De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

333 334 's-Gravenhage' f30.‚?? 15 Mei 1718 het kind van den HoogEd. Wel¬≠ geb. Heer Willem baron van Wassenaer uit Bergen op Zoom f30.‚?? '25 Sept. 1719 Juffr. Maria Guiot ongetr. . . f60.‚?? '10 Nov. 1719 HoogEd. Welgeb. Heer Wilhem Baron van Wassenaer Duvenvoirde, Gou¬≠ verneur van Bergen op Zoom . . . . f 30.‚?? 2 Oot. 1721 de Heer Joan Maton media Dr. f30.‚?? 19 Dec. 1721 HoogEd. Welgeb. Heer Arent Baron van Wassenaer heer van Duven¬≠ voirde uit 's-Gravenhage f30.‚?? 4 Juni 1722 Vrouwe Anna van Aerssen van Wernhout douair. van Wassenaer Starren burg uit 's-Gravenhage f 30.‚?? 17 Dec. 1722 HoogEd. Welgeb. HeerJr. Jacob Willem Baron van Wassenaer heer v. Du¬≠ venvoirde enz. uit 's-Gravenhage . . . f30.‚?? 4 Nov. 1723 HoogEd. Welgeb. Keer Jan Gerrit Baron van Wassenaer Luit. Adm. van Holland f30.‚?? 25 Juni 1724 HoogEd. Welgeb. Heer Jacob Harmen Baron van Wassenaer . . . . f 30.‚?? 2 Maart 1729 Jr. Assuerus Arent van Was¬≠ senaer uit 's-Gravenhage f 30.‚?? 28 Juli. 1729 de Heer Willem de Man . . . f 15.‚?? 20 Sept. 1729 Jr. Jacob Lodewijk Baron van Wassenaer uit 's-Gravenhage . . . . f 30.‚??‚?Ę 29 Sept. 1729 Jvr. Johanna Louisa Barones van Wassenaer uit 's-Gravenhage . . . f 30.‚?? 10 Jan. 1730 de Heer en Mr. Salomon Poyntz ongetr. f 5 Jan f60.‚?? 17 Oct. 1730 Vr8. Anna Sophia van Wassenaer uit 's-Gravenhage f 30.‚?? 21 Nov. 1730 Jkvr. Hermina Carolina van Was¬≠ senaer uit 's-Gravenhage f 30.‚?? 18 Apr. 1734 de Hr. Jacob Jacobsz. Hinlopen naar Utrecht f30.‚?? 24 Aug. 1734 het eerstgeb. kind v. d. HoogEd. geb. Heer Carel Lodewijk Baron van Was¬≠ senaer uit 's-Gravenhage f30.‚?? 3 Maart 1735 Gillis Suurmondt uit 's-Graven¬≠ hage f 15.‚?? 17 Oct. 1735 Jvr. Clara Anna Barones van Wassenaer Sterrenburgh uit 's-Gravenhage f 30.‚?? 28 Dec. 1735 het kind van den Hr. Nic. van Overveldt uit Rotterdam f 15.‚?? 8 Mei 1737 het kind van den Hr. Hendrik de Bruyn f 30.‚?? 13 Juli 1737 Jr. Frederik Augustus van Was¬≠ senaer uit 's-Gravenhage f 30.‚?? 6 Sept. 1737 Catharina Houthof] vr. v. d. Hr. Willem de Bruyn f 15.‚?? 2 Sept. 1738 Maria van Oorschot vr. v. d. Hr. Hendrik de Bruyn f 30.‚?? 3 Jan. 1739 Maria Henrietta dr. van den Hr. Hendrik de Bruyn f 30.‚?? 17 Mei 1739 de Hr. Jacob van Eys naar Am¬≠ sterdam f 30.‚?? 26 Juni 1739 de Hr. en Mr. Dani√ęl Poyntz ongetr f 60.‚?? 11 Aug. 1739 de HoogEd. Heer Adam Philip Baron van der Duyn naar Rijswijk . . f30.‚?? 10 Mei 1740 de Hr. Willem de Bruyn . . . f 15. 25 Jan. 1744 Jkvr. Maria Petronella Barones van Wassenaer van Duvenvoorde uit 's-Gra¬≠ venhage f30. 13 Feb. 1744 Carel Jacob kind van den Hr. Adrs. Boers. 24 Aug. 1745 Juffr. Maria Schr√∂dcr vrouw van den Seer8. Willem Suurmondt . . . . f 30. 10 Feb. 1746 kind v. d. Hr. Nic8. Overveltuit Rotterdam f30. 12 Mrt. 1748 Vre. Anna van den Bergh wede. Mr. Leonard Verboom f 30. 26 Oct. 1748 Boeland Cornelis Overvelt uit Rot¬≠ terdam ( . f30. 16 Feb. 1754 Vr8. Louisa. Emelia Barones van Wassenaer uit 's-Gravenhage .... f 30. 11 Juni 1756 Berendina van Meurs wed8. Gil¬≠ les Suurmondt f30. 10 Juli 1762 kind v. d. HoogEd. Geb. Heer Schout bij nacht Baron van Wassenaer uit 's-Gravenhage f 30. 9 Mei 1763 HoogEd. Welgeb. Vr8. Anna Mar¬≠ garetha Baronesse Bentinck douair van Wassenaer Duvenvoirde uit 's-Gravenhage f 30. 22 Aug. 1763 kind van Mr. Francois Pieter de Bas f 30. 24 Jan. 1765 de HoogEd. geb. Vre. Anna Isa¬≠ bella Gravin van Nassau la Lecq vr. v. d. HoogEd. geb. Hr. Mattheus Hoeuft van Oyen naar 's-Gravenhage f 30. 8 Feb. 1765 de HoogEd. geb. Hr. Mattheus Hoeuft van Oyen naar 's-Gravenhage '. f 30. 17 Jan. 1766 de HoogEd. Welgeb. Vre. Jacoba Hendrina Baronesse van Voigt van Elspe genaamt Vos geb. Baronesse van Was¬≠ senaer uit 's-Gravenhage f 30. 22 Dec. 1767 Juffr. Brechtina Wobbina Ijassens f30. 11 Sept. 1768 De Hr. Mr. Anthony Frescarode overleden te Voorschoten, wonende te 's-Gravenhage naar Rotterdam . . . . f 30. 11 Nov. 1768 Juffr. Jacoba Maria Suurmondt vr. v. Mr. F. P. de Bas f 30. 17 Nov. 1768 Johannes Cornelis kind van Ds. Martinus Bummerink f 30. 18 Nov. 1768 Willem Suurmondt de Bas kind van Mr. F. P. de Bas f30. 27 Nov. 1768 Gerarda Geertruy kind van Mr. F. P. de Bas . . f 30. 9 Dec. 1768 Willemina Francoisa kind van Mr. F. P. de Bas . . f 30. 22 Juni 1770 Juffr. Anna Margrieta Tjassens, vr. van Ds. M. Rummerink . . . .. . f 30. 25 Sept. 1770 de Hr. Willem Suurmondt . . f30. 22 Oct. 1770 de Hr. Hendrik de Bruyn. ..f3. 5 Oct. 1771 de HoogEd. Welgeb.' Vrouwe Jacoba Maria Baronesse van Wassenaer van Duvenvoirde douair. den HEd. Wel¬≠ geb. Heer Frederik Willem Baron Torck, naar Wageningen f30. 28 Juli 1772 de Hr. Olivier van Biel, casueel op zijne buitenplaats overleden, naar Rotterdam f 30. 5 Sept. 1772 de HoogEd. Welgeb. Vrouwe Maria Louisa douair Baronesse van Was-