De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

215 216 3. Pieter van der Blaart X Maria Sassallé, Leiden 21??2 1651. 4. Joannes Maanaart X Barbara van Deuverden, Utrecht 13- 12-1654. 5. Johan Graswinkel X Hillegonde Bruinings. 6. Johan Ouderogge X Katrina Snoek, Rotterdam 1655. 7. Henrik d'Acquet, med. dr. X Sophia Liefting, Delft 30?? 15??1658. 8. Huibert Oudewater X Kornelia Sismus, 1658. 9. Tieleman Kupus X Maria van Esch, Rotterdam 5?? 8??1659 , (bevestigd te Woerden.) 10. Dr. Daniël Zwaardekroon X Cornelia van der Maersch, Noordwijk 8??9??1660. 11. Jacobus van Brakel X Kornelia Hontom, 1661. 12. Mr. Johannes Blasius X Maria Wiebouts, 1662. 13. Jan Adriaansz. van der Veer X Elisabeth Hout, 1662. 14. Jan Adriaansz. van der Veer X Agatha Claes van Dongen, Rotterdam 31??10??1666. 15. Jan Adriaansz. van der Veer X Apollonia Stikkelman, Dordrecht 28??7??1667. 16. Jakob van der Wal X Josina Spruit. 17. Sybrand de Flines X Agnes Blok, 1674. 18. Abraham van den Ende X Hïllegonda Clara Ham, Enkhuizen 20??9??1678. 19. Daniël van Loenen X Zuzanna Reimers, Amsterdam 4??12??1678. 20. Hugo Bouwens X Agata Paats, Rotterdam 3??11?? 1680. 21. Willem Oudenaarde X Willemijne Verrijt, Rotterdam 31- 3-1680. 22. D. Kasper Brand X Sara Zwaardekroon, 1681. 23. Pieter van Kouioenhoven X Dorothea van Gherwen, Rotterdam 20??10??1682. 24. Frans de Haas X Kornelia Brand, 30??11??1683. 25. Godaard Willem van Tuil van Serooskerken, heer van Welland, Zoelekerken enz. X Dorothea Pesser, eenige dochter van wijlen den hr. Johan Pesser in zijn leven raad en burgem. te Rotterdam, te Rotterdam 28?? 12??1683. 26. Mr. Jacob Hop, raadpensionnaris van A'dam X Isabella Hooft, 1684. 27. Adriaan Verstolk X Maria Oudaan, R'dam 2??7?? 1681. 28. Kaspar Brand X Leonora Tongerlo, 28??7??1686. 20. Jan Bredenburg X Sara Lagendaal, R'dam 23??11 ?? 1687. 30. Adriaan Verwer X Hesier Pellewijk, A'dam 4??4?? 1688. 31. Mr. Jakob Visch X Maria Ignatia van Zoeten, R'dam 14?? 1??1688. Voorts de volgende verjaarsgedichten : 1. Petrus Scriverius werd op 12??1??1656 80 jaar. 2. Machtélt Krijgers, 1 jaar, 1??1??1657. 3. Michiel Adriaansz. deBuyter, 69 jaar op 24??3??1676. 4. Mr. Willem van der Aa, 58 jaar, 24??3??1678. In het derde deel vindt men: a. de volgende gedichten op gouden bruiloften : 1. Johan van Berkel, oud burgem. van R'dam en Geertruid Ram, 1670. 2. Hendrik Jakobse de Held en Maria Dirks van der Douw,'1670. 3. Nicolaas van Loon, raad en oud schepen van A'dam en Emerentia van Veen op 26??5??1674. 4. Pieter Jakóbsz. Vechel X Pietertje Kornelis van Vreug­ den, gehuwd 14??12??1613, gouden bruiloft 14??12?? 1663. b. de volgende treurzangen op het overlijden van: 1. Assuerus Mathisius, t R'dam 12??1??1651. 2. /ohan van Erp, jongste pensionaris van Monnikendam, t 1652. 3. Johanna Abigaël l'Empereur d'Oppijck, f 2??3??1655. 4. Petrus van Berckel, f 6??1??1654. 5. Johan de Liefde, ridder, vice adm. f in een zeeslag 21??8-1673. 6. Christiaan Sopingius, f 22??6??1675, oud 21 jaar. 7. Hero Galama, boekdrukker te Harlingen, f aldaar April. 1678 O. S. 8. Mr. Pieter de Groot, raad, vroedschap en pensionaris van R'dam, gezant enz. f 4??6??1678. 9. Mr. Wtllem van der Aa, raad in de vroedschap van R'dam, f 10, begr. 14??10 ?? 1678. 10. Rabod Herman Scheels, begr. te Borne 1666 (ver­ moedelijk Scheele). iX.Jan Hartigveld, t 22??10??1678. 12. Christiaan Vechters van Overzijl, f oud 33 jaar, 1?? 10^-1678. 13. Vrank van Dijk, f 5??6??1680. 14. D. Jacobus Borstius, leeraar geref. gem. te R'dam, f 1??7??1680. 15. Remigius Schrijver, musicijn en organist te Middelburg, t 11-2??1681. 16. Maartje Gerrits, huisvr. Jacob Pietersz. Moerbeek, f Alkmaar 7??12??1682. 17. D°. Geraard Brandt de Jonge, oudste leeraar der Re- monstr. gemeente te R'dam, f 21??12??1683 tusschen 12 en 1 uur 's middags. 18. Dr. Reinier Rooleeuw, f Hemelvaartdag 11??5??1684 te A'dam. 19. Hermen Dullaart, f R'dam 6??5??1684. 20. Mr. Theophilus Naeranus, rechtsgeleerde, f 3??2?? 1684. 21. Johannes Antonides van der Goes, med. dr., f 1684. 22. D. Geeraard Brand, oud leeraar Rem. gemeente, f R'dam 12, begr. 15??10??1685. 23. Mr. Adriaan Paats, raad in de vroedschap te R'dam, f aldaar 8??10??1686. 24. Aan Maria de Bij gez. van der Moer, vrouwe van Haringkarspel. Op het overlijden van hare kinderen: 1 Hester van der Moer, f Twisk 28??6??1689. Julius van der Moer, heer van Haringkarspel en Oud­ karspel, f 15??7??1689, te Alkmaar. Elselina van der Moer, weduwe Van Veen, f 15??7?? ??1689, te Alkmaar (2 uur na den voorgaande). 25. Johannes Bredenburg, echtgenoot van Trijntje Fran­ sen Oudaan, f 18??8??1691. 26. Jan Dionijsz Verburgh, f 21??10??1691. 27. Willem Nieupoort, raad en vroedschap te Schiedam, gezant, f 2??5- 1678. 28. Mr. Johan Pesser, oud burgemeester van Rotterdam, t 1-3??1678, te R'dam. U.