De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

181 182 1569. maand. S. Jan decoll. (29 Aug.) M. Derick van TUI. JofFer Alheid Leiendeckers. 300 o. sch. na der stad gesette alleen van zijn goed. 1567. goensdag na misiricordia domini (16 April). Arndt Lansinck. Jofïer Jutta Cuysers. 600 go. guldens van oer beider goed. 1567. maand, na Sacramenti (2 Juni). Gerlach van der Capellen. Truede Johann Marrien borchs dochter. 200 o. sch. van oer beider goed. 1567. goensd. na Margarete virg. (16 Juli). Gerit van Burlloe. Joffer Geertruid Bercks zijne anderde vrouw. 200 o. sch. van zijn goed. 1567. Nativ. Marie virg. (8 Sept.) Johann Oelen. Johanne van der Capellen anderhalf honderd go. guld. van zijn goed. 1567. maand. S. Michielsdach (29 Sept.) Claes van Barmentloe. Styne Gerrits zijn anderde vrouw. 100 daler van oer beider goed. 1566. maand, na Mathei ap. (23 Sept.) Johan Schimmelpenninck. JofFer Mechteld van der Capellen. 300 o. sch. van zijn goed. 1566. maand, na heiligen Christdag (30 December). Gerrit Horstinck. Joffer Catarina van der Schueren. 400 o. sch. van oer beider goed. 1565. guedesd. na visitatio Marie virg. (4 Juli). Emont van Buchell. JofFer Margriet van den Veen. 400 daler van zijn goed. 1565. maand, na translatio Martiny (9 Juli). Evert van Lintell. Joffer Mechteld van den Veen. 600 brabantsche guldens van zijn goed. 1564. goensd. na Agnetis virg. (25 Jan.). Reinier Swaeffken. Joffer Gertruid Schimmel­ penninck. 400 o. sch. van zijn goed. 1564. goedesd. na misericordie dom. (19 April). Gerrit van Buerloe. Joffer Jorden van Bolthusen. 300 o. sch. van zijn goed. 1564. Donred. na inventio s. crucis (4 Mei). Jaspar Kloeck. Joffer Catarina Barners geweest echter huisvr. Berndt Bresickhave. 300 gulden van zijn goed. 1564. manend. S. Odulphusdach (12 Juni). Goeszen Spee. Joffer Aelheidt van Mekeren. 1000 brabantsche gulden alleen van sijn goeder. 1564. donred. na conception Marie (14 Dec.) Steven van Bhemen doctor. JofFer Soete van den Wall. 200 go. g. van zijn goed. 1561. maand, na conversie Pauly (27 Januari). Peter van Apeldoorn doctor. JofFer Gertruidt Railsaéks. 200 o. sch. van zijn goed. 1561. maand, na Martini eps. (17 November). Henrick Bushoff. JofFer Sophia Goltstein. 500 o. sch. van zijn goed. 1558. maand, na driekoningen dach (10 Januari). Johan van Presinckhaeve. Johanna Leiendeckers. 300 o. sch. van zijn goed. 1558. maand, na Pontiaan (17 Januari). Otho Vatebenden. Henrica te Ryth eertijds echte . huisvr. gewest Evertz Vogéll. 200 stadt gulden. 1558. maand, na Blasii (7 Februari). Willem Bentinck Sanders die olde. Joffer Lumme Schimmelpenninck. 500 o. sch. van oer beider goed. 1558. maand, sint Valentinus dach (14 Februari). Johan Verwer echte zoon Thomas Verwer. Griete echte vurdochter Thomas van der Capellen. 100 o. sch. van oer beider goed. 1558. maand, na Letare (21 Maart). Bernt van Presichave gaf JufF. Catharina Barners syner ersten beslaepen huysvr. van oer beiden 400 o. sch. 1557. maand, na Margareta virg (19 Juli). Gerit van der Vorst. JofFer Wyza (of Leyza) van Achtevelt. 200 o. sch. van zijn goed. 1557. maand, allerheiligen dach (1 November). Johan van der Capellen natuurlicke soon z. Ger- lichs van der Capelle in den Dam gaf Wendelle ? Elgers siner eerster echter beslapener huisvr. 50 stadt gulden enig alleen van zijne gude ter mor­ gengave. 1556. maand, na Agnete virg. (27 Januari). Jacob Goltstein. JofFer Henrica te Rijth die we­ duwe van z. Johan van Broekhuysen sijn eerste echte huisvrouw. 500 o. sch. van zijn goed. 1556. goensd. na Appolonia virg. (12 Februari). M. Gerit van Suchtelen licenciaat. Anna Horstincks. 200 o. sch. van zijn goed. 1555. goensd. na Lichtmis (6 Februari). Ailbert van Steener. Joffer Johanne van der Ca­ pellen. 400 o. sch. van zijn goed. 1554. maand, na Victoris (15 October). Steven Bentinck. JofFer Anna Schimmelpenninck. 600 o. sch. van oir beider goed. 1553. maand, na purificatio Marie (6 Februari). Jacob Schlindewater. Joffer Dorothea Barners. 200 o. sch. van zijn goed. 1552. donred. na zondag Oculy (24 Maart). die ernveste Diderik van Dorth van Blanckenae. Joffer Mechtelt van Vieracker. 300 go. gu. van zijn goed, den gulden van 28 st. 1552. maand, na Trinitate (13 Juni). Thomas van der Capelle gaf Griete zijne anderde echte huisvr. 200 alde schilden van oir beider goed. 1552. donred. post Bartolomei (25 Augustus). Henrick van Dodinckwerdt. Catharina Goltstein. 100 stad gulden uit oerer beider goed. 1551. goensd. na heilige drie koningen (7 Januari). Henrick Smeinck van Hengelloe. Mechtelt van de Walle sijne anderde echte huisvr. 200 o. sch. van zijn goed. 1551. maand, na Antony abbatis (19 Januari). Evert van der Capellen. Joffer Biele van Vorthusen. 400 o. sch. van oir beider goed. 1551.vridach na purificatie Marie (6 Februari). Gisbert Cloeck. Joffer Aelheit van Wyhe. 200 go. croene van zijn goed.