De Nederlandsche Leeuw, jaargang 42 (1924)

3 4 1° Qoossen, geb. te Lochem 1566, burgemeester te Lochem, gehuwd met Aleida ten. Berenpas. Uit dit huwelijk: a. Maria, ged. te Lochem 11 Aug. 1611. Uit het vierde huwelijk 3 kinderen: 2° Sibilla, ged. te Lochem 17 Aug. 1617, gehuwd met Hendrik Schepping, zn. van G er rit Schepping, burgemeester te Lochem, en ? Oarritsen. 3° Ooossen, ged. te Lochem 11 Sept. 1619, land schrijver van 't schoutambt Lochem en burge­ meester aldaar 1681â??1702, overl. 28 Mei 1702, huwde 9 Jan. 1658: Elisabelh Ihijsink, overl. 17 Juni 1666 aan de pest. Uit dit huwelijk 4 kinderen: a. Johanna, geb. en overl. 1658. b. Henrica, geb. 1659, overl. 1664. c. Johanna, geb. 1660, overl. 1668. d. Dr. Bartholt, geb. te Lochem 22 Mrt. 1661, in- geschr. aan het Dev. Ath. 2 Febr. 1678, als student te Leiden 24 Aug. 1680, secretaris te Lochem 1681â??1704, gemeensman te Deventer, grootburger aldaar 13 Mei 1704, overl. 30 Aug., begr. te Deventer 3 Sept. 1721, huwde teTer wolde 16 Mei 1694 (o. te Deventer 28 April, naar Terwolde geatt. 16 Mei): Aleida Oeertruid Mariënburgh. dr. van Oerhard Mariënburgh, rentmeester te Deventer en Eva Vriesen, geb. 17 Juli, ged. te Deventer 17 Juli 1659, overl. 22 Sept., begr. te Deventer 26 Sept. 1740. Uit dit huwelijk geen kinderen. 4°. Willem, die volgt IV. IV. Ds. Willem Schomaker, ged. te Lochem in Dec. 1621, ingeschr. aan het Dev. Ath. 1 Mei 1640, als student te Leiden 14 Mei 1642, te Utrecht 1644, predikant te Lochem 1651â??1697, emeritus 1697, overl. 27 Jan. 1698, huwde 1° 20 Feb. 1653: Bicholda Meylingius, dr. van Dr. Jacob Meylingius, stads med. doctor te Deventer 21 Sept. 1649, grootburger aldaar 14 Jan. 1650 en Johanna Mar dier inch. Hij huwde 2° (o. te Lochem 16 Sept. 1678): Everijen ten Broecke, dr. van Lambert ten Broecke, te Exel (buurtschap in de gemeente Laren). Uit het eerste huwelijk 8 kinderen: 1° Barthold, die volgt V. 2° Johanna, geb. 8 Jan. 1655, overl. 2 Juni 1666 aan de pest. 3° Henrik, geb. 21 Mei 1656, overl. 2 Juni 1666 aan de pest. 4° üs. Wilhelmus Qodefridus, geb. te Lochem 11 Oct. 1657, lidmaat te Lochem Paschen 1678, ingeschr. aan het Dev. Ath. '26 Sept. 1677,' als student te . Leiden 19 Sept. 1680, predikant te Almen 1687â?? 1736, bevestigd 12 Oct. 1687, emeritus 1736, overl. 21 Mrt. 1737, huwde te Almen 4 Dec. 1692 (o. aldaar 13 Nov.): Anna Wyginck, dr. van Govert Wyginck, koopman te Vreden, en Johanna ten Oever, overl. 10 Mrt. 1733. Uit dit huwelijk 5 kinderen: a. Ds. Willem Govert, geb. 5 Oct., ged. te Almen 8 Oct. 1693, ingeschr. als student te Harderwijk 15 Sept. 1712, lidmaat te Almen Paschen 1717, adj.-predikant te Almen 1718â??1723, predikant te Gronau 1723â??1725, te Haaksbergen 1725â?? 1732, overl. 17 Oct. 1732, ongeh. b. Johanna Bicholda, ged. te Almen 4 Nov. 1694, lidmaat te Almen 8 Juli 1713, overl. 30 Jan. 1719, ongeh. c. Aleida, geb. 16 Febr., ged. te Almen 21 Febr. 1697, lidmaat te Almen 20 Oct. 1714, overl. 16 April 1728, ongeh. d. Christina Charlotta, geb. 30 Aug., ged. te Almen 5 Sept. 1700, overl. 1700. e. Mr. Chiistiaan Carel, geb. 5 Mrt., ged. te Almen 10 Mrt. 1702, ingeschr. aan het Dev. Ath. 14 Febr. 1720, lidmaat te Lochem 4 Oct. 1726, overl. 30 April, begr. te Borculo 5 Mei 1755, ongeh. 5° Johan, geb. 1658, overl. 2 Juni 1666 aan de pest. 6° Aleida Helena, geb. 1 Mrt. 1661, overl. 2 Juni 1666 aan de pest. 7° Bemardus, geb. Aug. 1662, lidmaat te Lochem Pinksteren 1687. 8° Ds. Henricus Gerhardus, geb. te Lochem 19 Dec. 1664, lidmaat te Lochem Paschen 1686, ingeschr. aan het Dev. Ath. 5 Febr. 1685, als student te Groningen 3 Sept. 1687, predikant te Winterswijk 1706â??1735, overl. 14 Dec, begr. te 'Winterswijk 22 Dec. 1735, huwde te Almen 9 Juli 1710 (o.'te Bredevoort 21 Juni, te Winterswijk 22 Juni): Johanna van Sonsvcld, dr. van David van Sons veld en Catharina Setter, geb. te Rees 20 Juli 1682, overl. 30 Juli, begr. te Winterswijk 5 Aug. 1711. Uit dit huwelijk één zoon: a. Ds. Willem David, ged. te Winterswijk 25 April 1711, ingeschr. als student te Groningen 18 Sept. 1731, predikant te Winterswijk 1736â??1741, bevestigd 8 April 1736, overl. 13 Jan., begr. te Winterswijk 23 Jan. 1741, ongeh. V. Barthold Schomaker, geb. te Lochem 27 Nov. 1653, ingeschr. aan het Dev. Ath. 2 Febr. 1678, lid­ maat te Lochem Kerstmis 1671, burgemeester te Lochem 12 Mei 1674â??17 Jan. 1696 en 1701â?? 1726, overl. 14 Juli 1726, huwde (o. te Lochem 18, te Ruurlo 22 Juli 1675): Johanna Lan sinck, dr. van Wolter Lansinck, burgemeester te Lochem en Alida Vedderman, geb. 1652, lidmaat te Lochem Pinksteren 1670, ovfirl. 20 Oct. 1725. Uit dit huwelijk-10 kinderen: 1° Bicholda Aleida, geb. 14 Sept., ged. te Lochem 15 Sept. 1678, lidmaat aldaar Paschen 1696, op­ nieuw burgeres van Lochem 13 Dec. 1728, overl. 12 Febr. 1748, huwde (o. te Bredevoort 17 Febr., te Winterswijk 19 Febr. 1708): Georg Bernard Heylersich, zn. van Ds. Johannes Rermanus Hey lersich, predikant te Winterswijk, en Anna Sibilla Paffendorf, ged. te Winterswijk 13 Mei 1677, overl. 1714. 2° Wolter, ged. te Lochem 25 Jan. 1680, burger van Zutphen 22 Nov. 1702, burgemeester te Lochem, (zesde schepen) 14 Dec. 1728, overl. 16 Nov. 1755, ongeh. 3° Hendrik Jan, geb. 15, ged. te Lochem 18 Sept. 1681, overl. 5 Oct. 1681.