De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

319 320 Man, Cornelis Schravelaer, Frans Verburgh en Pieter Peuselaer als dekens 1663. (cat. n°. 404.) 12. Bord van het touwslagersgilde, waarop de namen: Jan Smaasen en Leendert Schut overmannen, Lamb. Kramer, Gijsb. van Leeuwen, Corn. Hensbeek, Dirk van der Paauw, Hendrik Ysselsteyn deekens en een vers van Joachim Oudaen 1767. (cat. n°. 407.) 13. In gebrand glas het wapen van Dirck Jongkindt. 14. De 16 kwartieren van Francois de Mey, burgemeester te Gouda, geb. 12 Maart 1726, op perkament achter glas. (cat. n°. 124.) 15. De 16 kwartieren van Anna Maria du Peyrou nata 8 Nov. 1722, trouwt 17 Mey 1762 Francois de Mey vd. natus 12 Maart 1726. (cat. ne. 125.) 16. Het wapen de Lange van Wijngaarden in hout. 17. In hout de wapens van M. Costerus (gedeeld I drie 5 p. sterren (2 en 1), II. drie palen), Waterblom (2 takken in hoefijzervorm geplaatst, waarvan 3 bloe­ men, en waarboven een 6 p. ster) en S. E. uan Hof landt (gevierendeeld 1 en 4 een ankerkruis, 2 en 3 twee gekruiste bossen stroo). (cat. n°. 366.) 18. Het alliantiewapen van der Does en van der Dussen en de kwartieren: van der Dussen Cleywegh Veen Koy van Wijck Onderwater de. Lange Fabry. 19. Het wapen van der Does en de kwartieren: van der Does van der Dussen Gooi Cleywegh de Hoog Veen van der Cijs Kooy. (cat. n°. 110.) 20. Stamboom en 8 kwartieren van Adriaan van der Does, geb. 10 April 1686 en Catharina de Grande, geb. 6 Augustus 1688, samen geh. 20 Sept. 1712, en hunne 9 kinderen. 21. Het alliantiewapen Van der Does en de Grande en de kwartieren: Antwerpen Verswaan Maaien van der Zaan de Grande van den Heuvel Knollaerts de Lange. 22. Stamboom en 16 kwartieren van Johan van der Does, geb. 30 Dec. 1644, 14 April 1704, en Elisabet van der Dussen, geb. 7 Oct. 1657, samen gehuwd 15 Sept. 1677, en 11 kinderen. 23. Een schoorsteenconsole, waarop het wapen van P. van Groenendijck: een zwarte keper op goud vergezeld van 3 roode rozen 2 en 1 (cat. n°. 665.) 24. Een dito, waarop het wapenvan J. Verschure (doorsne­ den : boven op rood 3 zilveren hoefijzers, beneden op blauw een zilver stappend paard.) (cat. n°. 665.) 25. Een gildekist van het pijpemakersgilde. d.d. 1773 met , de volgende namen en wapens: Andries Brem (op rood 2 gekruiste pijpen, â?¢ de koppen naar beneden), Jan Puyt (op rood schuinlinks naast elkaar een pijpen vormer en een lat?), Janus de Liefde (op rood 2 ge­ kruiste messen), Willem de Jong (op rood 2 gekruiste haken (vorm knoophaken), Jan Boms (op rood een pijpenvormer), Teunis Brammert (op rood 3 gouden schijven 2 en 1.) 26. Naambord â??der Heeren liefhebbers van Wetenschap pen die het sleutelrecht dezer bibliotheecq kamer heb­ be' 1689â??1764, met het wapen van Gouda en de wapens van Corneille Guillebert (op rood een gouden dwarsbalk beladen met 3 zwarte ringen), Dirck Jong­ kindt en ? (twee groene bergen, waarboven een bruine griffioen vliegt) (cat. n°. 544.) 27. Een dito van 1765â??1817 met de wapens van Willem Cornelis Backer, Samuel Irancois d'Moraaz, Petrus Gibbon. 28. Kaart met de gekleurde wapens van â??Dijckgraef , ende Hooge Heemrade van Rijnlant' 1647. (cat. n°. 6.) 29. Kaart met de wapens van â??Dijkgraaf en Hoogheem­ raden van de Orimpenrewaard 1682'. (cat. n°. 9.) 30. Kaart van de wapens van Dijkgraaf en Hoogheem­ raden van de Krimpenerwaard 1818. (cat. n°. 10.) 31. Zegels in lak van de graven van Bloys, heeren van ter Gouw. (cat. n°. 52), Karei V (53), Philips II (54). 32. Bokalen met de wapens Holland, Willem III en Hol­ land, Amsterdam en Gouda, Amsterdam, Gouda. (cat. no» 76â??101.) 33. Diverse zegels in was en pijpaarde, (cat. nos 52â??69.) 34. Wapen van Mr. Willem van den Kerckhove 1730. (cat. n°. 141.) 35. Een bokaal met deksel, waarin de wapens van den colo­ nel (der schutterij) Mr. Cornelis de Langeen de capiteins Gerard Oosterlingh, Gerard Verrijn, Mr. Harmen Sijen en Christoffel van den Bogaert uit 1694. 36. Twee wapenkaarten bevattende de fraai gekleurde wapens van de librijmeesters van, Gouda 1635â??1794. 37. Wapen in hout van Vermeul, burgemeester van Gouda. 1646. De in dit museum aanwezige borden, afkomstig uit de St. Janskerk te Gouda, worden door mij beschreven in de eerlang te publiceeren â??Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in de kerken van Zuid-Holland.' De Amsterdamsch e Chirurgijns (Heelmeesters ) van 1730â??1829 , medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. (Vervol g van XXXVI , 283.) Jaarv. Ouderd niet meer Prom. brj Prom Geboorteplaats vermeld in Georg Wilhelm Westerhofl 1768 35 Fürstenau 1806 Simon Hondius 1768 22 Oost-Zaandam 1815 Gerhardus ïenkink 1768 31 Winterswijk 1794 Hendrik Christiaan Wieman 1768 24 Dortmund 1807 Arnoldus Massop 1768 26 Oud-Zevenaar 1817 Hendrikus Dohuysen 1768 32 Amsterdam 1776 Johan Christoffel Roedolph 1768 32 Sondershausen 1795 Pieter de Keyser 1768 22 Amsterdam 1782 Jan Frederik Beekman 1768 25 Horstmar 1810 Gerrit Jan Jaspers 1768 28 Breedevoort 1797 Hendrik Wameling 1768 26 Amsterdam 1782 . Cornelis Terne 1768 24 Amsterdam 1781 Hendrik Jan Stroband 1768 26 Winterswijk 1795 Gysbert Schouten 1769 25 Amsterdam 1797 Gerrit Jan ter Maat 1769 26 Mechelen 1784 Johannes Giesing 1769 25 Amsterdam 1781 Benjamin Hendrik van Tongeren Benjamin Hendrik van Tongeren 1769 24 Amsterdam 1797 Anthonius Cornelius de Beer 1770 23 Abbekerk . 1800 Johannes Fillekes 1770 24 Amsterdam 1805 Coenraad Engelbert Beekman 1770 25 Amsterdam. 1828 Pieter Wilhelm Langenberg 1770 33 Cleve 1807 Claas Hoogland 1771 23 Enkhuizen , 1776