De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

INHOUD . 1926. ‚?Ę+*+‚?Ę Blz. Fragment-genealogie van het uitgestorven geslacht van Voorst (Utrecht), medegedeeld door M. G. Wildeman 1‚??12, 47, 55. Naamlijst van Dijkgraven, Heemraden en Dijkschrijvers van Tielerwaard van 1578 tot heden, medegedeeld door F. J. Mijnlieff 12‚??19. Jan de Carp'entier geb. te Sandwich 8 Juni 1577, en zijne familie, getrokken uit diens geslacht boek, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland 34‚??47. Bijdrage tot de genealogie van het uit de provincie Utrecht stammende geslacht de Wijs, door Mr. Joan Muller 56‚??61. De herkomst van het geslacht van Beeftingh, door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland . . 67‚??69. Van Voerst ‚?? van Ewsum. Een genealogisch raadsel, medegedeeld door W. J. J. C. Bijleveld 69‚??72. De grafzerken in de Ned. Hervormde Kerk te Oud-Beijerland, medegedeeld door W. A. van Rijn 72‚??76. Nederlandsche Studenten aan Duitsche Universiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onder¬≠ wijs, medegedeeld door Dr. Theol. W. Rotscheidt te Essen-West . 76‚??80, 114‚??118, 152‚??154, 182‚??187, 275‚??278, 305‚??310, 342‚??345, 369‚??374. Tiarck (Tierck, Tjerk), door Mr. C. S. Buys Ballot 80‚??82. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het wapen van het geslacht van Assendelft. Samen¬≠ voeging van helmteekens. Het stappend paard en het molenrad als wapenfiguren in de omgeving van Haarlem, door R. T. Muschart 98‚??103. Van Keppel van den Nyenborch, door J. R. baron van Keppel 103‚??107. ‚??Statuten Boec toebehorende Sophien van Brienen genaembt Harder(wijck)', medegedeeld door A. P. M. A. Storm de Grave 107‚??111. De Rotterdamsche professor Johannes Texelius en zijne familie, door H. H. van Dam .... 111‚??114. Tjarck, door W. J. J. C. Bijleveld 118‚??120. De eerste generaties van het geslacht van Weede, door W. Wijnaendts van Resandt .... 129‚??135. Zutphensche geslachten. Bijdrage tot de genealogie Verstege, door Jhr. H. H. R√∂ell .... 135‚??141. Een le'gpenning terecht gebracht, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland 141‚??144. Van Duyvelandt van Rhoon, door W. J. J. C. Bijleveld . ., 144‚??146. Von Heyden (van Heiden), door H. H. K. Langenmayr 146‚??149. Beschrijving van eenige familiewapens uit Rijnland, door W. M. C. Regt 149‚??152. Algemeene Vergadering van het Genootschap 163‚??164. Jaarverslag over 1925 164‚??169. Het uitsterven der vrije heeren van Strien, door Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius . 169‚??171. Het Deventersch regeeringsgeslacht Marienburgh, door Mr. H. Kronenberg . . . 171‚??179, 209‚??216. Van Duyvelandt van Rhoon, door R. T. Muschart 179‚??181. Bijdragen tot de kennis der middeleeuwsche geslachten van Holland en Zeeland. De Heeren van Teylingen en van Brederode, door Dr. Henri Obreen . . 193‚??207, 234‚??243, 258‚??266, 290‚??299, 353‚??361. De oorsprong van het geslacht van Almonde, door Jhr. Mr. H. J. L. Th. van Rheineck Leyssius 207‚??209. Familie-aanteekeningen Bodmer 216‚??220. De haan en het kruis als wapenfiguren in en om het land van den Duffel, door R. T. Muschart 221‚??222. Geldersche geslachten. Bijdrage tot de genealogie van twee uitgestorven takken van het ge¬≠ slacht Bentinck, door Jhr. H. H. R√∂ell 225‚??233. Aanteekeningen Maillette de Buy, medegedeeld door M. G. Wildeman 266‚??270. Mededeelingen over den Nederlandschen Adel, door W. Wijnaendts van Resandt 270‚??272. Familie-aanteekeningen Mounier 272‚??-275. Familie-aanteekeningen van Vhelen, medegedeeld door P. L. Thierens 299‚??303. Het eerste geslacht de Veer op Cura?ao, door M. R. H. Calmeyer 303‚??305. Bijdrage tot de genealogie van de geslachten Martinius ‚?? Oosterbaan Martinius ‚?? Luderus (sinds het einde der 18e eeuw Lud√©rus), door Mr. H. F. Wijnman 323‚??330, 361‚??369. De oudste generaties van het geslacht Boon (Boon van Ostade), door W. A. van Rijn . . . 330‚??334. Familie-aanteekeningen de Beaufort, Schimmelpenninck en Chausse, medegedeeld door W. Ph. Veeren 335‚??339. Aanteekeningen betreffende het Gorinchemsche geslacht Volkier, door Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland 339‚??340. De halve leeuw als wapenfiguur in een bepaalde streek, door R. T. Muschart 340‚??342.