De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

353 354 als schepen van Doetinchem? Mij komt het waarschijnlijk voor, da t de Sweder van Wijnbergen, di e tusschen 143 5 en 145 2 het goed te Wijnbergen 1 ) onder Doetinchem bezat, en de gelijknamige schepen te dier plaatse tusschen 1437 en 144 7 2), identiek zijn, en het zou mij dan ook niet verwonderen, zoo-bij voortgezet onderzoek mocht blijken, da t voor â??in de ridderschap va n Veluwe 1456 ' niet alleen moet worden gelezen â??dood in 1452', maar ook iets als : â??schepen va n Doetinchem tusschen 143 7 en 1447'. De Amsterdamsch e Chirurgijns (Heelmeesters ) van 1730â??1829 , medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. (Vervolg va n XXXVI, 325. ) Jaarv. Ouderd niet meer Prooi, by Prom Geboorteplaats vermeld in Jphannes van der Horst 1804 23 Amsterdam 1818 Jan Beetz 1804 Amsterdam Jean Louis Mean 1804 Suriname 1809 Hendrik Willem Hermse 1804 25 Zevenaar Jan Michiel Rombouts 1804 27 Mol Frans Hendrik van Ligten 1805 Amsterdam Evert van der Horst 1805 26 Amsterdam 1814 Martinus Wyking 1805 26 Cranenburg Johannes Nellius 1806 Wormerveer 1809 Johannes Christiaan Ver - woerdt 1806 1826 Eldert Werningh 1807 1810 J. Jongbloed 1807 1813 P. R. Schreuder Rz. 1807 A. Swart 1807 1818 F. W. de Batty 1807 M. TJytenbosch 1807 J. Balk 1807 1809 Gerrit K eiser 1808 1811 J. F. Gollwitz 1808 1823 W. Menfert 1808 1819 C. Siemerink 1808 1819 J. Wendelen 1808 1817 M. Liwyn 1808 1826 J. van der Hout 1809 J. F. Röhne 1809 1815 J. A. Rauen 1809 1815 ' J. P. van Gooi 1809 1824 G. Anderson 1809 3 W. Böhmer 1809 1829 H. Leefkens 1809 B. E. Asscher 1809 J.' Jansen Jans 1809» ) 1814 B. Kappelhoff 1810 ) D. Holleboer 1810 1826 N. Heghuysen 1810 M. Riegen 1810 Jacob Beekmeyer 1811 M. Roodenberg 1811 1815 J. Jacob Cramer 1811 Gerardus Hollanders 1811 Jacob Tilleman 1811 Alexander van Hierden 1811 L.' J. Camerling 1811 1822- J. B. Buyel 1811 Willem Lysen 1811 ') He t gericht in die buurschap competeerde den heeren van Berg â?? 's Heerenberg â?? (zi e Geld. leenreg. kw . van Zutphen, blz . 384) . J) Zi e Algem. Nederl. Familieblad 1890 , blz . 41. s) Komt niet meer voor in 181 1 we l echter weder in 1813 . *) Komt voor he t eerst voor in 1811 . Jaar v. Ouderd. Niet meer Prom. byProm. Geboorteplaats. vermeit] in ' J. Huisman 1811 1820 J. P. Nees 1811 D. Buddingh 1811' 1817 J. A. Cramer 1811 T. P. Tim 1811 ') 1829' H. N. Nieuwenhuyzen 1811 2 ) 1829' Willem Jacob Brink 1812') 1815 J. Hermanides 1812'») 1814 A. de Jong 1812 3) 1814 P. J. Heupsch 1812 3 ) 1815 P. F. Grietens 1813 D. Horselenberg 1813 J. H. Wagenaar 1813 J. P. Weisz 1813 Dirk Hooykaas 1814 Evert Schoewert .1814 1826 R. Klees 1815 E. Asscher 1815 8 ) A. Bakker 1815 «) F. L. Nuyens 1816 1818 A. Pos 1816 1827 H. Lotze 18167) A. Bakker 1816') 1825 J. W. Beumer 1817 As de Haan 1817 T. A. E. Toereppel 1818 1827 R. N. Nauta 1818 C. van Dokkum Jr. 1818 H. Krieger Schumer 1818 M. Keyser 1818 H. J. Tulling 1819 Hendrik Verdeyen 1819 A. Bernhard 1819 F. van den Andel 1819 G. Jenni 1819 J. H. Spaan 1819 A. van Erpecura 1819 E. ter Maat 1819 1829 A. van Steenderen 1819 1825, G. Gerrits 1820 - H. Benraat Johz. 1820 J. Holswart 1821 S. A. Cramer 1822 A. Grendel 1822 1828 P. Riegen Mz. 1822 9 ) F. H. op den Ende 1822 >°) A. Rompkes 1822 â?¢>) G. J. van Epen 1823 1826 F. H. op den Ende 1823 1826 B. Elmers 1823 H. van Weesel 1823 H. P. Beyst 1823 1827 J. J. Auschitz 1823 1827 H, van Gelder Hz. 1824 C. van Delden 1825 J. H. Freni 1825 H. Koolsted 1825 S. German 1825 B. van Ee . 1825 ') Komt voor he t eerst voor in 1813 . 2) Komt voor he t eerst voor in 1822 . s) Di t jaar worden zij genoemd: Officieren va n Gezondheid. 4) Komt niet meer voor in 1815 'wel echter weder in 1816 . 6) Komt voor he t eerst voor in 1821 . e) Komt voor he t eerst voor in 1825 . 7) Komt voor he t eerst voor in 1820 . 8) Komt voor he t eerst voor in 1824 . â?¢) Komt voor he t eerst voor in 1825 . 1°) Komt voor he t eerst voor in 1825 . u) Komt voor he t eerst voor in 1827 .