De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

B. 10. 1. B..10. 2. B. 10. 3. B. 10. 1. B. 10. 1. 1. B. 10. 1. 2. B. 10. 1. 3. B. 10. 1. 4. B. 10. 1. 5. 67 68 Hattum met Clara Delleman, geb. te Amst 1638. Dese Clara Delleman was een Dogter van Quintinus Delleman en Lucretia Sluijters, welgestelde Rente teniers tot Amst., sijnde in geen bedie ninge maar dikwils ouderling aldaar ge­ weest, en hebben gehadt de volgende , kinderen: 1. Hester Delleman, getrouwt geweest met Everhardus van Hardenberg, vide hier­ voor B. 8. 2. Geertruij Delleman, getrouwdt met Rijk man Ketel, Coopman tot Amst., en deze hebben gehadt een Dogter getrouwt met �Nicolaas van Os, een voornaam Rijk Heer die op een Buijtenplaats bij Amsterdam woonde, en dese hebben gehadt twee kinderen, een soon en een Dogter, dog waar die gebleven zijn, hebbe geen narigt. 3. Henricus Delleman, Med. Doctor, heeft met sijn volle neeff Heemskerke, de Broe­ der van den berugten admiraal, langen tijt voor plaisir gereyst na Italiën, Spagne en Vrankrijk, ob. te Hattum, ongetrouwt. 4. Eva Delleman, is getrouwt aan haar neeff Petrus Oosdorp, predicant te Geer truijdenbergh, en dese hebben gehadt een soon Francois genaamt, getrouwt met juffr. Schofil, waarbij Hij een Dogter gehadt heeft, Sara Oosdorp, getrouwt met dheer Kattepoel, Luytenant onder de Cavallerie, dog alle doot. 5. Clara Delleman, onse grootmoeder. Arent of Arnoldus Vriese van Harden- bergh en Clara Delleman onse grootvader en grootmoeder hebben gehadt de vol­ gende drie kinderen. Sara, geb. te Campen den 12 May N. S. 1657. Lucretia, geb. te Campen den 21 Sept. O. S. 1659. Agata, geb. te Campen op Paasschen 1663 Arent van Hardenberg ob. Campen 27 B. 10. 1. 6. Sophia Catharina, geb. 27 Maart 1690. B. 10. 1. 7. Quintinus, geb. 12 Dec. 1691. P. 10. 1. 8. Hermanus Lambertus, geb. 16 Oct. 1699, Febr. 1674 en is in de bovenkerke op het Choor begraven, Clara Delleman ob. te Heerwaarden den 7 Dec. 1714 en aldaar begraven in een nieuwe grafkelder. Sara van Hardenbergh is getrouwt \ April 1677 met Johannes Noortbergh, predikant te Salk 167,4, te Hasselt 1681, en te Breda 1682, en hebben dese kinderen. Margareta, geb. 15 April 1681. Clara, geb. 13 Nov. 1684. Gerhardus Theodorus, geb. 3 May 1686, ob. eodem anno. Arent of Arnoldus, geb. 20 Sept. 1687, predicant te Stantdaarbuijten 20 Sept. 1711, te Etten, en aldaar ob. den 7 Febr. 1717. Aleijda, geb. 17 Oct. 1689. eerst predicant te Driel en 14 May 1731 bevestigt predicant te Hasselt. Johannes Noortberg ob. te Breda den 7 Jan. 1720, Sara van Hardenberg ob. te Bommel. B. 10. 1. 6. Sophia Catharina, getrouwt Dec. 1722 met Johan van Driel, Schout van Heer­ waarden, hebben de volgende kinderen. B. 10. 1. 6. 1. Johannes, geb. 8 Dec. 1723. B. 10. 1. 6. 2. Sara, geb. 9 Oct. 1725. B. 10. 1. 6. 3. Margarita, geb. 17 Julij 1727. B. 10. 1. 6. 4. Johannes, geb. 12 Maart 1729, ob. 12 Augt. x732. B. 10. 1. 6. 5. Cornelis, geb. 6 Febr. 1731. B. 10. 1. 7. Quintinus Noortberg, eerst predicant te Pernis, en daarna te Gouda, getrouwt den 27 Nov. 1731 met Hester Herenbras, geb. te Gouda en ob. 28 Dec. 1733 en hebben eene soon, Johannes, geb. te Gouda den 2 Dec. 1732. B. 10. 2. Lucretia van Hardenberg, getrouwt.... met Bernhard Stuerman, Raadt en Agent van de F.ij in 'sHage, hebben de vol­ gende kinderen. B. 10. 2. 1. Alijda Stuerman, geb B. 10. 2. 2. Clara Stuerman, geb. ob. 10 Febr. 1744. B. 10. 2. 3. Johanna Stuerman, geb B. 10. 2. 4. Sara Stuerman, geb B. 10. 2. 5. Thomas Ernst Stuerman, geb. 14 May 1692. Lucretia van Hardenberg ob. in 'sHage 18 Jan. 1729, Bernard Stuerman ob. in 's Hage den 24 Augt. 1744. B. 10. 3. Agata van Hardenberg, getrouwt 3 Junij 1695 met Henricus van Galen, predicant tot Heerwaarden, dese hebben noijt kin­ deren gehadt. Agata van Hardenberg ob. te Heer­ waarden den 29 Maart 1735, en begraven aldaar bij haar moeder en onse groot­ moeder. Huwelijksinteekeningen van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam (1680-1811), medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. (Vervolg van XXXVII, 20). v = van, o = oud, p = predikant, w = weduwnaar of weduwe, va = vader, m = moeder, b = broeder, z �= zuster. 18. 11. 1702. Petrus Synjeu, v. A'dam, o. 33, p. beroepen Oost-Indië, m. Anna Moor.