De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

407 408 begr. te Deventer 8 Jan. 1798, huwde te Deventer 8 Jan. 1778 (o. aldaar 18, te 's-Heerenberg en te Zutphen 21 Dec. 1777, naar Deventer geatt. 5 Jan. d.a.v., huw. v.w. Deventer 18 Dec.): Maria Bernhardina Dumbar, dr. van Mr. Hendrik Willem Dumbar en Maria Elisabeth Dapper, geb. 2, ged. te Deventer 6 Nov. 1757, overl. 9, begr. te Deventer 13 Febr. 1797. Uit dit huwelijk geen kinderen. 2. Tido Hendrik, die volgt VII. VII. Tido Hendrik van Essen, geb. 24, ged. te Deventer 25 Dec. 1751, ingeschr. als student te Leiden 8 Oct. 1769, grootburger van Zutphen 8 Aug. 1772, op dat tijdstip vaandrig in 't regiment Onderwater, gecommitteerde ter Weeskamer 1786, 87, van die functie vervallen verklaard bij Res. van 10 Nov. 1787, ‚??hebbende zich, strijdig met s'Magistraats Resolutie en s'Hoves Publicatie, respective van den 7 Februarij en 6 Julij laatstleden van hier naar andere steden of provinci√ęn, 't zij als auxiliair, of anders in krijgsdienst, begeven', beleend met Menningh 22 Mrt. 1774, overl. 4 Mei, begr. te Doesburg 8 Mei 1806, huwde te Hengelo 16 Febr. 1775 (o. te Zutphen 29 Jan., naar Hengelo geatt. 16 Febr., huw. v.w. Zutphen 27 Jan.): Petronella Johanna Helena van Eijs, dr. van Isaac van Eijs en Anna Cornelia van Sonsbeeck, geb. 7, ged. te Zut¬≠ phen 12 Juni 1754, overl. te Hengelo 25 Febr. 1829. Uit dit huwelijk √©√©n zoon: VIII. Johan van Essen, geb. 12, ged. te Zutphen 14 Nov. 1775, vaandrig in 't regiment van W√©lderen 11 Dec. 1792, le luit. bij de 3e Halve Brigade 1 Juli 1796, kapitein bij het 7e Bataillon Infanterie 8 Nov. 1803, overgeplaatst bij de Grenadiers van de Garde van den Raadpensionaris, later van den Koning van Holland, uit den dienst getreden 1806, overl. te Hengelo 5 Oct. 1812, huwde te Zutphen, kerkelijk 6 en voor schepenen 7 Aug. 1800 (o. 18 Juli, huw. v.w. Zutphen 18 Juli): Anna Maria Adolphina Arentz, dr. van Johan Qeorge Arentz en Anna Maria Kleinschmitz, geb. 5, ged. te 's-Hertogenbosch 8 Mei 1781, overl. te Zutphen 27 Aug. 1856. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Jan Leonard Cornelis, die volgt IX. 2. Anna Maria Henrietta Oeorgina, geb. 7, ged. te Zutphen 18 Dec. 1804, overl. te Nijmegen 4 Dec. 1853, huwde te Zutphen 5 Mrt. 1827: Jhr. Jan Anne van Brienen van Bamerus, zn. van Jhr. Qysbert Carel Butger Beinier van Brienen van Bamerus, en Oeertruida Elisabeth de Graeff, geb. 26 Oct., ged. te Amsterdam in de Westerkerk ‚?Ę 21 Nov. 1800, 26 luit. der Genie 2 Juli 1818, 1¬į luit. 11 Mrt. 1825, kapitein 20 Mrt. 1831, majoor 16 April 1853, overl. te Nijmegen 21 Juni 1854. IX. Mr. Jan Leonard Cornelis van Essen, geb. 8, ged. te Zutphen 20 Mei 180!, achtereenvolgens bee√ędigd klerk, fungeerend commies-griffier en 1831 griffier aan de arr. rechtbank te Zutphen, overl. te Zutphen 23 Mrt. 1842, .huwde te Zutphen 20 Juni 1827: Johanna Op ten Noort, dr. van Mr. Willem Beinier Op ten Noort en Elisabeth Maria Graswinckel, geb. 4, ged. te Zutphen 7 Mrt. 1802, overl. aldaar 25 Jan. 1865. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Johan Hendrik Adolph, geb. te Zutphen 13 Juni 1828, student aan de Kon. Academie te Delft, overl. aldaar 13 Jan. 1847. 2. Maria Elisabeth Catharina, geb. te Zutphen 19 Mrt. 1830, overl. aldaar 9 Jan. 1896, huwde te Zutphen 14 Dec. 1865: Mr. Jacobus Thooft, zn. van Mr. Hendrik Jan Ihooft en Louise Julie Balthazarine Valentine von Bosenthal, geb. te Zutphen 30 Sept. 1825, rechter, later president der arr. rechtbank te Zutphen, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en der Prov. Staten van Gelderland, overl. te Zutphen 29 Dec. 1902. 3. Gerhardina Maria, geb. te Zutphen 3 Mrt. 1834, overl. te Arnhem 11 Mrt. 1899, huwde te Zutphen 6 Juli 1869: Pieter Eusebius Jacobus van Hoboken, zn. van Cornelis Wilhelm van Hoboken en Maria Christina Alida Colenbrander, geb. te Warnsveld 9 Nov. 1828, overl. te Arnhem 4 Mei 1906. 4. een doode dr. te Zutphen 14 Aug. 1837. 5. Louis Johan Nalidus, die volgt X. X. Louis Johan Nalidus van Essen, geb. te Zutphen 10 Aug. 1838, secretaris van Brummen 28 Oct. 1865, burgemeester van Brummen 6 Juli 1867‚??19 Juni 1888, lid der Prov. Staten van Gelderland 21 Mei 1874‚??1905, van Gedeputeerde Staten 23 Mei 1888‚??1892, overl. te Arnhem 30 Juni 1905, huwde te 's-Gravenhage 26 Sept. 1867: Cath√©rineFrangoise Laurence Bigail Certon, dr. van Henri Abraham Bigail Certon en Cornelia Johanna Mariina Patijn, geb. te 's-Gravenhage 7 Oct. 1845. Uit dit huwelijk 4 kinderen: 1. Johan Leonard Cornelis, die volgt XI. 2. Henriette Corn√©lie, geb. te Brummen 16 April 1870, ongeh. 3. Jacoba, geb. te Brummen 5 Dec. 1873, ongeh. 4. Louise Frangoise Laurence, geb. te Brummen 17 Juli 1876, ongeh. XI. Mr. Johan Leonard Cornelis van Essen, geb. te Brummen 27 Sept. 1868, commies-redacteur te Arnhem 1 Mei 1895, secretaris van Arnhem 14 Dec. 1908, huwde te Arnhem 24 Juni 1897: Jkvr. Johanna Aleyda Wilhelmina de Pesters, dr. van Jhr. Mr. Frederik Hendrik de Pesters en Wilhel¬≠ mina Johanna Gaymans, geb. te Bunnik 5 Mrt. 1876. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. Wilhelmina Aleyda Catharina, geb. te Arnhem 13 April 1898. 2. Jan Louis Frederik, geb. te Arnhem 14 Febr. 1902. De afstamming van het geslacht van Leyden van Leeuwen, door J. VAN LEEUWEN. Tot op dezen tijd gold ten aanzien van bovengenoemd geslacht de door het Ned. Adelsboek opgegeven stam-