De Nederlandsche Leeuw, jaargang 39 (1921)

183 van aangeven der 4 kwartieren, die in Spanje meer voorkomt. Het hoofdwapen.: gedeeld met een zoom: I gesneden: