius Justus .18 Jan. 1801 Antonius Franciscus Xaverius Ludo- 6 Apr. 1803 vicus Charlotta Helena Anna Maria 6 Juni 1805 Ludovicus Joannes Simeon 24 Apr. 1808 Joannes Cornelius Maximilianus Fredericus Eduardus 4 Mei 1809 6 Mrt 1811 III Abraham de Both, Bernardina Fre- Xaverius de Both, Joha Catha Burgers derica Louisa van Brun Abr. Stephanus Franciscus de Both, Franciscus Joannes Baptista de Both, Magda- B. F. L. van Brun lena Catharina de Both Ludovicus Hubertus van Motz, Franciscus Maximilianus van Motz, Helena Theresia Boelhouwer Boelhouwer L. H. Balthazar van Motz, Th. Johan Baptista Pelgrom, Berta Alyda Volkamp Jacoba Boelhouwer vrouw van Joannes Mathias Franciscus Boel­ houwer Joannes Mattheus Franciscus Boel- Joannes Baptista Pelgrom, Helena Boelhouwer houwer, Barta Aleyda (Volkamp) L. H. B. van Motz, Th. J. Boel- Fredericus Pelgrom, Elisabeth Cornelia Pelgrom houwer