De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

Korte mededeelingen: Nederlandsche geslachten in Engelsche bronnen, 19, 20, Het geslacht van der Ley, 20, 21, 85, De Fremery-Bisschop, 21, 22, Rouwborden te Breda, 22, 85, 121, 122, Adelsgunst, 23, Bouwensch, 61, 62, Roessingh, 82, 83, Nassau la Lecq, 83 84, Compostel, 84, Naamsverandering, 85, Gemeentewapens 85, 280, 281, Physionatrace-portretten door Quenedy, 120, 121, Tjarck (Tierck, Tjerk), 122, Van Keppel van den Nyenborch, 154, 155, Geslacht Verstege, 187â??190, 224, 243, Van Alphen, 189, 190, Van Maneil, 190, Middelnederlandsch sweer = schoonvader, 222, 223, De Predikantenfamilie Weyers, 223, 224, Vreede, 244, Nederlandsche wapens te Parijs, 279, Geslacht Wintgens, 279, 280, 313, Wapen­ snijder, 281, De Mey, 281, Aanteekening van 'der Heim, 310, 311, Holst, 311, Mounier, 312, Wilkens, 312, De haan en het kruis als wapenfiguur in en om het land van den Duffel, 312, 375, Ridderschap van Maas en Waal in 1565, 375, Brabantsche Geslachten, 375, Schimmelpenninck, 375, Boon van Ostade, 376. Vragen en antwoorden: Abbinga 85, Ablaing van Giesenburg (d') 244, Angeren (van) 85, Armorial van Gendt 96, Assendelft (van) 345, Baerle (van) 244, 281, 313, 314, 376, Barkey 86, 122, 378, Bauman 123, Beeldsnijder 86, Benier 123, Bernagien 382, Bergh (van den) 190, Bergsma 191, Besoyen (van) 345, 378, Beyerman 23, Beylon 190, 244, Bezoet 62, 87, Blaauw 244, Blanckenhagen 23, Blom 245, Boelhouwer 281, Boellaard 123, 155, 246, 345, Boers 246, Boetzelaer (van den) 315, 345, Bollaert 246, Bondo 350, Borch van den Ham (van der) 23, Bos(ch) 24, 62, 87, Bosschaard(t) 315, Bouwman 24, 62, 155 246, Bowier 24, Braam (van) 247, 315, 316, 345, Brandes 158, Brasser 123, Brocx 247, 281, Broeckhuyzen (van) 63, 125, 244, Bron 247, 281, Brouwer 24, 155, Brummelen (van) 123, 155, 191, Bruyne (de) 345, Bruyns 248, 282, Bye (de) 88, Chais 347, 378, Chastel (du) 352, Dedel 347, Daamen 247, Dedem (van) 247, Dekking 317, Diepenbruch (van) 191, 252, Diepenhorst 125, Drunen (van)248, Dutry 379, Edel(d')347, Eeckholt 379, Egmont en Hoorn 26, El(l) (van der) 191, Elsbroek(van) 63, 88, Enklaar 380, Erffrenten (van) 27, 88, Erkelens 123, Evers 248, 283, Ewijck (van) 124, 156, 317, Flok 124, Frets 27, 63, 88, Fruitier de Talma 191, Frijkenius 27, 317, Gerlings 124, Goes (van der) 88, Gratiaen 248, 283, 317, Grimmelius 156, 317, Haack 156, 248, 283, Haar (ter) 27, Haertstein (van) 88, 124, Hag(h)a 124, Hartman 249, Haussknecht 249, Haut (van der) 27, 90, Henry 125, 157, 318, Hertman 249, Heycop (van) 380, Himberg (van) 249, 318, Hoen ('t) 124, Hoeven (van der) 249, Hoffmann 250, 284, Hojel 157, Hondius 27, 90, Hooft(t) 88, Hoogelande (van) 88, Hoorenbeek (van) 318, Hoppenbrouwer 347, 380, Houten (van) 191, Camerbeek 25, 62, Carp 88, 123, Kat (de) 125, Keldunck 250, Kempenaer (de) 347, Keurenaer 158, Keysers 250, Kikke 348, Klerck (de) 191, Cloppenburg 282, 316, 379, Koekebakker 155, Koertte 250, Coetsvelt 247, Comans 247, Conflans (van) 347, Coninck 347, Coolwijck (van) 124, 155, Cops 124, Kortte 250, Kouwenhoven (van) 125, Kreeft 250, Cremer 26, 247, 283, 317, Croockewit 251, KuipĂ©ri 251, Kuiper 251, 348, Labye 348, Lagen (van der) 126, Lak(ke) 348, 381, Landsman 350, Leeuw (de) 28, Leeuw (van der) 191, Legrue 350, 382, Lemmers 91, 125, 126, Lichtenvoort 28, 91, 381, Lix Raaven 253 284, Macward 28, 63, 92, Malherbe 251, Marienhoff (van) 92, 126, 318, Maris 251, Martens 28, 63, MĂ©ekeren (van) 348, Meerkerk 345, Mor van Dashorst 348, 381, 382, Mulet 126, Neomagus 284, 318, Neve (de) 318, 350, Nievelt (van) 158, Nieuwenhuis 251, Nollides 251, Noor(d)t (van der) 382, Notten (van) 23, Nysingh 191, 252, Oerle (van) 28, 92, Onbekende wapens 32, 96, 128, 256, 288, Onna (van) 252, Oortmans 126, Oosterlant 126, 158, Ornea 28, Oudenrogghe 92, Ouwerkerk (van) 92, Overmans 25, 62, Paland 64, Pater 28, 63, Pauw (van der) 191, Peenen (van) 318, Pierson 191, Piggen 350, 382, Plaate 92, Pols 93, Pool 286, Portretten gezocht 96, Potter (de) 93, Quack 350, Rader macher 127, 158, Reichmann 254, Ren(c)kin(c)k 252, Rhemen (van) 252, Rhoer (de) 192, 252, 285, Ripperda 28, 64, Rochemont (de) 29, 93, 127, 159, Rooy (de) 93, Rotteveel 350, Royen (van) 319, Ruuck (de) 29, 93, Rijckevorsel (van) 382, Rijnberk (van) 127, 128, 192, 319, Sanden (van der) 350, Saun derson 93, Schmitz 123, Schreven (van) 350, Schrieck 29, Schriek (van) 127, Schutstal 93, 319, Schulte(n) 159, Sleyster 192, Smit 281, Smits 159, Son (van) 30, Stapert 251, Stegerhoek 30, Stockum (van) 285, Stucki 127, Swe(e)ring(h)en (van) 94, Swieten (van) 30, 94, Swildens 350, Tack 30, 95, Tempel (van den) 30, Thomsen 350, Thooft 30, Trieu (du) 379, Tukker 350, 383, Uhlenbruch 31, 95, 253, Ukena 159, Veer (de) 351, Veeris 159, 252, 253, 351, Velingius 246, Vere 351,Verel 191, Ver Huell 285, Veris 351, Vernède 383, Verspyck 351, V(h)elen (van) 95, Visscher 319, Voet van Winssen 28, Vogel (de) *254, 319, Volkier 384, Vonck 127, 192, Voorduyn 31, Voorst (van) 64, 95, 380, Vos 254, Vries (de) 352, Vrolo 192, Vuyst 31, Waal (de) 31, 127, 319, Wade (van der) 127, 192, Waeyen (van der) 128, Walen 286, Wapenbord 256, Wapenkaart 352, Wapens gevraagd 32, Wasteeken nemen 288, 320, 384, Water (van de) 286, 320, Wee (de) 348, Weede (van) 28, Weldenbach 254, 286, Weiier (von) 88, 123, Wely (van) 384, Wentholt 192, 254, Werff (van der) 255, Weyden (van der) 31, 286, Weyers 255, 320, Wiel (van der) 352, Wiggerinck 192, Willigen (van der) 192, 255, Wolfsen 256, Wijnbeek 31, Ylem (van) 128, Zoo (van der) 320, Zuylen (van) 31, 95, 128.