De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

13 14 6-7-1879, ridder M. W. O. 4de kl., gop. luit.-kolonel O. I. Leger. - >'â?¢ Hij tr. Groningen 12-6-1844 Frangoise Maria Engeler, geb. Zwolle 20-10-1822, f Breda 20-1-1892 (dr. van Dirk Frans en Maria Schonegevel). Waaruit : 1. Maria Catharina Frangisca Augusta Battaerd, geb. Groningen 1-4-1845, tr. Ds. Willem Fredrik Walch, geb. Zaandam 13-7-1834, f Breda 24-12-1899, predikant bij de Luthersche gemeente ald. (zn. van Gerrit en Maria Elisabeth Mathijs). 2. Ernestine Elisabeth Battaerd, geb. Groningen 22 9-1847. 3. Johann Francois, die volgt V. 4. Petru's Johannes Iheodoor August, die volgt Vbis. 5. Francisca Maria Battaerd, geb. Groningen 20-1-1857. V. Johann Francois Battaerd, geb. Groningen 20-2 1849, gep. majoor O. I. Leger, tr. Padang 30-1-1879 Ernestine Auguste Lindeman, geb. 'Batavia 10-12-1853, dr. van WTaaruit: . 1. Petrus Johannes Theodorus Augustus Battaerd, geb. Padang 21-5-1880. 2. Suzanna Hendrica Battaerd, geb. Padang 29-11- 1881, sedert 1909 in West-Indië 3. Marie Catharine Battaerd, geb. Batavia 11-12-1884, procuratiehoudster van het Noordhollandsch Landbouw crediet te Leiden. 4. Johann August Battaerd, geb. Batavia 17-4-1891, aangesteld tot 2de luit. der Art, O. I. L., 1912. Vbis. Petrus Johannes Iheodoor August Battaerd, geb. Groningen 27-3-1854, gep. kapitein der Inf. O. I. Leger, tr. Padang 19-11-1881 Bertha Frederiha Intveld, geb. - Natal 1-6-1863 (dr. van Alexander Felix en Maria Warmolts). Waaruit: 1°. Maria Francoise Battaerd, geb. Lagoe Boti (Toba- landen) 19-7-1884, tr. 23-12-1911 Johan Willem van de Kasteele, geb. 27-1-1886, chef, van het agentschap der Moluksche Handelmaatschappij te Gorontalo. 2. Bertha Augusta Battaerd, geb. Padang 18-12-1886, tr. Batavia 9-9-1914 Jan Meinier van Alphen, geb. Mage lang 1-3-1883, civiel-ingenieur (zoon van Johannes Dirk en Anna Charlotte Zeydel). Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. Zoekende in de kerkelijke registers te Amsterdam naar huwelijken van Predikanten, die te Amsterdam â??gestaan' hebben, vond ik de volgende huwelijksinteekeningen van andere Predikanten. v = van, o = oud, p = predikant, w = weduwnaar of weduwe, va ~ vader, m = moeder, b = broeder, z = zuster. 18, 4. 1680. Gerardus Avenhorn, v. Hoorn, o. 26, p. Middelie, va. Cornelis Gerrits. Annetie Frans Twijnders, v. A'dam, o.20, va. Frans Frans. 23. 5. 1680. Abrahamus Helius, v. A'dam, p. Winkel, w. TheodoraDane. Sara van Steenhooien, v. A'dam, w. Johannes Hovius. 18. 7. 1680. Ernestus van Harlingen, v. Nigtevegt, o. 30, p. Westbroek en Achttienhoven, va. Henricus. Johanna de Cerff, v. A'dam, o. 25, va. Hans. . 20. 8. 1680. Jacob Trigland, v. A'dam, o. 28, p. Utrecht, ouders dood. Isabella Sophia de Geer, o. 22, ouders dood. 19. 9. 1680. Gerardus Blootenburgh, v. Woudenberg, p. Amersfoort, w. Wyntie Waghters. Alida van Dickhuysen, v. A'dam, o. 26, va. Dirk. 4. 10. 1680. Otto Piccardt, v. Nijkerk, o. 24, p. Oterdum. Egberta Nieuhoff, v. A'dam, o. 21, va. Hendrik. 11. 1. 1681. Petrus Vlisserus, v. A'dam, o. 32, p. Schardam én Eters- heim, m. Ariaentje Jans. Sara Boudewijns, v. A'dam, o. 33, z. Maria. 8. 2. 1681. Johannes de Vooght, v. A'dam, p. w. Elisabeth Pauw. Geertruyda Schutt, v. A'dam. o. 24, m. Johanna Kroet. 8. 2. 1681. Abrahamus Montanus, v. Midwoud, o. 32, p.- Laren en Blaricum, ouders dood. Elisabeth Cuylemans, V. Haarlem, o. .31, ouders dood, b. Dirk. 6. 3. 1681. Jacob Clerq, v. Purmerend,.o. 34, p. Hilversum, m. Grietje Hendriks. Maria Cuperus, v. Alkmaar, o. 31, ouders dood. 12. 3. 1681. Cornelius Stertius, v. Jisp, o. 40, p. Varik, ouders dood. Catharina de Wilde, v. A'dam, o. 37. 9. 5. 1681. Fredericus Molerus, v. Haarlem, p. Beverwijk, w. Maria de Mont. Elisabeth de Bruyn, v. Montfoort, w. Jan Adriaans van Eyk. 9. 5. 1681. Florentius de Bruyn, v. Gorinchem, o. 30, p. Schelluinen, ouders dood. Anna Eekhout, v. A'dam, o. 17, va. Adriaan. 23. 5. 1681. Michiel de Hartogh, p. Loenen. Maria Hagebaert, v. A'dam. 19. 6. 1681. Gerardus Croese, v. A'dam, o. 37, p. Oud Alblas, b. Rynier. Elisabeth de Cerff, v. A'dam, o. 24, va. Hans. 8. 7. 1681. Petrus Schermer, v. Alkmaar, o. 28, p. Stolwijk, ouders dood. Maria van Roosendael, v. A'dam, w. Cornelius Wabma. 18. 7. 1681. Johannes de Bruyn, v. A'dam, o. 28, p. Hellevoet, ouders dood, b. Hendrik. Alida Delamina, v. A'dam, o. 20. 23. 7. 1681. Henricus Snaperus, v. Utrecht, p. Nieuwveen, w. Elisabeth Kaarsgieter. Margaretha Lastman, v. A'dam, o. 27, va. Jan.