De Nederlandsche Leeuw, jaargang 44 (1926)

137 138 1730-1 Mrt. 1742, overl. 1745, gehuwd met Ca­ tharina BUL Uit dit huwelijk 2 kindereu: a. Bernardina Johanna, erft de wahre N° 27, huwde te Voorst 11 Febr. 1739 (o. te Zutphen 25 Jan., naar Voorst geatt. 11 Febr.):Ds Budolph Wildrik, geb. te Wilp, ingeschr. als student te Harderwijk 28 Sept. 1728, predikant to Wijhe 1737, te Zut­ phen 1739, emeritus 1788, begr. 'te Zutphen 7 Mrt. 1794. Hij hertr. met Zwanida Helena Couleman. b. Henrielia, huwde te Zutphen 16 Mit. 1732 (o. 2 Mrt.): Bartholomeus Jonas, zn. van Ds. Bartho­ lomeus Jonas, predikant te Ruurlo, en Maria Weminch, geb. 22, ged. te Ruurlo 28 Oct. 1703, overl. te Schiedam 18 Feb. 1790. Hij hertr. met Maria Haffner. Dr. Oosicinus Verstege, geb. te Doesburg 15 Feb. 1677, ingeschr. als student te Harderwijk 9 Jan. 1694, bur­ ger van Zutphen 10 Oct. 1702, raadsvriend te Zut­ phen 4 Mrt. 1714, koopt 30 April 1715 de wahre N° I4ó, stadhouder van den scholtus 2 Jan. 1716?? 19 Mrt. 1721, ontvanger-generaal der Graafschap 31 Jan 1724, gecomm. ter admiraliteit in het Noor­ derkwartier 1735??1736, doet afstand als raadsvriend ten behoeve van zijn jongsten zoon 25 Febr. 1747, overl. 1, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 5 Juli 1748, huwde te Zutphen in de Waalsche kerk 27 April 1704 (o. aldaar 13 April): Maria Geertruid Schluiter, dr. van Isaac Schluiter en Judith Cremer, geb. te Wezel 10 April 1686, overl. 16, de Zutphen sche stadsroeden toegestaan 24 April 1742. Uit dit huwelijk 11 kinderen: 1°. Bartholdus, geb. 4, ged. te Zutphen 6 Nov. 1707, burgemeester van Lochem 14 Dec. 1728??1749, ontvanger-gen era al der Graafschap tot 14 Aug. 1769, erft de wahre N° 145, overl. 1, begr. te Zutphen 4 Dec. 1792, ongehuwd. 2°. Judith, geb. 1, ged. te Zutphen 3 Mei 1709, overl. aldaar 3 Juni 1709. 3'. Isaac Bcrnard, geb. 4, ged. te Zutphen 4 Dec. 1710,'overl. aldaar 9 Mei 1711. 4°. Henrielta Bernardina, geb. 2, ged. te Zutphen 4 Mei 1712, overl. 25, begr. te Apeldoorn 30 Nov. 1795, huwde te Brummen 22 Oct. 1739 (o. te Zutphen 2, te Loenen 3 Oct., van Zutphen naar Brummen geatt. 22 Oct.): Dr. Huybert van Hamel, zn. van Nicolaas van Hamel en Anna Maria van Bon, geb. 13, god. te Arnhem 13 Mrt 1710, in­ geschr. als s.tudent te Harderwijk 3 Mrt. 1732, rentmeester van het kapittel van St. Marie te Utrecht, schout der vrije heerlijkheid het Loo 1748, overl. 6, begr. te Apeldoorn 12 Mrt. 1778. 5°. Judith, geb. 23, ged. te Zutphen 25 Aug. 1713, overl. 5, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 8 Oct. 1744, ongehuwd. 6°. Dr. Isaac, geb. 18, ged. te Zutphen 19 April 1715, ingeschr. als student te Harderwijk 14 Sept 1731, te Leiden 10 Sept. 1735, overl. te Zutphen 18 Febr. 1738, ongehuwd. 7°. een onged. dochter, geb. te Zutphen 12, overl. aldaar 28 Oct. 1716. 8°. Catharina Agatha, geb. 17, ged*. te Zutphen 17 Mrt. 1719, overl. 8, begr. te Zutphen 13 Febr. 1780, huwde te Zutphen 9 Aug. 1746 (o. aldaar 24 Juli): Nicolaas Herman Olmius, wedr. van Eva Alexandrina van Essen, zn van Gerhard Olmius en Johanna van Dam, geb. 14, ged. te Lochem 18 Sept. 1697, burgemeester van Lochem 24 Febr. 1724, grootburger van Zutphen 13 Febr. 1759, overl. 17, begr. te Zutphen 22 Juni 1776. 9°. Jacoba Geertruid, gub. 30 Juni, ged. te Zutphen 2 Juli 1721, overl. te Groningen 26 Jan. 1776, huwde te Zutphen 22 April 1749 (o. aldaar 6 April) Ds. Frans Lodeivijk Cremer, zn. van Ds. Bernard Sebastiaan Cremer en Helena Cools, geb. te As- peren 22 Mei 1715, ingeschr. als student te Harderwijk 14 Sept. 1729, achtereenvolgens pre­ dikant te Rossum 1737, te Hattem 1742, te Maastricht 1743, professor in de theologie te Harderwijk 27 Nov. 1750, te Groningen 12 Mrt. 1763, overl. te Groningen 19 Juni 1776. 10'. Bernard Joost, die volgt V. 11°. Gerharda Hadewich, geb. 31 Dec. 1725, ged. te Zutphen 1 Jan. 1726, overl. 16, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 19 Juni 1733. V. Mr. Bernard Joost Verstege, geb. 5, ged. te Zutphen 7 Nov. 1723, ingeschr. als student te Harderwijk 12 Sept. 1740, te Leiden 13 Sept. 1743, raads­ vriend te Zutphen 25 Febr. 1747 bij afstand van zijn vader, in 1788 niet gecontinueerd, koopt 30 April 1749 de wahre No. 97, gecomm. ter admiraliteit op de Maze 1760, 1778, te Amsterdam 1768, in 't Noorderkwartier 1771, gecomm. ter Staten-Generaal, houtvester der Graafschap, overl. op den Bosch bij Brummen 9, begr. te Zutphen 13 Sept. 1796, huwde 1°. te Utrecht 14 Sept. 1749 (o. aldaar en te Zutphen 24 Aug., van Zutphen naar Utrecht geatt. 7 Sept.): Johanna Catharina Zaal, dr. van Theodorus Cornelis Zaal en Agnes Maria van Zurclc, geb. 26, ged. te Utrecht in do Jacobikerk 29 Juli 1723, overl. 9, de Zutphensche stadsroeden toegestaan 14, begr. te Zutphen 16 Jan. 1758. Hij huwde 2°. te Utrecht 17 Sept. 1764 (o. te Zutphen 26 Aug., naar Utrecht geatt. 10 Sept.): Anna des H R. Rijksbaronesse van Slingelandt, dr. van Mr. Govert des H. R. Rijks­ baron van Slingelandt en Anna van Muyden, geb. 15, ged. te Maastricht 18 Juni 1730, overl. 3, begr. te Zutphen 9 Oct. 1796. Bij Res. van 10 Aug. 1764 worden Herman Cornelis Zaal, kanunnik van het kapittel van St. Marie en secretaris van de Aalmoezenierskamer en 't Stads Kinderhuis te Utrecht, en Arnold Anthonij vanZurch, raad in de vroedschap aldaar, benoemd tot voogden over de vijf minderjarige kinderen uit het huwelijk van Mr. Bernard Joost Verstege en Johanna Catharina Zaal (Weesboek der stad Zutphen, 1762??1767, fol. 105). Uit het eerste huwelijk 5 kinderen: 1°. Gosivin, geb. 12, ged. te Zutphen 15 Juli 1750, in­ geschr. als student te Leiden 17 Sept. 1768, ont­ vanger-generaal der Graafschap 14 Aug. 1769, overl. 25, begr. te Zutphen 28 Juni 1783, huwde te Voorschoten 8 Juni 1778 (o. aldaar 21, te Zutphen 22 Mei, van Zutphen naar Leidschendam geatt.