De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

273 274 overleden den 10 Januari] 1755, begraven in d'Oude Kerk 17 dito en Susanna Plevier overleden den, 5 May 1763 en in d'Oude kerk begraven. Uit dit Huwelijk zijn geprocreëert Thien Kinderen. 1° Michiel. Mounier geboren den .. October 1727, over­ leden den 7 Novbr. 1727. 2° Michiel Mounier Geboren den 10 Juny 1729. 3' Elisabeth geboren 8 Jan 1731, overleden 7e Maart 1732. 4° Johanna Sara Mounier, geboren den 20 Feb. 1732. 6° Charel Mounier, geboren 25 Novbr. 1733, over­ leden 3 Dec. 1734. 6° Elisabeth Adriana M. geboren 1 July 1735, over­ leden 30 M* 1736. 7° Elisabeth Adriana M. geboren 24 April 1737, over­ leden 1 Maart 1742. 8° Paulina Cornelia Mounier, geboren 16 October 1739. 9° Charel Mounier, geb. 29 Mrt. I 740, overl. 19 Junij 1740. 10° Ester Maria M. geboren 20 Febr. 1742, over­ leden 15 Mrt. 1743: Michiel Mounier, zoon van Jacob Mounier en Susanna Plevier, Geboren den 10 Junij 1729. In Huwelijk ge­ treden met Jacomina lmans dogter van Jacob Imans en Cornelia van Verre, geboren 20 Maart 1740. (?) Onder­ trouw gedaan den Vrijdag 2 Junij 1752 en Getrouwd in de Vismart Kerk binnen Middelburg op dingsdag 20 Junij 1752. Oom Johannes Plevier heeft ons ondertrouw gedaan en getrouwt. Jacomina Imans is overleden op Zondag 17 Januarij 1768, begraven in de Oudekerk Zaturdag 22 dito. Michiel Mounier is op den 3 July 1769 hertrouwt aan Susanna Henrietta van der Poest geboren den 24 November 1748, dogter van Andries van der Poest en Susanna \ ijbo door d° L. Appelius ondertrouw gedaan 16 Junij, ten huysen van haren Vader, en den 3 July door Broeder I. W. Te Water in de Oosterschekerk te Middelburg Getrouwt. Uit dit (eerste) Huwelijk is geprocreëert Susanna Elisabeth Mounier geboren Vrijdag avond om 9 Uuren den 13 April 1753. Gedoopt in de Nieuwe Kerk door Proff. Jac. Willemsen, dingsdag avond 17 April 1753. Tot Peter gehad haar Oom Iman Imans en tot Meter haare grootmoeder Susanna Plevier vrouw van Jacob Mounier. Overleden te Oost Souburg den 1 Jan. 1781, oud 28 jaren. Jacob Mounier geboren donderdag morgen om half Twaalf Uuren den 18 April 1754. Gedoopt in de Nieuwe Kerk door d° Nic. Barkey, dingsdag avond den 23 April 1754. Tot Peter gehad zijn grootvader Jacob Mounier en tot Meter zijne Moey Maria Imans, vrouw van Iman de Groote. In huwelijk getreden den 25 October 1775 met Maria Geertruyda de Monchij dogter van Salomon de Monchij en Maria Petronella van Hoecke. Uit dit Huwelijk is geprocreëert een zoontje dog dat kort na de geboorte overleden is, en den 16 Maart 1778 in de .Ouwe kerk is begraven. Jacob Mounier is overleden den 26 November 1784 en begraven in de Ouwe kerk. Cornelia Johanna Mounier geboren Woensdag morgen om Vier Uuren den 13 Augustus 1755. Gedoopt in de Nieuwe Kerk door d° A8 s'Gravezande Sondag namiddag den 17 Augustus 1765. Proff Willemsen preekte. Tot peter gehad Haaren Oom Marinus Imans en tot Meter hare Moey Johanna Sara Mounier Huysvrouw van Iman lmans. Overleden den 22 May 1769 maandag s'morgens om 5£ Uur, begraven in de Oudekerk vrijdag den 26 Maij 1769. Jean Paul Mounier geboren dingsdag morgen om 9 Uur den 24 July 1764, gedoopt den 25 dito in de Fransche kerk door d° Delo. Tot Peter gehad zijn Oom Mr. Jan de Timmerman tot Meter zijne Tante Paulina Cornelia Mounier. Jean Paul Mounier ia overleden donderdag morgen om 5 Uuren den 26 July 1764. Paul Mounier geboren donderdag morgen om half vier uur den 1 Augustus 1765 gedoopt den 4 dito in de Fransche kerk door D° Appelius. Tot Peter gehad Neef D° Jacobus de Schoezeller, Predikant te Veere, tot Meter zijne Tante Helena lmans, Weduwe Mr. J. de Timmerman. Den 27 November 1791 is van Middelburg vertrokken Paul Mounier met het schip de Pollux, Capt. Buischine na Batavia. Den 30 Augustus 1794 is Paul Mounier op Batavia getrouwd met Johanna Wil­ helmina Barkij. Den 16 December 1795 is Paul Mounier te Batavia overleden. Johanna Sara Mounier dogter van Jacob Mounier en Susanna Plevier, geboren 20 Febr. 1732, in Huwelick getreden met Iman Imans, zoon van Jacob Imans en Cornelia van Verre. Ondertrouw gedaan aan t'huis van Oom Johan Plevier woonsdag 19 Septem. 1753, Ge­ trouwt in de*Vismartkerk wonsdag den 10 October 1753. Uit dit huwelijk is geprocreert: 1°. Jacob lmans geboren Maandag morgen om Elf Uuren den 22 July 1754, tot Zzee gedoopt, tot Poter gehad zijn grootvader Jacob Mounier en tot Meter zijne Moey Maria Imans, vrouw van Iman de Groote. Over­ leden den 21 April 1756 s' morgens om vijf uuren. 2°. Susanna Elisabeth lmans geboren Zaturdag morgen om Elf Uuren den 186 October 1755, tot Zzee gedoopt. Tot Peter gehad haren oom Marinus Imans en tot Meter haare Grootmoeder Susanna Plevier weduwe Jacob Mounier. Overleden den 5 Dec. 1807. 3° Jacob lmans geboren Vrijdag morgen ten zes Uren 3 Febr. 1758. Den 8e d° gedoopt te Zzee. Meter Jufvr. Jacomina van Verre weduwe Pieter Rabbe. Overleden den 58 November 1758 s'nachts voor 12 Uren. 4° Jacob Imans geboren op Zaturdag den 7 Juny 1760 s'morgens ten half een uren, gedoopt Woensdag den lldn. Meter Maria de Groote en Zuster Helena de Timmerman. Don 3e Mey 1785 gehuwd met Jacoba Antonia van Borrendamme. 6° Paulina Cornelia lmans geboren Zondag s'morgens ten drie uren te Zzee 15 January 1764, gedoopt 18 d°. Peter Michiel Mounier, Meter Paulina Cornelia Mounier. Den 15 Maart 1765 s'morgens te half zeven overleden. 6° Marinus Imans geboren donderdag morgen den 21 Mey 1767 te Zierikzee. Aldaar gedoopt den 27e Mey 1767, tot Peter zijnen oom Mr. Marinus Imans, Schepen & Raad dezer stad etc. etc. etc. & tot Meter zijne Tante Jufvr. Pieternella Imans. Den 25 Aug8 1790 gehuwd met Anna Maria de Moraaz, te Gouda den 22 Septbr. geboren. M. I. overleden te Gouda den 23 July 1835 en A. M. de Moraaz den 31 Mei 1837. Michiel Mounier vader van Susanna, van Jacob &