De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

99 6.7.1613. Joannes de Roningh, v . Londen, p. Londen, w. Hester Raermaker. Janneke Jakobs, v. Middelburg, o. 25 , oom Rombout Jakobs. 11.5.1612. Arent Ooossens, p . Burg (Texel), w. Trijn Pieters. Vrouwtje Cornelisdr., w. Klaas Thijsz.. 14.12.1611. Hermanus Montanus, v . Antwerpen, o. 30, p. Loenen, behuwdva. Peter Heymans. Anna Backers, v. Halberstadt, o. 24, va. Ds. Andreas. , 6.10.1610. Everhardus Voskuilius, o. 26, p. Kampen, b. Ds. Joannes p. Steenwijk. Belitje Jansdr., o. 25 , m. Trijntje Jacobs. 8.8.1608. Samuel Pythius, v. Leiden, o. 24, p. Soest, m. Machteld van Langerak. Dieuwertje Hermansdr., o. 21, geen ouders, b. Ooenraad. 23.2.1608. Daniël Plancius, v . Brussel, o. 28 , p. en rector Delft, va. Ds . Petrus, m. Janneke Geubels. Margrietie Karei Lenaertsdr., o. 21 , va . Karei Le - naerts, m. Grietje va n der Hart. 27.9.1607. Anthouius Wedaeus, v . Elburg, o. 33 , p. Barneveld, geen ouders. ? Geertje Colijns, o. 25 , b. Nicolaes. 11.8.1607. Abraham de Reek, v . Antwerpen, o. 28 , student in de Theologie, m . Sara Willemedongs. Judith Rosart, v. Doornik, w. Cretien Vokelier. ?? 11.5.1607. r, ' ' '~' v '' 1 Jan Jacobs (GaeT) v. Purmerend, o. 24, p. Purmerland, geen ouders, b. Jacob. Grietje Dirx, v. Zwolle, o. 28 . - 30.7.1605. Franciscus Villerius, v . Kerpen, o. 25 , p. Loenen. Maritje Claesdr., o. 22 , va . Nicolaes Antónius. 14.5.1605. Evert tfacobsz., v. Wieringen, p. Hippolytushoef, w. Hotgie Jacobsdr.. Griet Willemsdr., o. 48. 22.9.1604. Isacus Naeramus Servati, p . Vlaardingen, w. Aeltie Pietersdr.. Anna de Mourcourt, v. Antwerpen, o. 23, va. Guillaume, m. Maeyke va n Wésthuizenhaem. 27.8.1604. Cornelis Pietersz. Burgvliet, v . Brielle, o. 23 , p. Nieuwkoop. Margrietie Gerritsdr., o. 24. 24.1.1604. Johannes de la Croix, p. Haarlem (Waalsch), w. Eli­ sabeth Stock. Maria Nuyts, v. Antwerpen, o. 31 , z. Judith. 14.11.1603. Andreas Goossen s van Oosterbeek, p . Montfoort, w. Geertje Gijsbertsdr.. Annetie Dirxdr., w. kap* Albert Frans Hardenberg. 27.9.1603. Nicolaus Bodecherus, v . Metelen, o. 26, p. Loosdrecht. 1 100 Catharina Bitters, v. Antwerpen, o. 26 , geen ouders, z. Anneke. 17.8.1602. Jan de la Vigne, o. 26 , regent va n het college va n Theologie te Harderwijk, va. Ds . Jean Hochedé de la Vigne p. A'dam (Waalsch). Anne Bevelot, v. Antwerpen, o. 20 , va. Stephen, m. Susanne de Monstrueul. 9.8.1602. Philip Cornelis Ruyll, v . Alkmaar, o. 24 , p. Zeven­ hoven, va . Cornelis Alberts, b. Jan . Annetje Willems va n Campendr., o. 22 , va . Willem. 6.6.1602. Job du Rieu Maximiliaansz., v . Norwich, o. 24 , p. Utrecht (Waalsch). Marie du Pris, v. Doornik, o. 26, m. Jeanne de la Vallé. 17.5.1602. Antonius Thysius, v . Antwerpen, o. 35 prof. in de Theologie te Harderwijk, b. Johannes. Janneke de Raet Francoisdr.,'o. 23 . 31.10.1601. Jacobus Bruno, o . 28 , p. Arnhem, m. Geertje Jacobs. Emmetje Laurensdr., o. 28,zwager Ds. Jacobus Arminius. 3.8.1600. Gerardus Stratenus (Geraert Verstraten), p . Vreeland, (1582 IJsselmonde) w . Catelyne Cornelisdr.. Niesgen Willemsdr., o. 30 . 4.4.1596. Pieter Pieters Costerus, p. Alblasserdam, w. Margrietie Wijnans. Mayke va n Havermaet, v. Zele (Vlaanderen), o. 36 . 25.7.1592. i Joannes Polyander, o . 25 , p. Dordrecht (Waalsch). Judith Nuyts, w. Hans Valckenborgh. 27.5.1588. . Martinus Nicolai Scheer, o. 21 , p. Haringkarspel en Kalverdijk. Machtelt Jansdr., o. 22 , va . Ja n Jansz., m . Geert Elberts. 20.5.1587. Cornelis Cornelisz., o. 43 , p. Ransdorp. Catelina va n Lokenburg Lodewijksdr., o. 44 . 30.1.1587. Petrus Boetius (o f Boetius Petrus), p. Mijdrecht en Thamen a/d . Amstel, w. Geert Jansdr.. Mayke Taverniers, w. Ja n Steelkens. Familieaanteekeningen van Spijck, Vermeulen, van Cattenburch e.a. medegedeel d doo r A. VAN DEE POEST CLEMENT. (Vervolg van XXXIX, 54. ) Van Cattenburch ?? va n Beresteyn. Lijst va n de kinderen welke verwekt zijn door Hendrik Casteren van Cattenburch, geb . 28 Febr. 172 2 en Catha­ rina Elizabeth van Beresteyn, geb . 28 Sept. 1725, ,ge trouwt de n 18 Dec . 174 2 tot Venlo. 1. Op Zaterdag de n 28en November 174 4 s' morgens de klokke een uure is tot Venlo geboren onze eerste dogter en den dag daaraanvolgende gedoopt door ds. Gram busch me t de naame Henrietta Christina, hebbende als