De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1924. 42STE JAARGANG.