De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

323 324 10 April 1597 conf. 13 May. Amelrinck Branck (Brinck?) van Vanefeltt ende joffer Elisabeth van Middachten. 23 Ootobris 1597 conf. 13 Novembris. Gerrit van Wenckom ende joffer Gertruut van Winbergen. 23 April 1598 conf. 8 May. Volckier van Raerst ende joffer Femmitien Ultgerts. 15 Octobris 1598 conf. 1 Novembris. .Gijsbert van Wijnbergen ende joffrou Lucas van Essen. 2 Decembris 1599 conf. 10 Decembris. Cosyn Gyginck van Dusburgh' ende joffrou Sara Manen van Harderwijck. 6 April 1600 attestatie 7 Mei 1601. Jacob Valck van Sevenar ende Sline Thoenisz van Appeldoorn wonende tot Harderwijck. 15 Juny 1600 conf. 6 July. ├?oenraedt van Dedem ende jouffr. Geertruyt van Speulde. 28 Sept. 1600. Den Edele ende Erentveste Arnt van Middachten ende die Edele ende deuchsame joffer Judith van Overencke. 19 Oct. 1600 att. Joncker Jan van Middachten ende joff. Johanna van Torsierburch. 26 Oct. 1600 conf. 14 Nov. Cosijn van Oldenbarneveldt ende joffer Margreta Voets. 1 9 Nov. 1600 conf. 9 Dec. Otto Roecks van Deventer ende joffer Evermoedt van Essen. 19 Nov. 1600 conf. 30 Nov. Joncker Niclaus van Deelen ende joffer Helena van Harderwijck. 5 April 1601 conf. 18 April. Henrick van Weerden geboren tot Wageningen ende Mechteld Pannekoeck van Apeldoorn. 6 February 1603, conf. 23 Feb. (uitgewischt) van Wijnbergen ende juffer Anna Bengers. 24 April 1603. Dirck Rypperbant ende juffer Mechlelt van Boor- 15 April 1604, conf. 16 May. Henrick Stepraedt van Dinslaeken ende Jacomijn tien van de Putte. 22 July 1604, conf. 5 Aug. De Ed. Johan van Echten to Vollenhoven ende die E. Juffer Dirck van Brienen. 23 Sept. 1604 attestatie. Beerent van Harderwijck ende joffer Anna to Boecop. 14 Oct. 1604 conf. 29 Oct. Symon van der Meyden en Margaretha Alewijn. 23 December 1604. Seger van Middachten en J. Theodora Maria van Pallandt. 10 Maart 1605 att. van 2 geboden 19 Maart. Volker Degenaar vaendrigh van capiteijn Eernst van Millingen ende Naelken van Sevenaer. 18 Aug. 1605 conf. 3 Sept. Gijsbert van Twiller ende juffer Aeltien Voets. 2 Febr. 1606 att. 17 Feb. Matthijs Cock van Groll en Anna van Ittersum. 19 May 1606 att. D. Joh. Pontanus ende Anneke van den Heede. 20 July 1606 conf. Jacobus Medembachius Herborniensis predicant tot Aermel en Maria Elisabeth van Gymnich uut den landt van Cleeff. 15 Febr. 1607 att. op Leyden Dirck Alewijn, doctor in den Rechten van Harder wyck ende Sara Schurmans woonachtig tot Leyden. 8 Nov. 1607 conf. 25 May 1608. Marien Bengher tot Harderwick, joffer Armgaert van Twickelo woonachtig te Campen. 13 Maart 1608 conf. 10 Aprilis. Herman van Dedem en juffer Esse van Spuelde. 31 July 1608. Reyner Wolfsen ende juffer Geertruijdt van Mid┬ş dachten. 22 January 1609. Eerf. Conradt van Dedem en juffer Hpirica van Voorst. 19 Februari 1609 att. op Ermel. Stephen van Cooth en juffer Jacoba van Laer. 21 Januari 1610 conf. 4 Febr. te Arnhem. Henrick van Mehen van Harderwick, Susanna Hartmans van Arnhem. 18 Febr. 1610 conf. te Arnhem. Welgel(eerde) Jodocus Hoingius Rector D. Hoge Scnolen hyer en Anna Wyntgens van Arnhem. 17 Maart 1611. Johan Schrasser van Harderwyck en Netteken van Hennekler ter Nieukerk. 1 December 1611 conf. 18 Dec. Albert Voet ende joffer Arnolda van Wynberghen. 16 Augustus 1612 att. gegeven. Jan Marissen Pannekoeck, juffer Jan van Deelen dochter te Harscamp beyde hyer. 25 October 1612 att. Joncker Steven van Remen ter Houven, juffer Lucia Voeths, dochter van den Cantzler zal. Gerrit Voeth. 27 Dec. 1612 conf. 17 January 1613. Joncker Henrick van Essen, Rhaedtsheer des Vor stendoms Gelder ende Graeffschap Zutphen ende juffer Swane Looze. 10 January 1613 att. op Arnhem. Reyner Schrassart der rechten doctor ende juffer . Mechteld Schaaff. 11 April 1613 att. Joncker Bernt van Harderivick, joffer Sophia van Brienen. 2 May 1613 att. op Alcmaer. den Ritmeester Johan Voeth, juffer Wendelesia Bardesius, dochter van den heer van Warmenhuysen. 31 July 1613 conf. 15 Aug. Henrick van Mehen, Geertruydt Sadb. 12 Juny 1614 conf. 29 July. , Derrick. Ripperbant, juffer Hillegont van Brienen. 18 Juny 1614. Joncker Harman van Hoeclum van Harderwyck, joffer Helena Clo.eck tho Spaenswert. 14 Aug. 1614 conf. 31 Aug.