De Nederlandsche Leeuw, jaargang 36 (1918)

183 184 1550. maand. S. Michelsdach (29 September). Johan van Broickhuysen. Joffer Henrica te Byth. 500 o. sch. van zijn goed. J 548. dinxdach na Blasii (7 Februari). Henrick ter Brugge. Joffer Biele Schimmelpenninck. 200 o. sch.' van zijn goed. 1546. goensd. avont Agnete virg. (20 Januari). Willem Bongairtz. Henrica Buythers. 400 o. sch. van oir beider goed. 1546. maand, na visitatie Marie vprg. (5 Juli). Wynolt van Hackfordt burgem. te Arnhem. Jof­ fer Aelheyt Buyshaves '). 1000 o. sch. van oir beider goed. 1546. goensd. na Mathei ap. (22 September). Henrick Buythers Henricxz. Fenna Valebenders. 200 o. sch. van oir beider goed. 1546. goensd. S*. Michelsdag (29 September). Helmich van Hekeren. Eeffze Peltzers. 100 o. sch. van zijn goed. 1545. maand, na Agathe virg. (9 Februari). Jacob van Vieracker. Joffer Kunne van der Ca­ pellen. 200 go. guldens van zijn goed. 1545. donred. na Margarete virg. (16 Juli). Willem Ysseren. Joffer Anthonis van Voorthusen. 300 o. sch. van oir beider goed. 1543. goensd. na Agnetis (24 Januari) 2). Henrick van der Capellen. Joffer Jutte Schlinde- waeiers. 400 o. sch. van oir beider goed. 1543. opten maned. ipso Remigii (1 October). Gerrit van der Capellen. Joffer Lumme Pulhselers. 200 o. sch. van zijn goed. 1541. goensd. 10' 0 0 0 martelaren dag (22 Juni). Luedolf te Byth. Joffer Mechtelt van Vieracker sin anderde huysvr. 200 go. guldens van zijn goed. 1540. maand, na Jubilate (19 April). Cornelis Yseren. Joffer Berthe Gelmers. 400 o. sch. van oir beider goed. 1540. maand, na vincula Petri (2 Augustus). Johan van Buremunde. Eelvra Houtow. 300 o. sch. van oir beider goed. 1539. goensd. na Apollonia virg. (10 Februari). Johan iho Goir. Agnes van Lennep. anderhalf hundert o. sch. uit oir beider goed. 1539. goensd. na omnium sanct. (5 November). Aelbert van Brunckhorst. Barte syn 3 echte be­ slaepene huisvr. 200 o. sch. van zijn goed. 1538. maand, sent Catherinend. (25 November). Johan ten Bern. Ermgart Stoltenborch. 200 o. sch. van oir beider goed. 1536. maand, na Mathie ap. (28 Februari). Thomas van der Capellen gaf Willemken . . . siner echter beslapener huysfrauwe ter morgengave 200 golt gulden van oiren beider guet enig te hebben sonder anxt. 1535. maand, na reminiscere (22 Februari). Lenze Veer. Catharina Zelle. 300 o. sch. van zijn goed. ') Aleid Bushof dochter van Gerrit en Helena Bercx. 3) De huwelijksvoorwaarden zijn van 11 Januari 1543. 1534. donderd. na Agnete (22 Januari). Ailbert Middeldorp. Joffer Gertruid Iseren. 400 go. gulden van oir beider goed. 1533. woensd. na lichtmis. (5 Februari). Derick Slockebrant. Alytken Buters. 200 o. sch. van oir beider goed. 1533. maand, na Appolonie (10 Februari). Hillebranth van Deventer. Anne van der Capellen. 200 o. sch. van zijn goed. 1533. maand, na Bonifacy (9 Juni). Meister Thomas van Buyrll. Joffer Gertruydt van der Capellen Henricxs (Claesz. staat doorgeslagen). 400 o. sch. van hun beider goed. 1532. dinsd. post Agnete (23 Januari). Henrik die Grove, erffacht tot Erckelens, land Rentmr., B .... !) tot Nijmegen, Drost op Hat tum. Joffer Stine 2) naegelatene weduwe selige Garrit Boshaves. 600 o. sch. van oir beider goed. 1531. guensd. post visitatio Marie (5 Juli). Leynhart van Tyll van Venloe. Aéitghen Buy ter s. 100 o. sch. van zijn goed. 1531. maand, post Michaëlis (2 October). Meister Alphert van Thyll Secretaris. Joufir. Anna Wytten. 100 o. sch. van oir beider goed. 1531. donderd. post Martini (16 November). Harmen Barner. Thomas Mengerinck nagelaten weduwe zal. Henrick Putzeler. 200 o. sch. van oir beider goed. 1530. maand, ipso die Victoris (10 October). Johan van Munster. Syn anderde beslaepener huysvrouwe Hylle. 200 o. sch. van zijn goed. 1530. op dach presentationis (21 November). Garrit van Delft. Henrica van Gaelen. 100 o. sch. van zijn goed. 1529. avond Agnete (20 Januari). Werner Kaelsack. Antonia' iJLweraers. 50 o. sch. van zijn goed. 1529. donderd. post Purif. Marie (4 Februari). Renze van Holthuyssen Secretaris ons gen. 1. heren Hert. van Gelre. Joffer Zouden Kreynck. 200 o. sch. van zijn goed. 1529. maand, post Letare (8 Maart). Luydolph te Byth. Margarete Schymmelpenninck. 200 go. guldens van zijn goed. 1528. guensd. post visitatio Marie. Ailbert van Bronckhorst smyt gaf Jutte syner be­ slaepene huysvr. te morgengave 100 o. sch. 1528. op dach Andrie apostel (30 November). Henrick Kaelsack onze lieve raidsvrund. Jouf. Anna Slyndewaerts. 200 o. sch. van zijn goed. 1527. op dach Dominici (5 Augustus). Johan van Keppell veruwer (verwer?) gaffEngelle syner ister beslaepene huysvr. tot een morgengave 60 oude schilden van oer beyder goederen. l) Burggraaf kan er niet staan, want als zoodanig komt hij niet voor op de lijst in Mr. van den Bergh's Nijmeegsche bijzonderheden en in Mr. Joosting's Nijmeegsche Broederschappen. ') Christine Berk, die ob. 29 Mei 1544.