De Nederlandsche Leeuw, jaargang 37 (1919)

INHOUD. Korte mededeelingen: Archiefswezen (Het) Nederlandsche) 379, Haart de la Taille 78, Baek 412, Battaerd 78, Benthem (Wapens) 30, Blijdenstein 121, Brueys (de) 32, ('antzlaar (Wapen) 227, Cau (geslacht) 230, Doop-, trouw- en begraafboeken (De oude) 293, Fewen 328, Huwelijksvoorwaarden tusschen Hngo Daminasz. d'lloy en Maria Gerrits Taets van Cordenoort i. d. 28 Maart 1627, 29, I.ambrechtsen 229, Oever (ten) 31, Suermondt 330, Teixeira 122, Wapenkaart (Een onbekende) 28, Wapenoogst 380, idem te Harlingen en Maas­ land 421, 422, West en Oost in de Heraldiek 77: Wie zoekt ve,der? 292, Wijnbergen (van) 32, 78, Zaamslag31. Vragen en Antwoorden: Aardewerk (Oud) 432,Adrichem (van) 82, Aerkel (van) 189, Aleman 230, 294 , Amsingh 132, Andel (van) 32, Androuet du Cerceau 294, 330, Aschat 330, Assoudelft (van) 32, Uade 122, Bake, 423, Battaerd 190, 230, Bax 122, 191, Beek 42, Beeldsnijder 83, Bellen (van der) 122,230, Bentinck 231, 294, Berkheij (van) 190: Bils (de) .33, Bisselick (van) 78,191, Bleeker231,294, Bögel (Nering) 231, Boll 122.191, Boonacker 232, Borgh (van der) 294, Borgo (del) 233, 294, Borssele (van) 33, 78, Bosch (van den) 233, 291, 293, 381 : Braams 79, 192, Brande. (van den) 330, 381, Brandt (van) 31, 79, Bremmer 79, Breyle 234, Brinkenborg of Bringen borg 192, Bronckhorst (van) 31, 35, Brouwer 331, 382, Brugghen (van dei) 80, Biuyn (de) 423, Bungen (van) 334, Bunschoten, 331, Busch (Ten) 192, 235, Buschman 83, 129, Buttingha (van) 35, 80, 122, Calkoen35, Cal meyer 295, Campbell 423, Capelle (van der) 298, Carpentier 123, Casteel (van) 240, Chevalier 295, Chijs (van der) 423, Clermont 424, Commerstein 332, 423, Copius 80: Cordua (de) 335, Costerus gez. Vael 35, Cotton 23G, Oraandijk 80, Cremer 424, Cruidenier 37, 83, Crull 331, 3S2, Cuperus 123, 192, 236 , Dael (von) 241, Deest (van) 425, Diepenbroeck (van) 36, 81, 123, Dikkers 192, Dirkzwager 296: Does (van der) 124, Doorninck (van)36, Dussen (van der) 82,124, 230, 383, 424, Dwars 198, Ebbenhout 29G, 332 , Ehelen (van) 124, Eek van Phantaleou (van) 383, Eedeii (van) 236, Egeren (van) 192, 236, Egmond (van) 383, Engels 36, Erdbrink 124, Fabius 237, 296, Fewen 383, Friesland (Grafschriften in) 82, Fritsius 296, Fronten 332, Frij 124, Uabels (wapen) 302, 333, Gallis 237, Gansneb gen. Tengnagel 237, Gelder (van) 82, 125, Gelskerke (van) 82: Gieben 125, Glimmer 333, Gouverneur 82, Graes (de) 425, Grafzerk 126, Grasveld (van) 883, Griffioen 48, Groet (de) 126: Gruter (de) 192, Gijselaar (de) 238, 296, ilaagsma 333,. Haan (de) 425, Haas (de) 238, Habbeke (van) 37: Habbema 238, 297, Haccou 37, Hagen 37, 46, 83, 383, Halle 238, Hamming 127, 191, 238, 333, Hanzewapen 421, Hardenbergh (van) 83, Hardus 425, Haringa 334, Heel (van)'383, Heelsum (van) 384,Heer Oudelands Ambacht 38, Heerdt (van) 297, Heeren 194, Heide (vau der) 127, Heinsius 46, Heuckelom (van) 384, Hoeck (van) 194, Hof (van der) 384, Hof-tede 83, 127, Hogerboort 127, Hogerscheyt 128, 239, Hoogeveen 297, Hoogewerff 128, 230, Hooghkamer 123, 192, 236, Horne (de) 384, 425, Horst (ter) 38, Houken 384, Iterson (VBD) 297, Jager (de) 334: Jan Jacobszn. 239, Jansen 131, Jonge (de) 124, Jongheer (van) 297, Jut 240, Kamp (Camp) 195, Keere(n) (van der)389, Keldc-man 334,.Kemp (de) 128,195, 240, 384, Keppel 334, Kloppenburg 381, Kraffc 83, 129, Kreel (van) 128.159, 240, Kriegen 240, Krieken (van) 241, Kuiper 385, Laats 129, 195, 196, Labeen 305, Lateustein, 3S5, 426: Laurman 38, Laverge 385, 426, Leemans 124, Leeuw van Coolwijk (de) 39, Leeuwens 385, Lefebvre 123, Liegnitz (von) 386, Loo (vaD) 39, Loten 211, 297, 298. 386, Luijken 84, Luijtelaar (van) 41, Maire (le) 389, Meer (van der) 39, Mees 386, Meurs 86, 129, Meier (de) 122, Meyer Cluwen 331, Milet de St. Aubin 331, Moleschot 334, Moor (de) 298, Mulert 426, Muysken 335, Mye (van der) 86, 129, 196, Naasthoven (van) 386, Nap 4'), 86, Nievenheini (von) 211, Noordbeek (van Beuningen) 427,Nijgh, 40, 86, 131, Nijhoff 241, 298, Oort (van) S8, 131, Ophuijsen (wapen van) 245. 302, 335, Oszen 427, Paradijs .300, Pau 124, Pavenstadt 40, Peenen (van) 40, 41, Pergers 388, Perk 41, 89, Peronneau van Leijdeu 335, Peulaar 384, Ploos 41, Ploos van Amstel 383, Poel (van der) 300, Polder (van de) 196, 335, Ponten 242, 299, Poppenhuizen (van) 242, Poutsma (van) 131, Pré (du) 242,'PrilITde) 386, 427, 428, Pull(e) 428, Putman 90, 132, 196, Putten (van) 41, 89: Raalte (van) 299, Reael, 382, Rebbens 80, Reede (van) 386, 428, Reessen 431 , Rengers (Grafzerk) 192, 193, Roever (de) 429, Roo (de) 243, 299, Roosendaal 41, Roijen (van) 387, Rijn (van) 132, Rijssel(van)387,Rijsselenburgh(van)243, Sablonière (de la) 132, 197, Sack (von) 243 ,Sa^ (du) 336, Sasbout 82, 124, Satour de Rootas 42, Schag(h)t, 429, Schenk 336, Schonegevel 299, 33G, Schröters 198, 243, Schuack 338 , Sevenaer (van) 388, Sigal 388, Slotsbo 142, Sluys (van der) 336, Smits (wapen van Ludolf) 42: Sneltjes 42, Sobbe(a)90, Soete(n) (de) 337, Spieringh423 , Stellingh42, Stheeman 132, Stockum (van) 243, Stavorinus302, Strijp(van)300,337, ?? Swartwolt 43, 338, Swieten (van) 43, 45, 93, 123,239, Suringar 337, Tatum 197: Thijssen388 429, ïiel (van) 197, . 244, Till (van) 244, Tricht (van) 300, übbena 90, 132, Utenhove (van) 197, Utenweerde 132, 197, also (de) 133, Vellenaar 388, Vellner 338, Veen 244, Veer (de) 91. 133, 190, 245, 300, 338, 388, 389, 430, Verbolt 389, . Verdam 338, Verheij 198, Ver Huell 45, 92, 133, Verplaatse 390, Vlamincx 430, Vliet (van) 33, Vlot 45, Voss van Zijl.430, Vree (de) 46, 93, Wapen (onbekend) 47, 93, 94, 133, 134, 198, 200, 216, 247, 300, 303, 339,. 341, 390, 391, 431, Wapens303, Wapenspreuken 47, Wapens gevraagd94,135, 247, 303, 310, 431, Wedergeboorte in de 18de eeuw 248, Wernink 343, Wesenhagen (van) 431 f Westendorp 35, Westerhout 343, Weynands 248, Wichers 95, Wildschut 82^. Willems 240: Willinck 47, 95, Wit (de) 48, Witsenburg van Leeuwen 431, Wolft (de) 343,- ' 391, 392, 431, Woudenberg (van) 343, Wijnmalen 95,135, Wijt 432, Yserlooij (van) 313, Zoutman 231, 381, Zwanenburg 336, Zwijndrecht (van) 48, Zijtsema 431, 432, Zutphensche geslachten, 48, 96, 136, 200, 304, 344.