De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

403 404 gerweeshuis 29 Febr. 1660, gemeensman, beleend met die Lakeke 25 Mrt. 1659 als erfgenaam van zijn vader, overl. vóór 27 Mrt. 1696 (magescheid 27 Mrt. 1696), huwde te Zutphen 28 Jan. 1644 (o. 17 Dec. 1643): Margaretha ten Broeck, dr. van Hendrik ten Broeck en Reiniera Leusinck, ged. te Zutphen 18 Febr. 1616, overl. vóór 1682. Uit dit huwelijk 8 kinderen : 1. Dr. Johan, geb. 23, ged. te Zutphen 25Oct. 1644, ingeschr. als student te Harderwijk 8 Sept. 1664, te Leiden 10 Sept. 1665, erft de wahre N° 127, raadsvriend te Zutphen 11/21 Febr. 1675, gecom­ mitteerde ter Weeskamer 1677, 78, 79, 84, 85, 93, 94, hopman der Marschpoortcompagnie 1 Mrt. 1675??1 Maart 1686, gedeputeerde, curator der Geldersche Academie 1700, gedeputeerde tot de zaken der Meijerij van 's-Hertogenbosch, raad ordinaris en rekenmeester van de domeinen van den Koning-Stadhouder, kanunnik van het Kapittel van Oud-Munster te Utrecht, burgemeester van Zutphen en scholarch der Latijnsche School 6 Mrt. 1706, gecommitteerde ter Staten-Generaal, oldeiman der St. Anthony Groote Broederschap 24 Febr. 1722, overl. te 's-Gravenhage 19 Juni, uitgevoerd naar Zutphen 21 Juni 1724, huwde (o. te Zutphen 30 Dec. 1683, naar buiten geatt. 13 Jan. 1684): Eva Alexandrina Suffolk, overl. 12, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 18 Dec. 1733 en de wahre N° 127 verkocht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 2. Margaretha, ged. te Zutphen 19 April 1647, erft die Lakeke van haar vader 27 Mrt. 1696, overl. vóór 25 Sept. 1712, ongeh. 3. Adam, ged. te Zutphen 25 Oct. 1648, jong overl. 4. Hendrik, die volgt IV. 5. Henrietta Sophia, ged. te Zutphen 12 Oct. 1653, huwde (o. te Zutphen 11 Aug. naar Voorst geatt. 28 Aug. 1695): Dr. Johan Andries Hecking, wed. van Johanna Catharina van Rijstvijck, gecommit­ teerde ter Weeskamer 1697, 98, 99, burger van Zutphen 16 Dec. 1699, overrentmeester 1 Mrt. 1717??1 Mrt. 1723, stads med. doctor 1 Mrt. 1721, overl. vóór 1 Mrt. 1735. 6. Joanna Margaretha, ged. te Zutphen 12 Oct. 1653, jong overl. 7. Dr. Philips, ged. te Zutphen 24 Nov. 1654, ingeschr. als student te Leiden 4 Oct. 1677, koopt 13 Febr. 1688 de wahre N° 246, ontvanger van Steenderen en Bronckhorst, gecommitteerde ter Weeskamer 1687, 88, 89, kanunnik van het kapittel van St. Marie te Utrecht, secretaris van Zutphen 22 Febr. 1693, huwde te Gorssel 26 Dec. 1687 (o. te Zutphen 11 Dec.): Theodora Margaretha van Diemen, dr. van Dr. Peter van Diemen en Geertruid van Munster ged. te Zutphen 23 Sept. 1664. Uit dit huwelijk 2 kinderen: a. Geertruid, ged. te Zutphen 26 Mei 1689, jong overl. b. Eva Alexandrina, ged. te Zutphen 14 Juni 1691, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 3 April 1737, huwde 1° te Warnsveld 14 Oct. 1709 (o. te Zutphen 29 Sept., naar buiten geatt. 14 Oct.): Coenraad van Munster, zn. van Dr. Johan van Munster en Swanida van Boeckholt, ged. te Zutphen 13 Juni 1683, ingeschr. als student te Leiden 8 Oct. 1700, landrentmeester der Graafschap Zutphen 18 April 1711, kerkmeester der St. Walburgskerk en provisor Oude en Nieuwe Gasthuis 12 April 1712, raads­ vriend te Zutphen 17 Febr. 1714, hopman der Laarpoortcompagnie 1 Mrt. 1714??29 Febr. 1724, gedeputeerde, gecommitteerde ter Weeskamer 1718, 19, 25, 26, overl. 10 Mrt. 1733. Zij huwde 2° te Lochem 5 Juli 1735 (o. te Zutphen 19 Juni, naar Lochem geatt. 3 Juli): Nicolaas Herman Olmius, zn. van Gerhard Olmius en Johanna van Dam, ged. te Lochem 18 Sept. 1697, burge­ meester van Lochem, grootburger van Zutphen 13 Febr. 1759, begr. te Zutphen 22 Juni 1776. Hij hertr. met Catharina Agatha f er stege. 8. Helena Catharina, ged. te Zutphen 18 Juni 1656, huwde te Gorssel 15 Juni 1684 (o. te Zutphen 1 Juni): Johan Kaldenbach, zn. van Dr. Gerhard Kaldenbach en Ida Verhel, bibliothecaris der Fra neker Academie. IV. Hendrik van Essen, ged. te Zutphen 14 Sept. 1651, adjunct-landschrijver der Graafschap Zutphen 1681, landschrijver bij afstand van zijn vader 28 Oct. 1685, koopt 30' Oct. 1685 de wahre N°. 102, ge­ committeerde ter Weeskamer 1682,83,84, stad­ houder van den Landdrost 10 Mrt. 1699, subst. ontvanger-generaal der Graafschap Zutphen 1704, ontvanger-generaal 1708, gecommitteerde ter Gene­ raliteitsrekenkamer 1715, kerkmeester der St. Walburgskerk en provisor Oude en Nieuwe Gast­ huis 1 Mrt. 1689 en 1 Mrt. 1718, burgemeester van Lochem, beleend met die Lakeke 13 Mrt. 1713 als erfgenaam van zijn zuster Margaretha, beleend met Menongh te Hengelo 12 Nov. 1687, met Averenck aldaar 29 Mrt. 1708, overl. 29 Nov. 1722 (magescheid 12 Mrt. 1723), huwde 1° (o. te Zutphen 12 Nov. 1682): Johanna Willemina Huy ghen, van Doesburg (huw. v.w. Doesburg 9 Nov. 1682). Hij huwde 2° te Bredevoort 20 April 1685 (o. te Zutphen 5 April, huw. v.w. Zutphen 1 April): Helena Catharina van Diemen, dr. van Dr. Peter van Diemen en Geertruid van Munster, ged. te Zutphen Dec. 1662, beleend met Bruinink te Hengelo 7 Mei 1695, overl. vóór 10 Juni 1720. Bij ?es. van 27 Mrt. 1685 worden Hendrik Johan Nies, drossaard der Hoogheid Wisch en Lucas Adam Huyghen, benoemd tot momberen over de onmondige dochter van Hendrik van Essen bij wijlen Johanna Willemina Huyghen. Uit het eerste huwelijk één dochter: 1. Margaretha, ged. te Zutphen 9 Sept. 1683, overl. 3 Dec. 1708, huwde te Warnsveld 7 Aug. 1707 (o. te Zutphen 24 Juli, naar buiten geatt. 31 Juli, huw. v.w. Zutphen 21 Juli): Dr Johan van Hasselt, wed. van Catharina Engelen, zn. van Johan van Hasselt en Helena van Munster, geb. 3, ged. te Zutphen 5 Juli 1668, ingeschr. als student te Harderwijk 20 Sept. 1695, raadsvriend te Zutphen 24 Febr. 1707, gedeputeerde, raadsheer in den Hove van Gelderland 18 April 1711, president 1737, overl. te Arnhem 24 Jan., uitgev. naar