De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

405 406 Zutphen '29 Jan., de Zutphensche stadsroeden toegestaan 28 Jan. 1739. Uit het tweede huwelijk 9 kinderen: 2. Johanna Willemina, ged. te Zutphen 7 Mrt. 1686, beleend met die Lakeke 26 Oct. 1729, als erfge­ naam van haar vader, overl. 9, begr. te Zutphen 13 Jan. 1751, huwde te Hengelo 10 Juli 1720 (o. te Zutphen 23 Juni, naar Hengelo geatt. 8 Juli, huw. v.w. Zutphen 10 Juni): Adriaan Schas, zn. van Dr. Albertus Schas en Maria Bender, ged. te 's-Gravenhage in de N. kerk 28 Mrt. 1685, luit.-kolonel in 't regiment van Huffel, commandeur van Brielle en Hellevoetsluis 24 Nov. 1725, overl. 2, begr. te Brielle 11 Jan. 1729. 3. Agatha Geertruid, ged. te Zutphen 3 Febr. 1689, overl. 1 Nov. 1717, ongeh. 4. Jan, die volgt V. 5. Henrica Reiniera, ged. te Zutphen 9 April 1693, overl. 21, begr. te Zutphen 26 Febr. 1767, huwde (o. te Zutphen 4 Juni, naar buiten geatt. 19 Juni, hw. v.w. Zutphen 1 Juni 1713): Dr. Jan Ludolph ten Behm Wenthoit, zn. van Dr. Arnold Wentholt en Elisabeth ten Behm, geb. 31 Dec. 1688, ged. te Zutphen 1 Jan. 1689, ingeschr. als student te Leiden 19 Sept. 1707, secretaris van Zutphen 1 Mrt. 1713, secretaris van gedeputeerden 1 Juni 1725, burgemeester van Groenlo, kerkmeester der St. Walburgskerk en provisor Oude en Nieuwe Gasthuis 1 Mrt. 1743, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 23 April 1746. 6. Peter, ged. te Zutphen 11 Dec. 1695, jong overl. 7. Dr. Coenraad, ged. te Zutphen 13 Jan. 1698, in­ geschr. als student te Leiden 22 Sept. 1716, te Harderwijk 16 April 1718, burgemeester van Lochem, rentmeester der St. Walburgskerk 1 Mrt. 1723, ontvanger-generaal der Graafschap Zutphen 19 April 1723, rentmeester der St. Anna Broeder­ schap, overl. vóór 31 Jan. 1724, huwde te Hum melo 8 April 1721 (o. te Zutphen 13 Mrt., naar buiten geatt. 7 April): Elisabeth Kaldenbach, dr. van Dr. Gerhard Hendrik Kaldenbach. Uit dit huwelijk geen kinderen. 8. Helena .Catharina, geb. 3, ged. te Zutphen 3 Mrt. 1699, overl. op 't Holtslag bij Steenderen 31 Mei, begr. te Zutphen 4 Juni 1771, beleend met Menongh te Hengelo 3 Dec. 1734 als erfgenaam harer ouders, huwde te Rijswijk 25 Mrt. 1722 (o. te Zutphen 8 Mrt., huw. v.w. Zutphen 16 Mrt.): Ds. Pierre van Eijs, zn. van Gilles van Eijs en Madeleine Hamal, geb. 4, ged. te Amsterdam in de Kl. Waalsche Kerk 5 Aug. 1693, ingeschr. als student te Leiden 4 April 1716, predikant bij de Waalschegemeente te Zutphen 19 Mrt. 1719, overl. 4 Juni 1747. 9. Hendrik, ged. te Zutphen 23 Juli 1700, jong overl. 10. Maria Theodora, ged. te Zutphen 30 Juli 1702, overl. 8, begr. te Zutphen 15 April 1762, huwde te Voorst 3 Juni 1723 (o. te Zutphen 16 Mei, naar Voorst geatt. 3 Juni): Mr. Barthold van Hasselt, zn. van Dr. Willem van Hasselt en Aleidd van Diemen, ged. te Zutphen 16 Jan. 1700, raadsvriend te Zutphen 10 Sept. 1723, hopman der Laarpoort compagnie 29 Febr. 1724??12 Mrt. 1733, gecom­ mitteerde ter Weeskamer 1728, 29, 41, 42, 51, 52, 55, 56, 57, commandeur der stad 2 Mrt. 1739??30 Mei 1749, gedeputeerde, bewindhebber der W. I. C. 1 Mei 1738, tweede burgemeester 22 Febr. 1755, gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze 10 Jan. 1759, overl. 1, begr. te Zutphen 5 Sept. 1767. V. Mr. Jan van Essen, ged. te Zutphen 16 Nov. 1690, erft de wahre N° 102, ingeschr. als student te Leiden 27 Sept. 1710, kanunnik van St. Pieter te Oirschot 1700, secretaris van Etten,Leur en Sprundel, subst.-griffier van den Hove van Gelderland 17 Oct. 1715, griffier en eerste secretaris van de Kan­ selarij 7 Mei 1735, lid der Broederschap van St. Nicolaas te Arnhem 24 Dec. 1740, gecommitteerde ter Admiraliteit in Westvriesland en 't Noorder­ kwartier 26 April 1758, burgemeester van Groenlo, beleend met Menningh te Hengelo 16 Mei 1719, met Mentinck Sonderkamp 7 Oct. 1727, met Bruinink en Averenck 18 Oct. 1727, overl. 21, begr. te Arnhem 27 Oct. 1760, huwde (o. te Arnhem 14 Mrt., te Zutphen 15 Mrt., van Arnhem naar buiten geatt. 31 Mrt., huw. v.w. Arnhem 13 Mrt. 1716): Roelanda van Eek, dr. van Dr. Arnold van Eek en Anna Catharina ten Behm, ged. te Arnhem 19 April 1678, begr. aldaar 19 April 1736. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Henrica Helena Catharina, geb. 28, ged. te Arnhem 31 Oct. 1717, overl. 8, begr. te Nijmegen 13 Mrt. 1800, huwde te Hengelo 2 Sept. 1743 (o. te Arn­ hem 16 Aug., te Nijmegen 18 Aug., naar buiten geatt. 2 Sept., huw. v.w. Arnhem 16 Aug.): Arnold Engelen, zn. van Willem Engelen en Christina Verstegen, geb. 25, ged. te Nijmegen 27 April 1712, houtvester des kwartiers van Nijmegen en ontvanger der middelen van 't Nijmeegsch comptoir, begr. te Nijmegen 10 Mrt. 1794. 2. Arnolda Anna Catharina, geb. 20, ged. te Arnhem 23 Mrt. 1719, overl 25 Juni 1719. 3. Johan, die volgt VI. VI. Mr. Johan van Essen, geb. 18,. ged. te Arnhem 20 Nov. 1721, erft de wahre N°. 1.02, ingeschr. als student te Harderwijk 17 Sept. 1739 en 6 Nov. 1743, grootburger van Zutphen 29 Oct. 1737, doet meerderjarig den eed 27 Dec. 1741, landdrost der Graafschap Bergh 6 Nov. 1750, burgemeester van Groenlo, beleend met Bruinink, Menningh, Men­ tinck Sonderkamp en Averenck 4 Aug. 1761, overl. 15, begr. te Deventer 21 April 1762, huwde te Deventer 8 Oct. 1744 (o. aldaar en te Arnhem 19 Sept., naar Deventer geatt. 6 Oct., huw. v.w. Deventer 17 Sept.): Elisabeth Helena van der Lith, dr. van Tido Hendrik van der Lith en Mechteld Iheodora Yssel, geb. 30 Sept., ged. te Deventer 3 Oct. 1727, overl te Hengelo 18 Mrt. 1800. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Mr. Jan, geb. 10, ged. te Deventer 13 Mrt. 1748, erft de wahre N°. 102, ingeschr. als student te Harderwijk 24 Mei 1766, landdrost der Graafschap Bergh na doode zijns vaders, grootburger van Zutphen 25 Aug. 1768, kleinburger van Deventer 14 Febr. 1787, beleend met Bruinink, Menningh, Mentinck Sonderkamp en Averenck 19 Oct. 1762, vernieuwt meerderjarig den eed 6 Oct. 1768, overl.4,