De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

97 98 14 en overluid te Tiel 21 Febr. 1761. Zij teekendein Januari 1692 te Tiel in (en kreeg attestatie om elders te trouwen) met Aeneas Mackay, toenmaals blijkens de inteekenacte, luitenant-kolonel van den luitenant-generaal Mackay in dienst van Z. K. Majesteit van Oroot-Bretagnien. Uit dez e echtverbintenis spruit de tegenwoordige familie der Baronnen Mackay. Meer is door mij over het geslacht Puchler hier te lande niet gevonden. Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam, medegedeel d door A. B. VAN DER VIES. (Vervolg van XXXIX, 19.) v. = van, -o. = oud, p. == predikant, w. = weduwnaar of weduwe, va. = vader, rn. = moeder, b. = broeder, z. = zuster. . 12.4.1624. , Cornelis Jacobi Petraeus, v. Haarlem, o. 24, p. Zand­ voort, geen ouders. - Grietie Lindemans, v. A'dam, o. 25, geen ouders. 6.10.1623 . ' � Thimotheus Bolandus,o. 29, p. Ouderkerk, va. Jacobus. Sara de Meester, v. Dordrecht, o. 29, geen ouders. 6.10.1623 . Ludovicus Hondius, o. 24, p. Huizen (N.H.), ouders dood. Cathalina Heyndricx de Bondt, o. 24, m. Geertie Willems. 24.6.1623. ' Bouritius Sïbema, v. Dokkum, o. 28, p. Kornjum, geen ouders. Susanna Becx, v. Keulen, o. 20. f^l'256'.'1623'.*~ *l«V fTMWin--.r> Uci.U rn '. «v,.',»ijyV'i. Johannes Lidius, p. Oude water, w. Lysbeth Claes Hasselaer. Hester Widts, v. Santwich, o. 30, va. Jesura. 18.5.1623. Abrahamus Scipio, v. Leiden, o. 27, p. Oudorp, va. Franciscus. Sara Plancius, o. 30, m. Johanna Geubels. 5.5.1622 . '- Mainardus Bredius, v. Bree, o. 35, p. Zwammerdam. ' Susanna van Soest , o. 22, b. Hans. , 11.2.1622. .'«.Mathias Meursius, o. 31, p. Sloterdijk. Neeltje Bastiaens, w. Pieter Jacobsz. . «U 0.12.1621. . 'Isaacus Gerhardi Tyaeus, v. Deventer, p. Ransdorp. 'Neeltje Jans, o. 18, m. Maritje Henrix. *ïl.5 1621. 'Johannes Culenburgius, v. Kuilenburg, p. M'antgum, w. Aeltie Sipkes. � -Catharina Becx, v. Aken, o. 27, m. Maria van Solt. ''26.2.1621. Marcus Boeraeoen, v. Leiden, o. 22, p. Oosthuizen en Warder, va. Carel. iChristina Bochelivens, v. Delft, o. 19, m. Josina Walewijns. 6.5.1620. Petrus Montanus, v. p. Diemen, va. Petrus. Brechtjen Engels, o. 25. 28.12.1617. �Henricus Alutarius, p. Ouderkerk. Susanna Hilmers, o. 29. 20.7.1617. Jacobus van Cralingen, v. Leiden, o. 24, p. Oosthuizen, va. Johannes. Magdalena van Soest , o. 23, b. Hans. 23.6.1617. Rudolphus Dorgelo, o. 25, p. Waverveen, va. Jan Barends. Giertje van den Oever, o. 23. 23.3.1617. Henricus Conradi, v. Arnhem, o. 25, p. Nunspeet, va. Willem Coenraedts. Sara Mus, o. 24. 5.11.1616 . Adriaen Barentsz. Coop a Groen, p. Landsmeer en Buiksloot, w. Elisabeth Jans. Dirckje Focken, o. 39, geen ouders. ''28.9.1616. Henricus Magirus, v. Arnhem, o. 31, p. Nybroek. Lysbeth Cornelis (Lucas), o. 21, va. Cornelis Willems, m. Styntje Princen. 22.9.1616. Hubertus Henrici Anihonides, p. Winkel, w. Maritje Harmans. Annetie Alberts, w. Harmen Jans. 16.8.1616. Petrus Plancius, p. Hasselt, va. Ds. Petrus. Susanna van Hogendorp, v. Bremen, o. 25, geen ouders. 16.7.1616. ' Henricus PLuysingius, v. Bremen, o. 24, p. Sleen, va. Mr. Jan. Trijntje Jans, o. 18, m. Jannetje Roelofs . i.i&i§jgv,-. ~ ~ . ,.-. ... Z , ' Dóminicu s Vinsemius, v. Wilsuin, o. 30, p.'Schardam. Maritje Jakobsdr., o. 22, va. Jakob Gerrits, m. Machteld Barents. 22.5.1615. Jeremias Plancius, v. Brussel, o. 32, p. Deventer, va. Ds. Petrus. Elisabeth de Marez, v. Wesel, o. 28, geen ouders, oom Joan de Marez. �< 2.5.1615. P.etrus Dodius, v. Bergen op Zoom, o. 28,' p. Seroos - kerke, m. Stijntje Pieters. Elisabeth van de Heede, v. Middelburg, o. 27, va. Philip. .2.1.1615. Joahnes Lydius, v. Frankfort, p. Oudewater, w. Trijntje van Galen. Lysbeth Claes Hasselaer, w. Martin van Bassen, m. Geertje- Princen, oom Pieter Dirks Hasselaer. 10.10.1614. Henricus Alutarius, v. Rhenen, o. 22, p. Blankenham, va p. te Tzum. Mary Jans Kalkman, o. 21, va. Jan Jansz. 8.10.1614 . Didericus Peirejus (Theodorus Petri JulpiusJ, o. 26, p. Sloterdijk, m. Gerritje^ Dirks. Anneke de Vrij Jansdr., o. 21, b. Frederik, z. Janneke. 26.4.1614. Joannes Hermanni, v. Schuttorp, o. 28, p. Haring­ huizen. Trijn Jans, w. Daniël van Vlaanderen.