De Nederlandsche Leeuw, jaargang 41 (1923)

105 106 Bij' Res. van 26 April 1626 worden Ihomas Oijsen, die olde, en Jan Mesmaecker benoemd tot momberen ??over 't onmundige kindt van Steven Zolnaer, Alexander genoemt, oldt 13 jaeren bij Hendricksen de Haesz ehelick verwecket' (Wees boek der stad Zutphen, 1624??29, fol. 289). Uit het tweede huwelijk 6 kinderen: 4°.' Hendersken, ged. te Zutphen 25 Febr. 1627, jong overl. 5°. Errngard, ged. te Zutphen 20 Oct. 1628, jong overl. 6°. Sara, ged. te Zutphen 4 Febr. 1631, jong overl. 7°. Laurens, ged. te Zutphen 14 Juni 1633, jong overl. ? 8°. Joost, ged. te Zutphen 21 Mei 1636, jong overl De kinderen uit het tweede huwelijk allen vóór het derde overleden, daar er dan geen momberen benoemd zijn. Uit het derde huwelijk 4 kinderen: 9°.1 Grietgen, ged. te Zutphen 3 Sept. 1637, huwde te Zutphen 17 Aug. 1656 (o. 27 Juli): BarentFranssen, zn. van Frans Barentsen, te Zutphen. 10°. Jan, ged. te Zutphen 5 Dec. 1638, jong overl. 11°. Laurens, die volgt III. B. 12°. Jan, ged. te Zutphen 1 Sept. 1650, jong overl. A. III. Sander Solner, geb. volgens het Weesboek 1613, genoemd als pachter van den impost op het zout 21 April 1648 en 25 Juni 1653, van stadswege een glas vereerd in den nieuwen gevel van zijn huis in de Laarpoort 30 Mei 1645, erft de wahre N° 56, huwde te Zutphen 31 Mei 1639 (o. 7 April): Dirksken Coupers, dr. van Warner Couper, burger te Lochem. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1°. Laurens, ged. te Zutphen 5 April 1640, joDg overl. 2°.' Warner, ged. te Zutphen in 1641, genoemd als pachter van den impost op de zeep 7 Nov. 1671, onderschoolmeester 29 Febr. 1688, contra-schrijver van den vendumeester in plaats van zijn broeder Hendrik 6 Mei 1702, na zijn overlijden opgevolgd door Jan Pieck 1 Maart 1725, erft de wahre N° 56, huwde 1° te Westervoort 31 Maart 1668 (o. te Zutphen 15 Maart): Hilleken Beeren. Hij huwde 2° te Almen 7 Maart 1675 (o. te Aalten en Zutphen 24 Jan ): Jannetje Stronck, dr. van Jan Stronck, te Aalten. Uit het eerste huwelijk 3 kinderen: a. Derk, ged. te Zutphen 25 April 1669, jong overl. b. Derksken, ged. te Zutphen 5 Juni 1670. e Margaretha, ged. te Zutphen 11 Oct. 1671, jong overl. Bij Res. van 19 Febr. 1675 worden Antoni Brant en Evert van Mansvelt benoemd tot momberen ??over-het onmundighe kint van Warner Solner bij Hilleken Beren ehelijck geprocreeert, met namen Dercxken, out 5 jaeren' (Weesboek der stad Zut­ phen, 1666??77). Uit het tweede huwelijk 8 kinderen: d. .Sander, ged. te Zutphen 21 Jan. 1677, genoemd als ??burgertamboer' 24 Aug. 1714, erft de wahre N° 56, die 12 Febr. 1744 na zijn dood verkocht wordt aan zijn neef Henricus Adolphus Solner. e. Jacob, ged. te Zutphen 23 Jan. 1679. f. Aaltjen, ged. te Zutphen 14 Nov. 1680. g. Johannes, ged. te Zutphen 7 Maart 1683. h. Steven Jan, ged. te Zutphen 27 April 1684. j. Jan, ged. te Zutphen 25 Febr. 1687. k. Hilleken, ged. te Zutphen 12 Nov. 1689. I. Aleida, ged. te Zutphen 1 April 1692. 3°. Hendrik, die volgt IV. 4°. Johannes, ged. te Zutphen 23 Febr. 1644. 5°. Herman, ged. te Zutphen 10 Febr. 1647. 6°. Hendersken, ged. te Zutphen 8 Mrt. 1648. IV. Hendrik Solner, ged. te Zutphen 11 Nov. 1642, genoemd als pachter van den impost op 't gemaal 22 Dec. 1677, contraschrijver van den vendumees­ ter in plaats van Antony van Eijll 13 Oct. 1697, na zijn overlijden opgevolgd door zijn broeder Warner 6 Mei 1702, koopt 13 Nov. 1685 de wahre N°. 65, huwde (o. te Zutphen 16 Jan. 1676): Hein­ tje Wychmans, dr. van Wychman Gosselicx en Anneken Stereken, ged. te Zutphen 18 April 1649. Uit dit huwelijk 6 kinderen: 1°. Wychman, die volgt V. 2°. Sander, ged. te Zutphen 2 Juli 1679. 3°. Steven, ged. te Zutphen 26 Juli 1682. 4°. Steven, ged. te Zutphen 13 Febr. 1684. 6°. Anna, ged. te Zutphen 5 Mei 1686. 6°. Jacobus, ged. te Zutphen 24 Oct. 1688. V. Wychman Solner, ged. te Zutphen 3 Mrt. 1678, schoolmeester in de Latijnsche School aldaar 3 Febr. 1700, erft de wahre N°. 55, verdronken 17 Jan. 1710 en in zijn ambt opgevolgd door Arnolt Baesvelt 25 Jan. 1710, huwde te Almen 5 Mei 1700 (o. te-Zutphen 24 Mrt.): Janna ter M^ulen, overl. na 17 Jan. 1710. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1°. Arnoldus, die volgt VI. 2°. Henricus Adolphus, die volgt VIbis. 3°. Jacobus, ged. te Zutphen 14 Febr. 1706, ingeschr. als student te.Harderwijk 3 Oct. 1726, overl. als proponent te Zutphen 6 Nov. 1738, ongeh. 4°. Adriaan Warner, ged. te Zutphen 25 Mrt. 1708. 5°. Anna Maria, ged. te Zutphen 1 Nov. 1709. VI. Arnoldus Solner, ged. te Zutphen 14 Sept. 1701, ingeschr. als student te Harderwijk 5 Nov. 1720, solliciteert voor een schoolmeestersplaats in de Latijnsche School te Zutphen 1 Mrt. 1727, doch niet aangesteld, koster van de Nieuwstadskerk te Zutphen inplaats van Derk Rekkers 1 Mrt. 1730, na zijn overlijden opgevolgd door Gerrit van El dik 29 Febr. 1740, erft de wahre N°. 55, huwde te Zutphen 19 Sept. 1725 (o. aldaar en te Har­ derwijk 2 Sept.): Maria Elisabeth Weijerman, dr. van Jan Jurrien Weijerman en Anna Tijben, ged. te Zutphen 3 Oct. 1700, begr. aldaar in de Nieuw­ stadskerk 29 Oct. 1784. Uit dit huwelijk 9 kinderen: 1°. Wichman, ged. te Zutphen 24 Oct. 1725, jong overl. 2°. Anna, ged. te Zutphen 13 Oct. 1726, verkrijgt als eenig overgebleven kind harer ouders 22 Jan. 1785 de wahre N°. 55, overl. te Zutphen 28 Mrt. 1817, ongeh.