De Nederlandsche Leeuw, jaargang 43 (1925)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOQISCH-HERALDISCH GENOOTSCHAP DE NEDERLANDSCH E LEEUW . 1925 43STE JAARGANG