De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

MAANDBLA D VAN HE T GENEALOGISCH-HERALDISC H GENOOTSCHA P DE NEDERLANDSCHE LEEUW. 19 2 6 44STC JAARGANG I