De Nederlandsche Leeuw, jaargang 40 (1922)

MAANDBLA D VAN HET GENEAL0GISCH=HERALD1SCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1922. 40ST E JAARGANG.