De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

275 276 van Paul Mounier, man van S. H. van der Poest is gestorven binnen Middelburg den 14 Mey 1773, is be­ graven op Vrijdag den 21 Mey 1773 in de Oude Kerk dezer stad. Le 4 Aout 1694 a été Batisé Jacob Mounier Fils de Michel et de Jeanne de Douer. Temoins Abraham Scheper et Marie Clinguemeur. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. ROTSCHEIDT te Essen-West. (Vervolg van XLIV, 187). 1696, 25 Sept. Walraven Wijnen Lobitho-Clivensis. 1696, 19 Oct. Petrus Vesterman Doesburgo Gelrus, ex Academia Ultrajectina accessit. [1700, 25 Mei: â??Petrus Vesterman, Enckhusa-West- frisius. J. Cand.' te Harderwijk.] 1696, 16 Nov. Balduinus van Reiswigh Sylva-ducensis. 1696, 19 Nov. Georgius Oarolus Halberschmit Mosa Trajectinus. [1705, 16 Maart, als â??Culenburgens. M. Cand.' te Harderwijk ingeschreven.] 1697, 9 Juli. Hector Livius a Olinstra Frisius,.ad Exercitia Heroica excolenda potissimum accessit. 1698, 16 Sept. Adamus Wijnen Lobitho Clivensis. 1698, 16 Sept Wijerus Vermeer Hervena Batavus. 1698, 29 Sept. Comelius a Blotenburgh Silva-Ducensis. 1698, 30 Sept. Josephus Arnoldus Dyonisius Ouistere(?) Sittardiensis. 1698, 12 Oct. Henricus Joannes a Basten Grollensis. 1699, 5 Mei. Lambertus a Loo Arnhemii natus. 1699, 11 Sept. Godefridus Henricjis Schommartz Ul- trajecto Brabantus. Ex classibus Duisburgensibus dimis sus est. 1699, 11 Nov. Henricus a Meeghen Zutphaniensis. 1700, 6 Sept. Hermannus van Voehi J. studiosus, Amstelodamensis. 1700, 23 Sept. Martinus Joachimus Ebben Genne- pensis. 1701, 10 Febr. Christianus Schoonhaaven Deltensis Batavus. 1701, 4 April. J. Wolff de Cotzhausen Trajectensis. 1701, 4 April. Johannes Georgius Becker Trajectensis. [1707 te Utrecht ingeschreven.] 1701, 6 Mei. Antonius Heyster Ruremundensis. 1701, 29 Aug. Joannes Boomhouer Trajectinus ad Mosam. [1711 te Utrecht ingeschreven, werd â??Justizrat' en burgemeester te Xanten.] 1701, 19 Sept. Andreas Loderus Zelvordio Gelrus. 1702, 27 Jan. Jacobus Henricus Reilersieg Brede- fordia Gelrus. 1702, 16 Sept. Johannes Valentinus Quast Batavo Gelrus. 1702, 28 Oct. Joh. Herman. De laet Venlonensis. 1703, 26 Oct. Franciscus Theben Gelrds, venit ex Aca­ demia Leydensi Batava. 1704, 12 Sept. Everard Henrich Cramer Amsteloda­ mensis. 1704, 22 Sept. Johannes Boeseken de Graafschap Zutphen. 1704, 29 Oct. Theodorus Henricus DeRaet Neomagensis. 1705,14 Mei. Gerardus Franciscus Martini Neomagensis. 1705, 7 Sept. Henricus Kloekhoff, Culenburgensis. 1706, 27 Jan. Philippus Franciscus Wolff Leodiensis, jur. stud. 1706, 19* April. Johannes Kloekhoff Culenburgensis. [1710 te Utrecht ingeschreven.] 1706, 22 Sept. Leopoldus Oswaldus V'erheyden â?¢ ex Millingen, Jur. stud. 1707, 20 Mei. Wilhelmus Stephanus Haefkens ex Gendringen. 1708, 18 Sept. Henricus Wellers, Venlonensis. 1708, 3 Oct. Johannes Antonius d Sonsveli Bredevor- diensis. 1709, 5 Sept. Leonardus Bustin Fris: 1709, 19 Sept. Franciscus Gerardus Ruys Venlonensis. 1710, 6 Juli. Gerhardus Nicolaus Brouvcer Middel- burgo-Zelandus. 1710, 13 Dec. Coenradus Keisser Zutphaniensis, Juris studiosus. 1711, 28 Jan. Henricus Imminck Gendringensis. Theol. studiosus. 1712, 3 Dec. Gerhardus Jansen von Mastricht geburtig und Universiteyts Dans-Meister. 1713, 19 Mei. Ernestus Wolfgangus Conradi Ultrajecto ad Mosam. 1713, 15 Juli Theodorus Everwijnus IVassenbergh van Winterswijk Gelrus. [1709, 6 Oct. te Groningen, 1714 te Utrecht, 1715, 27 Jan. te Harderwijk als â??Jur'.] 1713, 7 Sept. Johannes Ter Beeck van Zutphen Gelrus. [Werd 1721 pred. te Zevenaar, t 1763, 64 j. oud. (Moaatshefte f. Rhein. Kirchengeschichte 1913, bl. 82. â?? Generalsynodalbuch, bl. 34.) 1713, 21 Oct. Syb: Andreas Abbema Ultrajectensis. 1714, 8 Maart. Jacobus Josephus Brilden Gelria-... virsensis Candidatus Juris. 1716, 31 Jan. P. G. Kerkraedt Venlonensis. 1715, 18 Mei. Johann van der Becht Gravia Brabantus. 1715, 12 Sept. Fredericus Henricus Maume (?) Mosa Trajectensis. 1715, 20 Sept. Frederik Visscher ex Hummelo Gelrus. 1716, 16 Sept. Tilmannus De Haes Ruraemundensis. 1716, 13 Oct. Franciscus Josephus Buchels Leodiensis. 1717, 2 Maart. Antonius Franciscus ab Aefferden Gelriensis, Candidatus Juris. 1717, 2 Maart. Johannes Josephus ab Aefferden Gel­ riensis, Candidatus Juris. 1717, 10 Sept. Guillielmus Adrianus De Freneau Gelriensis. Candidatus Juris. 1717,18Sept. Oswaldus Petrus Hoevel s'Herenbergensis. Juris studiosus. [1720 te Utrecht ingeschreven.] 1718, 30 Oct. Joannes Anthoin van der Vichte Venlo­ nensis. Med. Stud. 1720, 22 April. Conradus Joannes Ruisinck Grollensis. Institutiones Juris Monasterii jam turn audiverat. [1722, 6 Sept. te Harderwijk als â??Jur. Cand'.] 1720, 15 Juni. Samuel Neomagus Mirda Sylvaducensis. [Zoon van den Pred. Johann N., werd Pred te Budberg,