De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

287 288 In Frankrijk kon vroeger ieder, die, zonder daartoe vergunning te hebben bekomen, zijn geslachtsnaam ver­ anderde, worden gestraft volgens de Ordonnantie van Amboise van 26 Maart 1555, welke beoogd e te voorkomen het aannemen van namen van landgoederen door ??ro turiers'. Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar gestaan hebben, medegedeeld door A. B. VAN DER VIES. t. = van, o. = oud, p. = predikant, w. = weduwnaar of weduwe, va. = vader, m. = moeder, b. = broeder, z. = zuster. (Vervolg van XXXIX, 237.) 3.10.1732. Cornelis van Bhyn, v. Bodegraven, o. 47, p. A'dam, ouders dood. Gerarda Lulofs, v. A'dam, o. 32 va. Hendrik. 1.10.1734. Johan Costard de la Moraisière, v. Oaen in Normandië, p. A'dam, laatst w. Margaretha Eelbo. Clara Elisabeth van Dam, v. A'dam, o. 51, ouders dood, b. Karei. 19.10.1736. Petrus Noordbeek, p. Hattem. Anthonia Ulrica van Beuningen, v. 27.9.1737. Jacobus du Marchie, p. Oostzaan, w. Margreta Jacoba du Marchie. Catharina Debora Servaas, v. 17.3.1740. Nicolaas 1 etterode, v. Haarlem, p. Hoogkarspel.' Anna Cornelia Elisabeth Marcus, v. 14.12.1742. Samuel Koenraad de Bruine, v. Wesel, p. A'dam, w. Geertruida Jacoba Scheyderuit. Cornelia van Nieuwenhoff, v. Rotterdam, w. Hayo Borst. 10.5.1743. Johannes de Lange, p. Nijmegen. Magtelt Clasina Vonk, v. 30.8.1743. Pieter Elsevier, p. A'dam, laatst w. Geertruij Homan. Geertruij Janknegt, w. Cornelis de Roos. 27.11.1744. Broerius Brouwer, v. Leeuwarden, p. A'dam, w. Wil- helmina Boonen. Clara Constantia van der Burgh, v. A'dam, o. 43, m. Sara Clara Braams. 25.3.1745. Jacob de Jonge, v. Sluis (Vlaanderen), o. 34, p. A'dam, ouders dood. Agatha Wetstein, v. A'dam, o. 25, va. Frederik Hendrik. 19.4.1748. Budolph Arend ten Brink, p. Otterloo. Clara de Bruyn, w. Arnoldus van de Straaten. 2.5.1749. Winoldus Budde, p. Hattem. Wilhelmina Bosboom, v. 29.1.1751. Rutgeres Schutte, v. Diepenheim, o. 42, ouders dood, b. Hendrik. Elisabeth Sufïrida Hamerster, v. Leeuwarden, o. 33. 29.9.1751. Petrus Elsevier, v. Rotterdam, p. A'dam, laatst w. Geertruij Janknegt. Sophia Maria van de Putt, v. A'dam, w. Pieter Bols. 8.10.1751. Johannes Calkoen, p. Franeker, w. Jacoba van Beek. Anna Verschuil, v. 11.5.1753. Petrus Broes, p. Velp en Rozendaal. Johanna Brouwer, v. 29.8.1755. Johannes Boskoop, v. Rotterdam, o. 41, p. A'dam, ouders dood. Johanna Bontekoning, v. A'dam, o. 34, m. Geertruy Colonius. 19.3.1756. Wilhelmus Koolhaas, v. Deventer, o. 46, p. en prof. A'dam, ouders dood, b. Hendrik. Margreta Makreel, v. A'dam, o. 36, m. Margaretha van Veen. 2.4.1756. Ludovicus Ramerster, p. Zutphen. Adriana Agneta Hoogenbergh, v. 4.2.1757. Rerman Hubert, p.. Kampen. Anna Gaarengroot, v. 13.7.1764. Aaron le Grand, p. Oud Vosmeer. Maria Dorothea van Driest, v. 3.5.1765. Filips Serrurier, v. Hanau, o. 37, ouders dood, b. Ds. Daniël. Cornelia Eliana Marcelis, v. A'dam, o. 26, ouders dood, tante Johanna Cornelia de Bas. I. 11.1765. Johannes Arnoldus Eek, v. den Ham, p. A'dam, w. Alida Elisabeth van Noordwijk. Barbara Johanna Teyssen, v. 10.3.1768. Theodorus Isaac van Essen, p. Groot Ammers. Sara Cremer, v. 24.8.1770. Jan Smits, p. Oud-Beyerland. Anna Johanna van de Weetering, w. Mr. Jan Mijnssen. 12.4.1771. Anthonius Kuijper, p. Buiksloot. Elisabeth van Hoek, v. II. 3.1773. Theodorus Adrianus Clarisse, p. A'dam, w. Elselina Elisabeth van der Duijff. Anna Eduardina Pigeaud, v. 5.11.1773. Dirk Semijn van Binnevest, v. Enkhuizen, o. 34, m. Catharina Semijns. Cornelia Maria de Bruine, v. A'dam, o. 28, m. Cornelia van Nieuwenhof. 3.12.1777. Johan Jacob Kessler, v. Bremen, p. A'dam, w. Christina Magdalena Adriana Bucksulber. Sandrina Freers, v. A'dam, o. 26, m. Willemina Harmani. 25 9.1778.