De Nederlandsche Leeuw, jaargang 38 (1920)

MAANDBLA D VAN HE T QENEALOGISCH-HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1920 . 38 ST E JAARGANG.