De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

283 .284 H. E. en A. hebben op het versoeck van Joh. Opten Oordt, secret. van de Heeren Gedeputeerden deser Graefschap aen denselven deser stadts roijen ge accordeert tot solemnisatie van de begraefenisse van sijn E. huisvrouwe, ter oorsaecke dat hij boven gemelt sijn vaeder zal.T Burgemr. deser stadt is geweest (Nalida Verstegen, gehuwd met Dr. Johan Op ten Noort, Wijndelts, het Geslacht Op ten Noort, blz. 79). 1719. Marcurij den 1 Nov. Op het versoeck van de Secretaris Jan Haesebroeck hebben H. E. en A. deser stadts roeijen geaccor deert om deselve bij de begraffenisse van desselffs suster, de weduwe van Dr. Oarr. van Sandtbargen, als sijnde een dochter van wijlen d' H.r Raadts vrundt Haesebroeck, voor het lijck gedraegen te worden (Aleida Haesebroeck, gehuwd met Dr. Gerrit van Santbergen). 1720. Martis den 1 Octob. Op versoeck van de Secretaris Jan Haesebroeck hebben H. E. en A. denselven tot solemnisatie van desselffs vrouwen begraffenisse deser. stadts roijen geaccordeert uijt oirsaecke opgmlte Secretaris sijn vaeder is geweest Burgemeester deser stadt (Johanna Elisabeth de Bye, gehuwd metDr. Johan Haesebroeck). (Wordt vervolgd). Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), medegedeeld door A. B. VAN DEK VIES. (Vervolg van XXXVII, 225). v = van, o â?? oud, p = predikant, w = weduwnaar of weduwe, va = vader, m = moeder, b = broeder, z == zuster. 9. 2. 1753. Isaac de la Fontaine, v. Catharina Dupper, v. 2. 3. 1753. Nicolaas Guyking, v. Evertje Waller, v. p. 's-Gravenzande. p. Sloten. 16. 3. 1753. Wilhelmus Bartholomeus van de Casteele, v Beijerland. Wilhelmina van der Meer, v. 18. 5. 1753. Johannes Stoter, v. p. Balk. Pieternella Schouten, w. Jan Pullen. 31. 8. 1753. Henricus de Haan, v. p. Arnhem. Sophia Hooykaas, v. Ophemert. Oud- 26. 10. 1753. Joannes Lindeman, v. A'dam, o. 23, p. beroepen de Lier, va. Roelof. Baukje Braaxma, v. Leeuwarden, o. 18, va. Hans. 9. 11. 1753. Isaacus de Waal, v. p. Schellingwoude. Johanna Elisabeth van Gelder, v. 11. 1. 1754. Michael Beckering, v. Groningen, o. 27, p. St. George Delmina, va. Michael. Petronella Elisabet Schram, v. A'dam, o. 26, ouders dood. 25. 1. 1754. Gerhardus Croeser, v. Sappemeer, p. beroepen Kaap de Goede Hoop. Geertruy Sprakel, v. 26. 4. 1754. Taco Sibelius, v. p. Eemnes Buiten. Helena Cornelia Bondt, v. 30. 5. 1754. Elias van der Souw, v. p. Zwartsluis. Lydia ten Hove, v. 7. 6. 1754. Cornelis van Bosvelt, v. Utrecht, o. 26, p. Jutphaas, m. Clementia van Pijlsweert. Magtelda Rijnvis, v. A'dam, o. 30, m. Elisabeth Bos. 26. 7. 1754. Jacob Swart, v. p. Soest. Clara de Harde, v. 20. 9. 1754. Michael Verboom, v. p. Vuursche. Petronella Beeke, v. 25. 10. 1754. Jean Louis Flournoy, v. Parijs, o. 32, p. Leiden (Waalsch), ouders dood. Louissette Delprat, v. A'dam, o. 19, ouders dood. 7. 3. 1755. Albertus Hansen, v. p. Haarlem, w. Anna Maria Kelderman, w. Albertus van Westerhoff. 23. 5. 1755. Jan Jacob Ojers, v. p. Kastricum. Geertruy Pijl, w. Pieter Hondius. 10. 10. 1755. Franciscus van Meeleren, v. p. Overlangbroek. Maria Cole, v. 24. 10. 1755. Willem Hendrik 's Jacob, v. Wees, p. Bleiswijk. Anna Vroom, v. 6. 11. 1755. Henricus Emilius, v. p. Moordrecht, w. Barta van den Bogaard. Johanna Dnysberg, v. 7. 11. 1755. Abraham van Royen, v. p. Noordwijk. Johanna Alida van Hall, v. 23. 1. 1756. Francois Bekius, v. p. Ilpendam. Johanna Jacoba Hancock, v. 16. 4. 1756. Jacobus van Geelkerken, v. p. Kesteren. Geertruy Camerling, v. 30. 4. 1756. Henricus Schouw, v. p. Heusden. Maria Joon, v. 30. 4. 1756. Willem van Rije, v. p. St. Pancras. Maria Catharina Amman, v. 9. 7. 1756. Lucas de Vries, v. p. Ommen. Catrina Maria Tas, v. 15. 7. 1756. Jan Resler, v. p. Huizen, w. Barber Gildemeester. , Benina Cornelia -Stokkers, v. 13. 8. 1756.