De Nederlandsche Leeuw, jaargang 41 (1923)

MAANDBLA D VAN HET GENEALOGISCH-HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANÃ?SCHE LEEUW. 192 3. 41STE JAARGANG.