De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH=HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1919. 37STE JAARGANG.