De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

325 326 Dirck van Ommeren, juffer Helmichia Bengers. 18 Sept. 1614 conf. 5 Octobris. Johan van Wijnberghen van Montfort ende juffer Mechtelghen Voeths. 18 Sept. 1614 conf. 5 Octobris. Gerhard Aeltsz van der Elburgh ende juffer Truyt ghen Voeths. < 1 Dec. 1616 conf. 18 Dec. Joncker Coob van Oldenbarneveld, joffer Engel van Zuylen van Nievelt. 9 Febr. 1617 m. attest. Henrick Preuyt van Harderwijck ende Margrieta van Maïborch jongedochter tot .... 20 Maart 1617. Brand van Middachten, joffer Gelmer Krijts. 8 Juny 1617 conf. 22 Juny. Gerrit Witte, joffer Wolffken van Ommeren. 8 Juny 1617. Johan Lulofs, burgemeester tot Deventer, joffer Gerlacia Voeth, dochter van za. Geerlich Voeth in sijn leven burgemeester van Harderwijck. 19 July 1619 conf. 2 Octobris. Henrick Gansneb gênant lengnegel, juffer Alithea Bipperbant. 21 May 1620 conf. 21 Juny. Albertus de Booth alias Greven J. U. D. ende joffer Johanna van Oudenb ar nevelt. 7 January 1621 conf. 24 January. Johan Halewijn Muntmr. des Furstendums Gelder ende Graeffschaps Zutphen, joffer Alithea van Wijnbergen. 3 Juny 1621 conf. 20 Juny. Jacob Schrassert, vaendrigh onder Capiteyn Joncker Johan Ruysch, juffer Anna van Cranenburgh. 14 Aprilis 1622 att. Otto van Spuelde den Olsten, juffer Everhardina van Delen. 19 May 1622 att. op Amsterdam. Constantinus L'Empereur de Oppyck, Doctor ende Professor der H. Schrift alhier ende joffrou Weint ghen de Wilt woenende t'Amsterdam. 2 Juny 1622 conf. 23 Juny. Johan van der Heil, joffer Sybilla van Spuelde. 20 Septembris 1622 att. op Campen. Christophel Henricxen van Campen, juffer Mechtelt Voeths van hyer. 15 Aprilis 1623. Nicolaas van Oldenbarneveldt, joffer Jacoba van Domseler beyde hyr wonende. 18 May 1623 conf. 8 Juny. Derick Bauw van Goch, juffer Aeltgen Bengers. 24 Aug. 1623 conf. 10 Sept. Wolther van Wijnbergen, juffer Judith van de Clooster toe Rebrugghen. 12 Oct. 1623 conf. 20 Oct. Ernst Brinck, een lidmaat des Eersamen Gerichts hyr, joffer Gellia van Keppel. 2 May 1624 conf. 23 May. Peter Verdelft, vaendrich, joffer Tydo van Wijn­ berghen. , 28 Oct. 1624. att. op Rijswijk bij den Haghe. Gerhardt Voeth der Rechten Doctor, joffer Gerarda ' van Wijnbergen. 2 April 1626 conf. 29 May. Willem van Wijhe Luytenant van Capiteyn Boom guarnisoen houdende tot Meurs ende joffer Mechtelt van Vanevelt. 29 May tl626 conf. 14 Juny. Godeschalcus Altius predicant tot Arnhem ende Ide van Amstel dochter van Jr. Aarent van Am­ stel beyde van Harderwijck. 10 Sept. 1626 conf. 27 Sept. Antonis van Wenckum, juffer Johanna van Granen- 15 Oct. 1626 conf. 5 Nov. Johan Witte, vaendrich onder den Oversten Lyse man, joffer Johanna van Brienen. 15 April 1627 att. op Arnhem. Joncker Ewout van Diest capiteyn, zoon van zaliger Lucas van Diest, ende juffer G'eertruidt Cloeck, dochter van joncker Ryckwijn Cloeck toe den Swanenpol, capiteyn. 10 Juny 1627 conf. 27 Juny. - Peter Verdelft, capiteyn, Joffer Johanna Bengers. 11 May 1628 conf. 27 Juny. Elias Irip, juffer Margarita Schrassert. 31 January 1630 att. op Doerspyck. Egbert van Heucklom tot Doornspyck, joffer Beert gen van Gendt. 23 May 1630 att. op de Grave 14 Juny. Arnoult van den Veene, - geboortig uyt de heer lickheyt ter Eese, joffer Elisabeth van den Broeck gebooren uyt de Grave. 30 May 1630 att. op Elburgh. Gerrit Sluysken scholtis van Harderwijck ende Aertghen Aerts van der Elburgh. 10 Aug. 1630 att. op den Elburgh. Jan Feyt van Harderwyck, Beertgen Heeckx van Elburch. 3 July 1631 conf. 20 July. Johannes Bhodius, Bedienaar des H. Evangeliums alhier en Sybilla Blockx van Vianen alhier woenende. 14 Aug. 1631 conf. 11 Sept. Henrick Pyck van Arnhem en Lijsbet Pauwels van Harderwyck. 25 Sept. 1631 att. op Ysselham. joncker Beyner van Heerdt, joffer Mechtelt van den Veen. 30 Oct. 1631 att. op Zutphen. Henrick van Mehen van Harderwyck, Henrickgen opten Noort van Zutphen. 22 April 1632 conf. 13 May. Jonckr Johan van Dedem, joffer Judith van Wijn­ bergen. 9 Dec. 1632 conf. 30 Dec. Gerrit Feyt en Aerentgen Wolfs beyde van Har­ derwyck. 6 January 1633 att. op Arnhem. Arnoldus Penninck der rechten Dr van Harderwyck, juffr. Christina Bitiers wonende te Arnhem. 16 Juny 1633 conf. 30 Juny. Christoffel de Haze van Harderwyck en Irijntgen Henricks van Cöln beyde hyr wonende. 28 July 1633 conf. 21 Aug. Jacob van Ommeren, Luytenant, naegelaten soon van die E. zal. capiteyn Winant van Ommeren,